HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

相關信用卡:

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

發表日期: 2020 年 08 月 11 日 更新日期: 2020 年 08 月 11 日 優惠攻略生活銀行戶口理財戶口SwitchHKTVMall

作者:編輯部

大家好!HongKongCard隆重宣布,今日開始透過我哋申請指定信用卡同貸款計劃結餘轉戶,我哋送出嘅額外獎賞,已經升級成HKTVmall電子購物禮券!而且整個申請以至換領過程都可以完全在HongKongCard手機應用程式APP內完成,領獎更加方便直接。呢篇文會有清楚教學,教大家點樣申請同埋換領額外獎賞!

如何領取HongKongCard額外獎賞

申請過程中必須符合以下條件申請,否則銀行唔能夠追蹤及確認經HongKongCard申請,都會失去領取額外獎賞嘅資格,額外獎賞換領資格以發卡機構提供嘅申請記錄為準。如有任何爭議,HongKongCard保留最終一切之決定權

 • 請勿封鎖cookie
 • 要關掉AdBlocker
 • 唔好用無痕模式Incognito mode
 • 唔好按任何廣告或瀏覽其他網頁
 • 要一次過完成整個申請過程,直至申請完成。如果申請過程中斷咗,要閂咗個申請,重新再申請一次。
 • 必須喺申請信用卡起7日內填妥、提交額外獎賞換領表格
 • 必須喺申請信用卡起30日內獲批核

1.安裝HongKongCard手機應用程式APP

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

2.註冊成為HongKongCard會員/登入手機應用程式APP

點擊菜單左下角第一個標示 可選擇用Facebook直接登入或者用電郵註冊 如果用電郵註冊,填返少少資料就註冊完成
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

*我地會寄驗證電郵畀新註冊會員,記得要搵返封電郵出來,可能會被分類到垃圾郵件,跟住打開佢,Click「請點擊此處進行確認」進行驗證呀!完成註冊,就可以登錄!

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

3. 提交額外獎賞換領表格

喺申請信用卡起7日內,必須填妥申請參考編號等正確資料畀我地以供銀行核對,唔肯定申請參考編號嘅朋友可以打上銀行CS Double Check。如果資料唔正確或者逾期提交,都恕不受理㗎,會失去領取額外獎賞嘅資格,而且我地唔會作出任何通知㗎。

要先登入,點擊菜單嘅信用卡額外獎賞 揀選要申請嘅額外獎賞 填寫姓名、電郵、申請參考編號、申請日期,然後提交
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

4. 成功批核短訊/電郵截圖/實體確認郵件相片至cs@ccinformation.com(只適用於渣打Simply Cash Visa卡/渣打亞洲萬里通萬事達卡/渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃/建行「好現金」私人貸款)

如果係申請渣打Simply Cash Visa卡/渣打亞洲萬里通萬事達卡/渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃/建行「好現金」私人貸款就要跟住做,申請其他產品就唔需要理,可以跳到下一步

申請渣打Simply Cash Visa卡/渣打亞洲萬里通萬事達卡

申請後一個月內,信用卡批核後,會員必須用你提供嘅電郵地址將(1)成功批核短訊截圖,(2)真實姓名、(3)申請參考編號電郵至cs@ccinformation.com,電郵標題請註明:渣打Simply Cash Visa卡額外獎賞換領 / 渣打亞洲萬里通萬事達卡額外獎賞換領 

內容要寫清楚姓名同申請參考編號。請確保換領表格的姓名一致,以作確認同核對。如未能於申請後一個月內提供照片,當放棄額外獎賞論

 

申請渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃

申請後一個月內,貸款批核後,會員必須用你提供嘅電郵地址將(1)實體確認郵件相片,(2)真實姓名、(3)申請參考編號電郵至cs@ccinformation.com,電郵標題請註明:渣打「分期貸款」額外獎賞換領 / 渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃額外獎賞換領

