AEON足球盛事第二擊 – 即揭即拼大激賞

AEON

AEON足球盛事第二擊 – 即揭即拼大激賞

更新日期: 2014 年 06 月 30 日

優惠詳情

2014年7月1日至7月13日,憑以下方法即可獲贈獎賞卡,簽賬越多,中獎機會越大!獎品總值超過HK$200,000!

AEON信用卡於AEON Stores:
1. 簽賬滿HK$500(折實價單一簽賬計),可獲獎賞卡乙張
2. 成功辦理AEON信用卡免息分期計劃,可獲獎賞卡兩張

即揭,有機會揭中高達HK$100 AEON現金券!
即拼,有機會贏取吉祥物24K鍍金紀念擺設(價值HK$2,200[24名])!

購物同時狂歡世界盃!

相關信用卡

AEON 萬事達信用卡

AEON 萬事達信用卡

AEON Visa信用卡

AEON Visa信用卡

AEON JCB信用卡

AEON JCB信用卡

AEON 銀聯信用卡

AEON 銀聯信用卡

條款及細則

AEON 2014足球盛事第二擊推廣條款及細則: 1. 推廣期為2014年7月1日至13日。 2. AEON信用卡泛指由AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)及永旺(香港)百貨有限公司(「永旺」)共同推出之聯營信用卡。 3. 於推廣期內,會員憑AEON信用卡(包括AEON Visa信用卡/萬事達信用卡/美國運通信用卡/JCB信用卡/銀聯信用卡/AEON金卡/AEON臨時信用卡)於AEON Stores、AEON SUPERMARKET、Living PLAZA by AEON或AEONCITY購物簽賬滿HK$500(折扣後以單一發票計算),即可獲獎賞卡乙張。成功辦理AEON信用卡免息分期計劃,即可獲獎賞卡兩張。 4. 會員須親身攜同有效之簽賬存根/信用卡免息分期計劃合約/列印之電郵確認信(只適用於AEONCITY之購物交易),於推廣期內到指定AEON分行(包括康怡、黃埔、九龍灣、荃灣、屯門、將軍澳、荔枝角、九龍城分行)或AEON Stores大窩口之顧客服務台辦理換領獎賞卡事宜。換領次數不限。 5. 每張用作換領獎賞卡之簽賬存根/信用卡免息分期計劃合約/列印之電郵確認信均會被蓋印及不可重複使用。 6. 即拼即中獎賞之得獎者需於推廣期內集齊指定兩張可合併之獎賞卡,得獎者必須於2014年7月13日或之前到指定AEON分行(包括康怡、黃埔、九龍灣、荃灣、屯門、將軍澳、荔枝角、九龍城分行)登記,得獎者將獲個別通知安排領獎事宜。登記及領獎時必須出示已中獎之獎賞卡,否則不能領取相關之獎品。得獎者必須親自透過上述條款及細則第三點之參加辦法以合資格之交易取得獎賞卡方可獲得獎品。如其中一張獎賞卡是透過第三者而取得,則不獲任何獎賞。 7. 每位信用卡會員只可獲即拼即中獎賞乙次,如發現重複登記,本公司將會取消其他獲賞資格,不得重複獲獎。 8. 即揭即中獎賞則無須登記,各獎賞之兌換方法請參閱獎賞卡之使用條款及細則。 9. 獎賞卡獎品包括:1)吉祥物24K鍍金紀念擺設(24名);2)AEON HK$100現金券(100名);3)AEON HK$50現金券(400名);4)AEON HK$30現金券(1,000名);5)AEON HK$20現金券(1,500名);6)AEON HK$5現金券(15,000名)。 10. 獎賞卡如有損壞或塗改,均作無效。 11. 獎賞卡如有遺失,將不獲補發,影印本無效。 12. 獎品不可更改、轉讓、兌換現金、支付任何財務債項及支付未清繳的信用卡債項。 13. 此推廣結束通知將於2014年7月23日刊登於成報及英文虎報及AEON網站www.aeon.com.hk。 14. 本公司保留刊登得獎者名單,有關錄像及相片作是次競賽的宣傳用途之權利,而得獎者將不會獲發任何報酬。 15. 本公司及永旺之職員及其直系親屬及廣告代理公司職員均不可參加此推廣活動。 16. 會員之賬戶必須維持正常及良好。所有退款、無效、未經許可、虛假、取消或提早清還之交易均不符合獲獎資格。 17. 本公司可於下列任何情況下取消會員享有獲賞資格:a)會員之賬項逾期未償還;或b)會員已終止其賬戶;或c)會員涉及任何欺詐行為。 18. 本公司並非產品及服務之供應商,故不會承擔任何有關產品及服務質素之一切責任。 19. 如有任何爭議,以本公司之最終決定為準。