COMPASS VISA - 網上消費盡情瓜分$200,000 COMPASS 即享錢

星展銀行

COMPASS VISA - 網上消費盡情瓜分$200,000 COMPASS 即享錢

更新日期: 2011年3月8日 12:50

優惠詳情

COMPASS VISA給你最全面的網購保障 - 免申請「一次專用密碼」服務: http://www.compassvisa.com.hk/html/b5/landing/CV_OSP/J1102003_CV_OSP_LandingPage_FA900b.jpg - 「交易提示短訊」: http://www.compassvisa.com.hk/html/b5/landing/CV_OSP/J1102003_CV_OSP_LandingPage_FA900a.JPG 網上消費盡情瓜分$200,000 COMPASS即享錢 兼參加大抽獎 獨享$10,000免找數簽賬額 會員只需於網上登記,並於簽賬期內於網上簽賬每滿HK$500,即可瓜分1份$200,000 COMPASS即享錢,簽賬滿HK$1,000可瓜分2份,如此類推,網上消費愈多,瓜分份數便愈多,立即行動! 1. 瓜分$200,000 COMPASS即享錢 網上登記日期: 2011年3月15日 (10:00) 至4月15日 (23:59) 網上登記網址: www.compassvisa.com.hk/online 簽賬日期: 由登記日期起計3個月內 (如於3月15日登記,簽賬期即3月15日至6月14日) 登記程序: - 瀏覽 www.compassvisa.com.hk/online - 登入生活升club (如非會員,可立即申請成為生活升club會員) - 完成簡單登記,立即網上消費,體驗至安全方便嘅網購樂趣 2. 免找數簽賬額大抽獎$10,000 每瓜分一份$200,000 COMPASS即享錢更可自動獲得一次抽獎機會,有機會贏取$10,000免找數簽賬額 (共5份),讓你上網買完再買!想成為其中一個幸運兒,就要立即登記兼網上消費啦! 小貼士 Visa驗證服務的「一次專用密碼」會發送到你於星展銀行紀錄中的手提電話號碼,如需更新資料,可下載「客戶資料更新表格」http://www.compassvisa.com.hk/chi/pdf/infochange.pdf投寄或傳真回星展銀行。