livi Debit Mastercard高達8%現金回贈 開戶兼賺高達HK$8,025

livi Debit Mastercard高達8%現金回贈 開戶兼賺高達HK$8,025

相關信用卡:

livi Debit Mastercard高達8%現金回贈 開戶兼賺高達HK$8,025

發表日期: 2021 年 03 月 01 日 更新日期: 2021 年 03 月 15 日 生活虛擬銀行

作者:編輯部

網購現金回贈率又創新高!虛擬銀行livi Bank 全新推出嘅livi Debit Mastercard,網上消費有高達8%#現金回贈!你冇眼花,係8%#!其他消費都有1%現金回贈,優惠期內可賺高達HK$2,400現金回贈!另外,livi bank 有高達HK$5,000推薦獎賞,親友用你嘅邀請碼開戶,成功開戶後佢有HK$100迎新獎賞,而你每次成功推薦親友使用你嘅邀請碼開戶,仲會獲得每位HK$100推薦獎賞!(最多可推薦50位親友,上限為HK$5,000)。唔止咁,livi仲有個新客戶限定優惠,只要喺開戶當月內,用livi銀聯二維碼消費1次,下個月嘅頭HK$50,000存款仲可享3%存款年利率!同埋用livi銀聯二維碼消費,可得至少1%「搖一搖」現金獎賞*!計一計,推薦親友喺livi開戶,再用埋全新livi Debit Mastercard消費,加埋其他豐富獎賞,總共可獲高達HK$8,025獎賞!

高達HK$8,025獎賞包括:

推薦獎賞 高達HK$5,000現金回贈
全新livi Debit Mastercard消費回贈 高達HK$2,400現金回贈
搖一搖現金獎賞* 高達HK$500現金回贈
新用戶3%存款年利率利息 高達HK$125利息

 

全新livi Debit Mastercard 網上消費享高達8%現金回贈#

消費方面,livi客戶除咗可以用livi銀聯二維碼畀錢之外,都可以用啱啱推出嘅全新livi Debit Mastercard付款。而且由2021年3月1日至5月31日,livi客戶透過livi Debit Mastercard進行網上消費,可享高達8%現金回贈#,每月最高可獲$300現金回贈。其他消費均可享受1%現金回贈,每月可賺高達$500現金回贈。於推廣期內可獲高達 $2,400現金回贈。

如何申請livi Debit Mastercard?

1. 於主頁輕按「立即申請你的livi Debit Mastercard」

2. 按「立即申請」就可以開始申請livi Debit Mastercard。
合資格網上購物可享8%現金回贈#,其他消費則可享1%現金回贈

3. 按指示完成申請後,即可於網上付款或加入電子錢包於商店使用

#只適用於合資格網上購物消費。此優惠包含1%購物現金回贈,額外7%合資格網上購物現金回贈將於下一個曆月內存入。

關於livi Debit Mastercard

 

 

 

勁賺高達HK$5,000推薦獎賞!

現有livi 客戶只要將邀請碼分享同親友分享,對方收到後用邀請碼開戶,成功開戶後即可獲得HK$100推薦迎新獎賞,而你每次成功推薦親友使用你嘅邀請碼開戶,仲會獲得每位HK$100推薦獎賞!(最多可推薦50位親友,上限為HK$5,000),邀請得越多,推薦獎賞越多。

就算你未係livi 客戶,可以即刻下載livi App申請開戶,再賺埋推薦獎賞都無問題。

 

 

新用戶使用livi銀聯二維碼消費享高達3%活期高息

livi 一直都為所有客戶提供最吸引嘅liviSave存款年利率,首HK$50,000存款可享1.00%,其後亦享0.5%存款年利率,而HK$50萬以上嘅餘下部份都有0.01%存款年利率。

存款 liviSave存款年利率
首HK$50,000 1.00% p.a.
其後$50,000以上至$500,000 0.5% p.a.
餘額 0.01% p.a.

新客戶只需喺即日起前至5月31日成功開戶,再喺開戶嗰個月內用livi銀聯二維碼消費1次,下個月liviSave嘅首HK$5萬存款年利率,會由現有嘅1%自動提升至3%,賺多額外2%利息獎賞。舉個簡單例子,喺3月内開戶並於3月31日前,成功啟用並利用livi 銀聯二維碼支付至少一次,之後4月份嘅首HK$5萬存款都可享3%存款年利率喇。

 

 

「搖一搖」至少1%現金獎賞* 高達HK$500

livi 繼續有「Shake Shake」獎賞,而且領取獎賞方法都好簡單,livi客戶只要到支援銀聯二維碼付款嘅零售點消費,使用 livi 銀聯二維碼付款後,透過「Shake Shake」功能輕輕搖動手機,即可搖出獎賞。少於HK$200 的單一消費保證可享最少1%現金獎賞*,最多可獲HK$20現金獎賞*。每位客戶喺推廣期內,最高可以有HK$500獎賞。搖到嘅獎賞可以留返下次購物時使用,客戶每日最多可有三次領取獎賞機會。而全香港有超過5萬個支援銀聯二維碼付款嘅商戶,例如大家熟識嘅KFC、麥當奴、7-11、惠康、百佳等,換句話講,要賺呢1%消費回贈話都無咁易,而且仲好方便!

*“現金獎賞”是livi的獎賞計劃,客戶付款後shake一shake手機,賺取獎賞於下一次購物時使用。“ 至少1%”只適用於少於HK$ 200 的單一消費,HK$ 200以上的單一消費現金獎賞有可能少於1%。

「搖一搖」教學

第一步: 按「支付」鍵以顯示二維碼

第二步: 付款後,搖一搖即有賞

第三步: 盡享一日三次的「搖一搖」機會。「搖一搖」獎賞最多保留 7 日

 

 

上述優惠及活動受相關條款及細則約束,詳情請見livi網站。