EPS i do優惠:全城FREE Drink

易辦事

EPS i do優惠:全城FREE Drink

更新日期: 2012年12月11日 17:20

優惠詳情

EPS i do又有新優惠!鐘意飲奶他豆奶既你一定唔可以放過! 於12月到任何地方用EPS單一消費滿$500或以上,憑有效收據於換領期內到OK便利店即可免費贈飲「維他奶豆奶」或「麥精豆奶」375毫升紙包裝一盒(1)! 消費期:2012年12月1日至2012年12月31日 換領期:2012年12月6日至2013年1月7日 仲等?快啲去換領喇!

條款及細則

註: (1)數量有限,先到先得,換完即止。 換領條款及細則: 1.「EPS全城FREE Drink」贈飲換領只適用於印有“接受”之EPS顧客存根正本。商戶存根、以及任何經塗改、損毀、覆印、顯示交易“不接受”之EPS顧客付款存根均為無效。 2.換領贈飲之消費金額以EPS單一消費淨值滿$500計算,金額不包括以所提取之現金金額。 3.每張消費滿$500或以上之EPS顧客付款存根只可參加換領一次,每次換領贈飲一盒。換領贈飲之消費金額須為單一消費,不得累積。OK便利店職員會即場於EPS顧客付款存根正本上蓋章,以作稽查之用。 4.是次換領活動之消費期為2012年12月1日至31日。任何12月1日以前或12月31日之後之EPS交易顧客存根恕不接受。換領贈飲須於換領期(即2012年12月6日至2013年1月7日)內完成。 5.每位參加者每日如於相同商戶重複多於一次消費,只會當作單一消費計算,即只可參加贈飲換領一次。 6.贈飲換領產品包括:維他奶豆奶或麥精豆奶375毫升紙包裝(任何一款)一盒,冷熱均可。換領產品不得兌換現金或更換其他產品。 7.如個別贈飲產品於個別換領地點或地區暫時缺貨,恕不另行通知,參加換領者可自行到其他OK便利店進行換領。 8.活動換領名額有限,先到先得,換完即止。如全線換領名額已全部換完,是次換領活動將隨之結束,有關情況將於eps.com.hk網站更新,恕不個別另行通知。 9.EPS擁有此換領活動之最終決定權,如有任何爭議,概以EPS之決定為最於裁決。