G.O.D. 住好啲正價貨品9折優惠

憑AEON JCB卡於G.O.D.住好啲門市選購正價貨品即可享9折優惠。

AEON
9折

G.O.D. 住好啲正價貨品9折優惠

更新日期: 2017 年 10 月 12 日

優惠詳情


由即日起至2018年6月30日,客戶憑AEON JCB卡於G.O.D.住好啲門市選購正價貨品即可享9折優惠

相關信用卡

AEON JCB信用卡

AEON JCB信用卡

條款及細則

優惠之條款及細則:
-優惠適用於所有 G.O.D. 住好啲香港分店。
-優惠適用於全球 JCB 卡客戶。
-優惠只適用於正價貨品,公價或特價貨品除外。
-持卡人必須於結賬前聲明使用其 JCB 卡,並以該卡全數簽賬,方可以享有正價貨品折扣優惠。結賬後若再次要求折扣優惠將不獲處理。
-優惠不可與 G.O.D. 住好啲或 JCB 其他優惠共同使用。
-所有宣傳刊物之相片及產品資料只供參考。
-JCB International (Asia) Ltd. 不會對 G.O.D. 住好啲的產品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就 G.O.D. 住好啲的產品、服務或資料所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴,持卡人應直接聯絡 G.O.D. 住好啲,並須提供有關之交易單據及信用卡簽賬存根正本以便 G.O.D. 住好啲作進一步跟進。
-JCB International (Asia) Ltd. 及 G.O.D. 住好啲保留對此推廣活動隨時更改或取消、修改或修訂此等條款及細則之權利。如有任何爭議,JCB International (Asia) Ltd. 及 G.O.D. 住好啲所作的決定為最終並不可推翻。