​KCP九龍城廣場慳錢攻略

Visa Hong Kong

​KCP九龍城廣場慳錢攻略

更新日期: 2014年6月12日 16:18

優惠詳情

KCP九龍城廣場教你兩個慳錢攻略,仲免費送你KCP會籍,洗錢洗得精明!

攻略一:HK$50現金賞飛的咁爽
由即日起至6月30日(逢星期一至四),乘的士到KCP九龍城廣場,只要於場內商戶以電子貨幣(信用卡/ 易辦事/ 八達通)消費満HK$300,憑兩間商戶的即日機印發票(必須為1張食肆及1張零售消費單),連同易辦事卡或信用卡簽賬存根,並提供當天之的的士收據即可換領KCP HK$50現金券
註:
- 每人每日限換一次
- 名額有限,先到先得
- 指定的士單據時間:當日上午10時至下午9時(以下車時間紀錄作準)

攻略二:晚市尊享3小時免費泊車優惠
由即日起至6月30日(逢星期一至五),只要於場內商戶以電子貨幣(信用卡/ 易辦事/ 八達通)消費,不限金額,憑單一商戶的即日機印發票,連同易辦事卡或信用卡簽賬存根,即可換領3小時免費泊車優惠。
註:
- 每人每日限換一次
- 指定入車時間:當日下午6時至晚上9時

慳錢攻略
推廣日期:由即日起至6月30日(指定日子)
換領時間:上午10時至下午10時
換領地點:KCP九龍城廣場UG顧客服務處

識得慳錢,生活就唔駛愁!

條款及細則

換領條款及細則: 1. 所有發票必須清晰印有日期、金額、消費項目及商戶名稱,方為有效。 2. 的士單據時間必須為當日上午10時至下午9時(以下車時間記錄)方可享有"HK$50現金賞飛的咁爽"之優惠。 3. 參加"HK$50現金賞飛的咁爽"活動之消費單據,只可與泊車優惠同時使用。 4. 入車時間必須為當日下午6時至晚上9時方可享有"KCP晚市尊享3小時免費泊車優惠"。 5. 參加"KCP晚市尊享3小時免費泊車優惠"活動之消費單據不可再作其他泊車優惠之換領。 6. 所有單據及電子貨幣存根只限使用乙次,重印、影印副本或手寫收據恕不接受。 7. 以上泊車優惠不能兌換現金。 8. 是次推廣活動恕不接受以下商戶或服務之收據:短期展銷會、臨時銷亭、任何繳費、外幣兌換及增值服務收據、購買任何商舖禮券、用券(如餅券、現金券)、汽車美容之發票。 9. KCP並非是次推廣活動所涉及之產品/ 服務/ 資料的供應商,故不會承擔任何有關之責任。 10. 如因此推廣活動(包括但不限於直接或間接)而造成之任何損失,KCP概不負責。 11. 如有任何爭議,KCP擁有最終決定權。