apm賞你食飯 X 睇好戲

MasterCard Hong Kong

apm賞你食飯 X 睇好戲

更新日期: 2012年5月16日 16:59

優惠詳情

顧客凡於推廣期內蒞臨apm以電子貨幣*購物消費滿HK$300或以上(最多2間不同商戶發出之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根),即可參加即抽即中獎遊戲,有機會贏取apm美食現金券、apm睇戲通行証或其他精美禮品乙份,讓你盡享食飯睇戲雙重消費禮遇!(禮品每日數量有限,先到先得,換完即止) 推廣日期:2012年4月27日至6月30日(中午12時至午夜12時) Jetso 1:賞你食大餐 顧客憑「apm美食現金券」到apm指定食肆消費即可作現金使用。每張美食現金券面值港幣10元。 Jetso 2:賞你睇好戲 顧客憑「apm睇戲通行証」到PALACE apm即可享戲票折扣優惠。每張睇戲通行証面值港幣10元。 *電子貨幣包括:信用卡、易辦事或八達通 優惠須受有關條款約束,詳情請參閱顧客服務中心之「推廣換領條款及細則」。

條款及細則

推廣活動條款及細則 1. 顧客所持之發票必須為apm商戶所發出的即日機印發票,發票須清楚印有日期及商戶名稱。 2. 所有有效之機印發票及電子貨幣存根只可換領一項推廣優惠,不可與商場其他優惠同時使用,包括「Gift u 10小時 —— 免費泊車優惠」。(一般免費泊車優惠除外) 3. 八達通增值及其他增值服務收據,商戶現金禮券、電話費單、信用咭咭賬之存根、發票副本及影印本恕不接受、銀行出入賬單據、展銷攤位之發票及供金會之收據,恕不接納。 4. 每人每次只限憑有效之發票參加是次推廣活動乙次,如持有多張有效發票者,必須重新排隊輪候。 5. 所有禮品不得兌換現金或轉讓。 6. 禮品每日數量有限,先到先得,換完即止。 7. apm商場職員、商店職員及其家屬不得參與,以示公允。 8. 上述活動如有任何更改,恕不另行通知。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。