BEA Mall $1 限時 激安 限時 半價 現金券

超過8,000張現金券半價購買!只需於BEA Mall App內登記抽獎,有機會半價購買指定現金券。

東亞銀行
5折

BEA Mall $1 限時 激安 限時 半價 現金券

更新日期: 2021 年 05 月 18 日

優惠詳情

東亞 信用卡 BEA Mall $1 限時 激安 限時 半價 現金券

即日起至2021年7月11日一連8個星期,BEA Mall App會推出限時特別優惠!記得於以下日子登入BEA Mall App登記抽獎,賞得更多啦!立即下載全新BEA Mall App,參加HK$1及半價激安抽獎

全新BEA Mall App品味生活平台現已推出!為你帶來更多功能同獎賞,Give Me Mall, Gift Me More!

BEA Mall App 嶄新體驗
- 查閱賬戶及消費模式
- MasterCard Pay with Rewards獎分當錢使
- 兌換餐券及人氣產品
- 登記最新優惠

 

BEA Mall App $1 限時 激安

8款熱賣產品每周以HK$1發售!即時下載BEA Mall App及登記抽獎,有機會以HK$1購買以下產品:

登記期:5月17日至5月23日
產品:Dyson Airwrap Complete造型器(價值HK$4,280)
數量:20
結果公佈日期:5月31日

登記期:5月24日至5月30日
產品:Le Creuset 圓形琺瑯鑄鐵鍋 26厘米* (價值HK$3,388)
數量:15
結果公佈日期:6月7日

登記期:5月31日至6月6日
產品:Nespresso咖啡機(價值HK$988)
數量:50
結果公佈日期:6月15日

登記期:6月7日至6月13日
產品:Playstation 5(價值HK$3,980)
數量:5
結果公佈日期:6月21日

登記期:6月14日至6月20日
產品:Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機(價值HK$3,480)
數量:20
結果公佈日期:6月28日

登記期:6月21日至6月27日
產品:Dyson AM07座地式風扇(價值HK$2,680)
數量:20
結果公佈日期:7月5日

登記期:6月28日至7月4日
產品:Nintendo Switch (價值HK$2,450)
數量:30
結果公佈日期:7月12日

登記期:7月5日至7月11日
產品:BRUNO多功能電熱鍋(價值HK$998)
數量:20
結果公佈日期:7月19日

* 得獎者須以280獎分換領此獎賞

 

BEA Mall App 限時 半價 現金券

超過8,000張現金券半價購買!只需於BEA Mall App內登記抽獎,有機會半價購買指定現金券:

登記期:5月17日至5月23日
現金券:星巴克HK$50現金禮券
優惠價:HK$25
數量:1000
結果公佈日期:5月31日

登記期:5月24日至5月30日
現金券:北京樓HK$50電子券
優惠價:HK$25
數量:1000
結果公佈日期:6月7日

登記期:5月31日至6月6日
現金券:MCL戲院2D電影禮券(價值高達HK$90)
優惠價:HK$45
數量:4000
結果公佈日期:6月15日

登記期:6月7日至6月13日
現金券:Pacific Coffee HK$50現金券
優惠價:HK$25
數量:500
結果公佈日期:6月21日

登記期:6月14日至6月20日
現金券:健康工房HK$50現金券
優惠價:HK$25
數量:500
結果公佈日期:6月28日

登記期:6月21日至6月27日
現金券:土司工房HK$50現金券
優惠價:HK$25
數量:500
結果公佈日期:7月5日

登記期:6月28日至7月4日
現金券:Haagen-Dazs HK$50現金券
優惠價:HK$25
數量:500
結果公佈日期:7月12日

登記期:7月5日至7月11日
現金券:HK$50美食現金券
優惠價:HK$25
數量:500
結果公佈日期:7月19日

註:
- 每位持卡人每星期可獲一次抽獎機會,有機會獲得$1限時激安獎賞一份。
- 每位持卡人每星期可獲一次抽獎機會,有機會以半價購買指定現金券一張。

立即下載BEA Mall App

如何登入BEA Mall App

如何啟動電子網路銀行服務

常見問題

相關信用卡

東亞銀行 i-Titanium 卡(大學/大專全日制學生專用)

