MOViE MOViE 金像好戲率先睇85折購票優惠

中國建設銀行(亞洲)

MOViE MOViE 金像好戲率先睇85折購票優惠

更新日期: 2016 年 02 月 04 日

優惠詳情

2016年1月28日至2016年3月6日,客戶憑建行(亞洲)信用卡於PALACE ifc,百老匯電影中心及百老匯The ONE售票處購買MOViE MOViE金像好戲率先睇戲票可享85折優惠

按此瀏覽有關MOViE MOViE金像好戲率先睇之詳情

相關信用卡

eye Visa 卡

eye Visa 卡

全新客戶成功申請eye信用卡,可享高達HK$800現金回贈

餐飲及外賣平台:

  • 高達11%現金回贈
  • 網購、拍卡付款2%現金回贈

條款及細則

MOViE MOViE金像好戲率先睇購票優惠之條款及細則: 1.會員必須於售票處購買戲票,並以建行(亞洲)信用卡作簽賬,方可享有85折購票優惠。 2.此項優惠不接受網上訂票,只限售票處購票。 3.優惠只限MOViE MOViE金像好戲率先睇戲票。 4.不可與其他優惠同時使用。 5.MOViE MOViE保留修改所有有關條款及細則之權利而毋須另行通知,如有爭議,一切以MOViE MOViE及戲院之決定為最終裁決。 「商戶推廣優惠」(「計劃」)之條款及細則: 1.除特別註明外,本計劃只適用於由中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「本行」)所發的信用卡(「信用卡」)(公司卡除外)的信用卡會員(「閣下」)。本計劃只適用於推廣宣傳物品上訂明之優惠日期。建行(亞洲)銀聯雙幣信用卡會員可於接受該卡簽賬之商戶享用有關優惠。 2.閣下須以信用卡作零售消費簽賬,方可享此推廣宣傳物品所列之優惠(「優惠」),並不得以任何方式兌換為現金。優惠不可與其他推廣優惠同時使用。 3.優惠之供應須視乎供應量而定。所有圖片及資料只供參考,詳情請向有關商戶查詢。 4.若優惠未能供應或已被代替,本行將不作另行通知。 5.本計劃之產品/服務由有關商戶提供,對於有關產品及服務之質素,本行概不負責。本計劃中之任何有關優惠的貨品及服務之有效性及使用均受於供應商指定的有關使用指示及條款及細則所規限。 6.本行不會充當,或負上任何產品/服務供應商(或其代理)的責任,任何有關貨品及服務的申索、投訴或糾紛,閣下應向有關的供應商反映,並跟有關的供應商解決。任何閣下向供應商所作的申索將不會解除該信用卡持有人對本行所承擔的付款責任或其他責任。 7.本行、商戶及供應商保留可隨時酌情更改本計劃及/或本條款及細則,或取消本計劃而不須事先通知閣下之權利。 8.本行及商戶保留就所有本計劃的分歧或糾紛的最終決定權。 9.本文之中、英文版本如有任何歧異,一概以英文版本為準。