Citi Rewards Titanium萬事達卡

Citi

Citi Rewards Titanium萬事達卡

HongKongCard 獨家獎賞

限時優惠:透過HongKongCard申請,可額外獲贈$300 HKTVmall電子購物禮券!

類型

Mastercard

申請入息要求

HK$60,000

迎新獎賞

Citi Rewards萬事達卡 攻略

 

新客戶 經 HongKongCard 申請 額外 獲贈 $300 HKTVmall電子購物禮券

新客戶 透過HongKongCard申請Citi Rewards信用卡,額外獲贈 $300 HKTVmall電子購物禮券
詳情如下:
1. 按此立即申請Citi Rewards信用卡
2. 下載HongKongCard手機應用程式APP
3. 登記成為HongKongCard.com會員
4. 於手機應用程式內填妥並提交「 Citi Rewards 信用卡額外獎賞換領表格」
5. 開啟手機應用程式通知功能
6. HongKongCard將與銀行核對申請記錄,需時約為90天。成功核實後,可額外獲得 $300 HKTVmall電子購物禮券並將透過手機應用程式送出
7. 詳細換領方法請參考這裡

*需要發卡日起計過去12個月內沒有任何Citi信用卡

 

優點
本地超級市場 百貨公司 電訊公司 HK$3 = 1里
積分無限期
可兌換多種里數
電子錢包有分(PayMe可計算迎新)
生日額外五倍積分

 

Citi Rewards卡只要係超級市場、百貨公司同電訊公司簽賬(包括以自動轉賬繳付之電訊賬單),就可以有5X積分。而係生日當日仲可以有8X積分,而且積分仲永久有效,如果你係成日去超級市場、百貨公司同電訊公司消費嘅話,呢張卡絕對值得申請。

 

 

Citi Rewards萬事達卡 長期優惠

 

Pay with Points憑分消費 手機3 clicks積分抵銷簽賬

客戶透過Pay with Points憑分消費,只需以手機3 clicks即可憑積分抵銷所有本地簽賬。

 

5X積分全年享 生日月份更享8X積分

於本地超級市場、百貨公司及電訊公司簽賬1(包括以自動轉賬繳付之電訊賬單),全年即享5X積分2,生日月份更享8X積分。無需登記,日日適用,其他簽賬亦可享1X積分。

 

香港國際機場貴賓室服務

出示您的Citi Rewards信用卡及當日的登機證,即可以HK$250享用2小時貴賓室設施或15分鐘肩背按摩。

 

客戶必須以Citi Rewards信用卡(「認可信用卡」)於香港指定之商戶類別包括百貨公司、超級市場及電訊公司(「認可商戶類別」) 作有效簽賬(「認可簽賬」)。電訊類別簽賬包括指定電訊公司的交易及每月以自動轉賬繳交的電訊賬單,如流動電話、家居固網電話、寬頻及收費電視等費用。 2所有認可簽賬可獲5X積分,即每HK$1認可簽賬可獲5積分,包括於「Citi ThankYou Rewards」下所獲贈之基本1積分及額外4積分(「額外4X積分」)。每個認可信用卡賬戶於每個月結單周期內最多可獲50,000之額外4X積分。

基本資料

每次八達通自動增值 HK$250
年費(主卡) HK$1,800
年費(附屬卡) HK$900
免息還款期 長達58日
最低還款額(%) 1.5%
最低還款額(HKD) 低至HK$250
外幣交易收費(%)   1.95%
逾期費用 HK$250或最低付款額
零售交易的實際年利率 (%) 5.01% - 35.52%
現金透支的實際年利率 (%) 6.14% - 39.72%
Citi Rewards Titanium萬事達卡

Citi Rewards Titanium萬事達卡

限時優惠:透過HongKongCard申請,可額外獲贈$300 HKTVmall電子購物禮券!