內容要寫清楚姓名同申請參考編號。請確保換領表格的姓名一致,以作確認同核對。

申請建行「好現金」私人貸款

申請後一個月內,貸款批核後,會員必須用你提供嘅電郵地址將(1)貸款戶口號碼,(2)真實姓名、(3)想獲得的額外獎賞電郵至cs@ccinformation.com,電郵標題請註明:建行「好現金」私人貸款額外獎賞換領,請確保換領表格的姓名一致,以作確認同核對。

 

5.1 銀行成功核實後可收到 HKTVmall電子購物禮券(只適用於HKTVmall電子購物禮券)

請確保開啟咗HongKongCard手機應用程式嘅通知提示,當你嘅額外獎賞準備好,就會送出通知 喺用戶資料下面,可以搵到領取額外獎賞 喺領取額外獎賞就係已經收到嘅電子購物禮券
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

5.2 銀行成功核實後可收到Apple Gift Card(只適用於Apple Gift Card)

當我地同銀行一經核實你係經HongKongCard申請指定信用卡,我地會透過電郵將Apple Gift Card email至你嘅電郵地址,即係之前你填form嗰電郵地址,一經寄出就無辦法修改,請確保資料正確。

睇埋點領取及使用Apple禮品卡

5.3 銀行成功核實後可收到換領信(只適用於超市禮券/其他禮品)

我地會透過電郵將額外獎賞換領信email至你嘅電郵地址,即係之前你填form嗰電郵地址,麻煩喺換領信上嘅指定日期前到指定地址換領。親身或委託親友領取額外獎賞都可以,相關細則可參閱換領信。

*申請是否透過HongKongCard、額外獎賞換領資格以發卡機構提供嘅申請記錄為準。如有任何爭議,HongKongCard保留最終一切之決定權

如何換領HKTVmall 購物禮券

1. 登入HKTVmall帳戶, 按「帳戶資料」,選擇「HKTVmall 購物禮券」
2. 按右下角的 「換領購物禮券」並輸入10位數字代碼,並按「換領禮券」
3. 完成換領程序

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

如何使用HKTVmall電子購物禮券

1. 加入心儀商品至購物車後,按「購物車」至 購物車頁面
2. 在確認付款前,於「使用HKTVmall購物禮券」揀選你該訂單使用的數量
3. 系統會自動在「商品總額」扣減

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

HKTVmall 購物禮券條款及細則

 1. 必須登入帳戶方可兌換HKTVmall購物禮券。
 2. 此HKTVmall購物禮券換領代碼只可換領指定數量及額值之HKTVmall購物禮券。
 3. 此HKTVmall購物禮券換領代碼只可兌換一次。每張訂單最多可使用 10 張電子購物禮券。
 4. 此HKTVmall購物禮券換領代碼一經兌換及確認,購物禮券將於15 分鐘內發送至進行兌換的帳戶;兌換後之HKTVmall購物禮券並不可轉讓至其他戶口。
 5. 電子購物禮券只適用於www.hktvmall.com或HKTVmall App網上購物;不適用於O2O門市購物付款。
 6. 此HKTVmall購物禮券換領代碼不可兌換現金或Mall Dollar現金回贈,及不適用於購買HKTVmall購物禮券或電子版購物禮券。
 7. 此HKTVmall購物禮券換領代碼並不可用作支付所有運費及商戶派送之附加費。付款總額若少於購物禮券的面值,餘數會被自動扣除,不可兌換現金或Mall Dollar現金回贈。
 8. 禮券必須於指定之有效日期內使用,逾期作廢,不可退換。
 9. HongKongCard不會因人為錯誤(如丟失或被盜)而重發換領代碼。
 10. 額外獎賞內容、服務、換領及產品資訊均由商戶直接提供,因此所有有關責任亦由商戶全權負責,概與本公司無關。
 11. 購物禮券須受有關條款及細則約束。如有爭議,本公司保留最終一切之最終決定權。