東亞銀行 i-Titanium 卡(大學/大專全日制學生專用)

香港馬主協會World萬事達卡

香港馬主協會World萬事達卡

富通保險白金卡

富通保險白金卡

富通保險信用卡

富通保險信用卡

東亞銀行Visa Signature卡

東亞銀行Visa Signature卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA白金卡

香港護士協會VISA白金卡

Towngas普通卡

Towngas普通卡

Towngas白金卡

Towngas白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行普通卡

東亞銀行普通卡

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

聖保羅男女中學校友會普通卡

聖保羅男女中學校友會普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港管理專業協會萬事達卡

香港管理專業協會萬事達卡

東亞銀行Flyer World萬事達卡

東亞銀行Flyer World萬事達卡

東亞銀行VISA金卡

東亞銀行VISA金卡

條款及細則

「$1 限時激安」及「限時半價現金券」之條款及細則
1. 推廣期由 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 7 月 11 日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
2. 每個星期「$1 限時激安」及「限時半價現金券」的推廣活動(「本推廣」) 適用於東亞銀行信用卡主卡客 戶(「持卡人」),持卡人須根據於指定日子凌晨 12 時至晚上 11 時 59 分登入 BEA Mall App 並成功登記本推廣。成功登記後,東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)將發送電郵到持卡人於登記時所提供的電郵地址。本推廣不適用於附屬卡及公司卡。
3. 東亞銀行將進行大抽獎,本推廣得獎者將由電腦隨機抽出,抽獎結果將每星期於 BEA Mall App 內公布。 個別獎品有不同的換領方法,大抽獎得獎者將收到短訊/電郵/郵寄信件通知換領方法。
4. 本推廣獎賞名額有限。每位持卡人每星期可獲一次抽獎機會,有機會獲得$1 限時激安獎賞一份。每位持卡人每星期可獲一次抽獎機會,有機會以半價購買指定現金券一張。東亞銀行將會根據儲存於東亞銀行之紀錄,以決定持卡人是否合資格參加本推廣。
5. 「$1 限時激安」得獎者可以 HK$1 購買指定獎賞,惟 Le Creuset 圓形琺瑯鑄鐵鍋的得獎者須以 280 獎 分換領獎賞。
6. 得獎者之指定信用卡戶口必須於獲發獎賞時保持有效、無欠繳款項、信用狀況良好及成功收取有關費用/ 獎分,方可獲發獎賞。東亞銀行保留最後權利決定持卡人是否合資格獲得獎賞。
7. 東亞銀行保留取消獎賞及更換任何不合抽獎資格之得獎者的權利,而毋須另行通知。
8. 所有獎賞不得更換、轉讓或兌換現金或其他產品/服務。
9. 如因任何電訊網絡的通訊或技術問題、故障、意外或其它原因,致使持卡人未能參與本推廣,東亞銀行概不負責。
10. 如東亞銀行有理由相信任何持卡人使用或教唆他人使用不正當或欺詐方法干擾本推廣的運作,造成本推廣任何部份受到干擾、技術難題或故障,或任何危害、破壞或影響本推廣的舉辦、誠信、公平或順利進行或偵察到任何不正常的數據傳送,東亞銀行有權終止該持卡人參加本推廣的資格,並保留向持卡人追究的權利。
11. 如有任何舞弊/欺詐成分,東亞銀行有權從持卡人之信用卡賬戶內扣取相等於獎賞之價值而無須另行通知。
12. 所有資料、價錢及圖片只供參考。
13. 除持卡人及東亞銀行以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權益)條例》(香港法例第 623 章)強制執行此等條款及細則的任何條文,或享有此等條款及細則的任何條文下的利益。
14. 東亞銀行不會對貨品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就貨品、服務或資料所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴,持卡人應直接聯絡獎品供應商。
15. 東亞銀行保留隨時更改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭議,東亞銀行所作的決定為最終及不可推翻。