Nail idé / Sheer Nail

恒生銀行

Nail idé / Sheer Nail

更新日期: 2010年1月18日 14:06

優惠詳情

- 首次享用美甲服務 85 折(只適用於指定美甲師;不適用於星期六及公眾假期前夕;敬請預約) Nail idé: 3102 1929 Sheer Nail: 3678 3828 優惠期至: 2010年12月31日