COMPASS VISA 扭扭大抽獎

星展銀行

COMPASS VISA 扭扭大抽獎

更新日期: 2011年12月22日 16:37

優惠詳情

由即日起至2012年1月31日成為COMPASS VISA及PlayStation® HK Facebook Fans, 即有機會贏走人氣限量版《「PlayStation® 3 NINOKUNI 同梱裝」PS3™主機、遊戲軟件、限量禮品包》及SONY NEX-5數碼相機等超過2,000份獎品! 仲唔快D行動? 遊戲玩法 第1步: 按"like"成為COMPASS VISA 和 PlayStation® HK Facebook Fans 第2步: 按「扭」摯, 即時知道抽獎結果。每位參加者有3次扭蛋機會 第3步: 經Facebook推薦給每5位朋友更可額外獲得1次扭蛋機會!推薦次數不限。 第4步: 所有參加者都會自動進入終極大抽獎,有機會捧走大獎、二獎 大獎: 「PlayStation® 3 NINOKUNI 同梱裝」PS3™主機、遊戲軟件《NINOKUNI Shiroki Seihai no Jyo-ou》PlayStation®限量禮品包 價值$5,300 二獎: SONY NEX-5數碼相機 價值$5,290

相關信用卡

COMPASS VISA白金卡

COMPASS VISA白金卡

條款及細則

COMPASS VISA「扭扭大抽獎」條款及細則 1. COMPASS VISA「扭扭大抽獎」(「扭蛋遊戲」)只供年滿18歲並持有香港身份證之COMPASS VISA Facebook fan(「粉絲」)參加。若任何參加人士未符合以上資格,其得獎資格將會被取消。 2.粉絲如欲參加扭蛋遊戲必須於2011年12月19日至2012年1月31日期間修正稿位於COMPASS VISA Facebook Fan Page(「網頁」)。以網頁提供之超連結至扭蛋遊戲之版面。 3.每位粉絲只可透過1個Facebook賬戶參與扭蛋遊戲。如粉絲透過多於1個Facebook賬戶參與扭蛋遊戲。其參加及/或得獎資格將會被取消。 4.若粉絲參與扭蛋遊戲時,並非PlayStation HK的粉絲,網頁會先顯示另下版面,要求粉絲按「like」成為PlayStation HK Facebook的粉絲。粉絲按「like」後,扭蛋遊戲之版面方面彈出,每位參加扭蛋遊戲的粉絲(參加者)將會獲得3次扭蛋機會。 5.參加扭蛋遊戲並無任何保證獎品,參加者有機會獲得3將至11獎。扭蛋結果將即時顯示於扭蛋遊戲之版面。參加者如於扭蛋遊戲獲是獎品。將會獲發電郵通知有關領取獎品的安排。 6.此外,每位參加者會自動獲得1次終極大抽獎的機會,有機會贏取大獎或二獎。終極大抽獎將會於2012年2月10日舉行,並由電腦系統隨機抽出得獎者。抽獎結果將於2012年2月29日前於網頁內公佈,得獎將獲另行通知有關領取獎品的安排。 7. 如參加者透過Facebook將此扭蛋遊戲推薦給Facebook的朋友(「朋友」),每推薦給5位朋友,將可獲得1次扭蛋機會。推薦次數不限,惟每位朋友只可被推薦1次,及每次透過推薦朋友獲得的扭蛋機會最多為3次。 8. 星展銀行(香港)有限公司(「本行」)職員及其他與此扭蛋遊戲有關之認識,概不能參與扭蛋遊戲,以示公允。 9. 本行就得參加者的資格、得獎資格及所得獎品等保留最終決定權。 10. 本行有權修改本條款及細則及終止扭蛋遊戲。如有任何爭議,本行之決定為最終及決定性的。