Visa Mastercard 銀聯卡 日本 商戶 優惠

Visa Mastercard 銀聯卡 日本 商戶 優惠

相關信用卡:

Visa Mastercard 銀聯卡 日本 商戶 優惠

發表日期: 2018年3月29日 更新日期: 2018年3月29日 優惠攻略旅遊

作者:卡小姐

信用卡 商戶 優惠
Visa BIC CAMERA、
Sofmap、
Kojima
95折
TOKYU HANDS 95折
Onitsuka Tiger 單一產品買滿
10,000日元
送小禮品
Matsumoto Kiyoshi
(松本清)
97折
Yodobashi Camera 95折
Drug Papas 95折
Mastercard BIC CAMERA、
Sofmap、
Kojima
8%免稅優惠、
95折
札幌藥品店 8%免稅優惠、
98折
銀聯 BIC CAMERA、
Sofmap、
Kojima
93折、
減高達3,000日元
小野東風軒 買滿
10,000日元
送禮品
Matsumoto Kiyoshi
(松本清)
95折
Yodobashi Camera 95折
HILLS AVENUE 95折
Ginza Life 9折
Ginza Karen 9折


VISA Mastercard 銀聯 BIC CAMERA Sofmap Kojima 優惠

用Visa卡去BIC CAMERA、Sofmap同Kojima買嘢會有95折,但唔包括Apple產品、勞力士錶、藥妝店或酒類。

Visa優惠推廣期:即日-2018年10月31號

以Mastercard卡喺BIC CAMERA、Sofmap同Kojima買嘢會有8%免稅優惠,仲有額外95折,不過同樣唔包括Apple產品、勞力士錶、酒類等等。

Mastercard優惠推廣期:即日-2018年6月30號

用銀聯喺BIC CAMERA、Sofmap同Kojima買電器類產品最多有93折,而藥妝類最多係95折,買滿5,000日元仲會有8%免稅優惠。另外,買滿10,000日元或以上會減高達3,000日元。

銀聯優惠推廣期:即日-2018年3月31號


銀聯即時折扣優惠推廣期:即日-2018年12月31號

Visa

VISA TOKYU HANDS 優惠

喺TOKYU HANDS以Visa卡畀錢會有95折,但需要出示護照同優惠券,而優惠唔可以喺hands be、HANDS EXPO等舖頭到用。

推廣期:即日-2018年10月31號


VISA Onitsuka Tiger 優惠

喺Onitsuka Tiger買單一商品買滿10,000日元,會送Onitsuka Tiger小禮品,每日可以用優惠一次。

推廣期:即日-2018年10月31號


VISA Matsumoto Kiyoshi (松本清) 優惠

以Visa卡喺Matsumoto Kiyoshi(松本清)買滿10,000日元或以上會有97折,買滿30,000日元或以上就會有95折,但唔包括專櫃化妝品、香煙、雜誌等等。

推廣期:即日-2018年10月31號


VISA Yodobashi Camera 優惠

喺Yodobashi Camera以Visa卡單一買滿5,4000日元或以上,會有95折,畀錢時要出示埋護照。

推廣期:即日-2018年10月31號


VISA Drug Papas 優惠

以Visa卡喺Drug Papas買滿10,000日元或以上會有97折,買滿30,000日元或以上會有95折,但沖繩縣分店、OUTLET等部分店舖用唔到呢個優惠。

推廣期:即日-2018年10月31號

Mastercard

Mastercard 札幌藥品店 優惠

喺札幌藥品店以Mastercard買指定產品,除咗有8%免稅優惠之外,仲有額外98折。

推廣期:即日-2018年6月30號

銀聯

銀聯 小野東風軒 優惠

喺小野東風軒買滿10,000日元或以上,會送禮品,但需要以電話出示優惠畫面或印出嚟。

推廣期:即日-2018年3月31號

銀聯 Matsumoto Kiyoshi (松本清) 優惠

以銀聯卡喺Matsumoto Kiyoshi (松本清)買滿10,000日元或以上會有97折,買滿30,000日元或以上就會有95折。同時會有8%免稅優惠,但唔包括沖繩縣分店。

推廣期:即日-2018年3月31號

銀聯 Yodobashi Camera 優惠

用銀聯卡去Yodobashi Camera 23間店舖消費,以銀聯卡畀錢會有95折,但需要畀錢時辦理免稅手續。

推廣期:即日-2018年12月31號


銀聯 HILLS AVENUE 優惠

喺HILLS AVENUE銀座以銀聯卡畀錢,每對鞋會有95折,但鞋以外嘅商品就冇優惠。

推廣期:即日-2018年3月31號


銀聯 Ginza Life 優惠

以銀聯卡喺Ginza Life淺草店買anello產品,用優惠券會有9折,每次只可以一次優惠券。

推廣期:即日-2018年12月31號

銀聯 Ginza Karen 優惠

喺Ginza Karen以銀聯卡買2件產品或以上,用優惠券會有9折,同樣都係只可以用一次。

推廣期:即日-2018年12月31號

不過溫馨提示,
1.部分優惠唔可以同其他優惠一齊用
2.如有爭議,一切以銀行最終決定為準