Jeana 何珮瑜,Phoebe 許穎,Dada 陳靜與信用卡?

Jeana 何珮瑜,Phoebe 許穎,Dada 陳靜與信用卡?

相關信用卡:

Jeana 何珮瑜,Phoebe 許穎,Dada 陳靜與信用卡?

發表日期: 2011 年 07 月 20 日 更新日期: 2011 年 07 月 20 日 生活

作者:PL@Blog

o靚模這個行業,其實同信用卡有些相似。

首先,o靚模,就好似信用卡,包裝到好靚,好吸引,先可以出街。性感吸引的比堅尼泳裝,內衣,就好像信用卡千變萬化的包裝,先吸引你注意,從而再令到你想去擁有。

另一方面,o靚模本身,是預先透支自己的演藝生命。身材越好,様子甜美就等於代表可用的信用額越多。D、E級身材,當然比A、B級更有睇頭,更吸引。身材好的o靚模,商業價值亦會相對較高。 但預先透支的演藝生命,其實是要還的。當她們現在出寫真,享受着宅男祟拜,傾慕的同時,背後要承受家人,朋友的壓力,還要負擔各種各樣的置裝費,經理人佣金等等,我想不是一般人可以承受得起。

和信用卡一樣,現金透支越多,立刻享受的快感越高。但相對之後利息等各樣支出一樣多好多。

好彩的o靚模,就可以趁出道時間,儲好本綫,準備將來轉型。就好似現金透支出來的錢,順利投資增值。但現實例子,來來去去都是得一兩個成功例子,好似周秀娜同 Jessica C。其他舊年的o靚模,大部份都唔知去左邊?而現實生活中,有幾何聽見有人現金透支出來投資成功!!越輸越多就大把。正如去年賣得不好的寫真集,過多一年再影再出,又真的會成功嗎?

今年又有好多新卡出場。你估下邊個會跑出呢?

Jeana 何珮瑜
Jeana 何珮瑜

Phoebe 許穎
Phoebe 許穎

Dada 陳靜
Dada 陳靜


圖片來源:網路蒐集