BEA信用卡尊享崇光百貨購物優惠

東亞銀行

BEA信用卡尊享崇光百貨購物優惠

更新日期: 2013 年 02 月 18 日

優惠詳情

如果你經常去SOGO shopping,今次優惠一定啱你用! 由即日起至2013年4月9日,持適用BEA信用卡於崇光百貨(銅鑼灣及尖沙咀店)每次單一簽賬滿$800,可享100%/50%/10%/5%其中一項保證現金回贈。 24小時登記熱線:3608 6608 去崇光百貨享受優惠啦!

相關信用卡

東亞銀行World Mastercard

東亞銀行World Mastercard
限時優惠:全新客戶透過HongKongCard成功申請東亞銀行World Mastercard及東亞銀行i-Titanium卡,免簽賬送HK$800 超市禮券/Apple Gift Card/HKTVmall 購物禮券+雙重迎新賞高達HK$2,500現金回贈

富通保險白金卡

富通保險白金卡

富通保險信用卡

富通保險信用卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA白金卡

香港護士協會VISA白金卡

Towngas普通卡

Towngas普通卡

Towngas白金卡

Towngas白金卡

東亞銀行JCB 白金卡

東亞銀行JCB 白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行普通卡

東亞銀行普通卡

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

聖保羅男女中學校友會普通卡

聖保羅男女中學校友會普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港管理專業協會萬事達卡

香港管理專業協會萬事達卡

條款及細則

註: 1.主卡持卡人須於推廣期內成功登記1次,方可獲享由電腦隨機編配的100%/50%/10%/5%現金回贈。成功登記後,其名下每個合資格賬戶於推廣期內之首$10000合資格簽賬(包括主卡及附屬卡之簽賬),均可獲享現金回贈。合資格簽賬不包括購買崇光購物禮劵。現金回贈百分比一經編配,即不可更改。 2.現金回贈將於2013年4月22日至26日期間一次過以港元存入首次登記之信用卡賬戶,並顯示於結單。 崇光百貨現金回贈(「現金回贈」)及崇光超市$10,000大抽獎(「大抽獎」)之條款及細則: 1. 現金回贈及大抽獎適用於東亞銀行信用卡持卡人(「持卡人」),而不適用於東亞銀行公司卡。 2. 現金回贈及大抽獎由2013年2月18日至4月9日(包括首尾兩天)推行。所有簽賬均以交易日計算。 3. 附屬卡持卡人之簽賬將與有關主卡持卡人之簽賬合併。每個主卡賬戶及任何有關附屬卡賬戶會被視為1個合資格賬戶。 4. 同一持卡人的多個合資格賬戶之簽賬不得轉讓或合併計算。 5. 所有獲享之現金回贈只能用作扣減有關信用卡賬戶之結欠金額及將折算至1個小數位。 6. 所有簽賬、現金回贈及大抽獎得獎者將由電腦系統計算/抽出,並以東亞銀行有限公司(「本行」)紀錄為準。現金回 贈/大抽獎獎品並不可兌換現金或轉讓。 7. 持卡人之合資格賬戶於推廣期內和現金回贈/購物禮券發放時必須維持有效,方符合資格獲享現金回贈/購物禮券。 8. 未誌賬/取消/退款的交易及任何被發現為欺詐交易或最終被取消/退款之交易,均為不合資格交易。 9. 對於被證實為不合資格之交易,本行保留於持卡人之合資格賬戶扣除相等於現金回贈/購物禮券金額之權利。 10. 持卡人如有任何欺詐或濫用行為,本行即會取消其參加現金回贈及大抽獎推廣資格和合資格賬戶。 11. 本行保留隨時更改或取消現金回贈及大抽獎及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭議, 本行所作的決定為最終及不可推翻。 12. 此等條款及細則之中英文版本如有歧異,以英文版本為準。