WeLab Bank私人貸款

1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

申請優惠
  • 以專屬優惠碼「NLHKCD」成功開戶及提取貸款,全新/現有客戶可享獨家優惠高達HK$6,000獎賞回贈
  • 新客戶可額外獲HK$300現金回贈(批唔批都有)
1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

1.27 %

實際年利率

12個月

還款期

0.07 %

月平息

8,403.0 HKD

每月還款額

申請優惠
  • 以專屬優惠碼「NLHKCD」成功開戶及提取貸款,全新/現有客戶可享獨家優惠高達HK$6,000獎賞回贈
  • 新客戶可額外獲HK$300現金回贈(批唔批都有)