YOOX 正價 貨品 8折及 減價 貨品 9折

憑恒生Visa信用卡或恒生萬事達卡信用卡於YOOX網站及手機APP購物專享低至8折,不忘換季。

恒生銀行
8折

YOOX 正價 貨品 8折及 減價 貨品 9折

更新日期: 2020 年 08 月 05 日

優惠詳情

恒生 Hang Seng 信用卡 YOOX 正價 貨品 8折及 減價 貨品 9折

日日最賞,點只獎賞!由即日至2020年9月30日,憑恒生Visa信用卡或恒生萬事達卡信用卡於YOOX網站及手機APP購物專享低至8折,不忘換季。

YOOX
正價貨品 8折
減價貨品 9折

網址:www.yoox.com/hk

優惠編號:HASE2010

即上YOOX網址選購!

YOOX客戶服務熱線:800 903 845

註:圖片只供參考。

相關信用卡

恒生enJoy白金卡

恒生enJoy白金卡

限時快閃!經HongKongCard成功申請恒生enJoy白金卡,可享以下優惠:

  • 全新客戶:出卡後1個月內簽賬滿HK$600,額外送HK$950 超市禮券 或 Apple Gift Card190,000 cc.points*
  • 現有客戶:出卡後1個月內簽賬滿HK$300,額外送HK$650 超市禮券 或 Apple Gift Card  130,000 cc.points*

*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。

條款及細則

YOOX「正價貨品8折及減價貨品9折」(「優惠」)之條款及細則︰
1. 優惠期由2020年8月1日至9月30日,包括首尾兩日(「優惠期」)。
2. 客戶須以恒生Visa信用卡或恒生萬事達卡信用卡 (「合資格信用卡」) 簽賬,方可於優惠期內享有以下優惠:
i. 正價貨品8折
ii. 減價貨品9折
3. 此優惠不適用於恒生銀聯信用卡、恒生美元Visa金卡、人民幣信用卡、銀聯人民幣鑽石商務卡及專享卡。
4. 優惠只適用於香港區之訂單及送貨地址。
5. 優惠只適用登入 www.yoox.com/hk或YOOX手機APP (「YOOX網站」),並於確認訂單前之購物籃頁面輸入優惠碼「HASE2010」 (「YOOX優惠碼」)方可享有優惠。
6. YOOX優惠碼只適用於香港分站:www.yoox.com/hk。
7. 折扣優惠只適用於貨品淨值,不包括稅項及/或其他適用收費。
8. 除特別註明外,優惠適用於購買YOOX網站內之任何商品。
9. 優惠只適用於合資格信用卡客戶購買貨品作自用用途,並不可轉售作批發用途。
10. 所有產品價錢以YOOX網站顯示為準。YOOX Asia Limited(「商戶」)可對產品價格隨時作出更改,恕不另行通知。
11. 取消或更改訂單須直接透過YOOX網頁進行並須受yoox.com一般銷售條款及條件約束。客戶可透過電郵enjoyshopping@yoox.com或電話聯絡 yoox.com客戶服務人員。
12. 優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。
13. 優惠所涉及之所有產品及有關資訊由商戶直接售賣及提供予客戶,因此,所有有關責任亦由商戶全權負責。
14. 優惠須受本條款及細則及商戶條款及細則約束。恒生銀行有限公司(「恒生」)及商戶保留隨時更改或終止優惠及不時修訂有關優惠條款及細則之權利。如有任何爭議,恒生及商戶保留最終決定權。
15. 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。
16. 本條款及細則受現行監管規定約束。
17. 除客戶及恒生(包括其繼承人及受讓人)以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則的任何條文下的利益。
18. 本條款及細則之中英文文本如有任何歧異,概以英文本為準。