HongKongCard額外獎賞 HKTVmall電子購物禮券、超市禮券、DON DON DONKI禮券、Apple Gift Card換領教學

HongKongCard額外獎賞 HKTVmall電子購物禮券、超市禮券、DON DON DONKI禮券、Apple Gift Card換領教學

相關信用卡:

HongKongCard額外獎賞 HKTVmall電子購物禮券、超市禮券、DON DON DONKI禮券、Apple Gift Card換領教學

發表日期: 2019 年 09 月 13 日 更新日期: 2021 年 09 月 07 日 優惠攻略生活銀行戶口理財戶口SwitchHKTVMall

作者:編輯部

透過HongKongCard申請指定信用卡貸款計劃結餘轉戶理財戶口汽車保險自願醫保等,都有豐富額外獎賞!包括HKTVmall電子購物禮券、超市禮券、DON DON DONKI禮券和Apple Gift Card等等!而且整個申請額外獎賞過程都可以在HongKongCard手機應用程式APP內完成,申請和領獎更加方便直接。呢篇文會有清楚教學,教大家點樣申請同埋換領額外獎賞!

 

如何領取HongKongCard額外獎賞

申請過程中必須符合以下條件申請,否則銀行唔能夠追蹤及確認經HongKongCard申請,都會失去領取額外獎賞嘅資格,額外獎賞換領資格以發卡機構提供嘅申請記錄為準。如有任何爭議,HongKongCard保留最終一切之決定權

 • 請勿封鎖cookie
 • 要關掉AdBlocker
 • 唔好用無痕模式Incognito mode
 • 唔好按任何廣告或瀏覽其他網頁
 • 要一次過完成整個申請過程,直至申請完成。如果申請過程中斷咗,要閂咗個申請,重新再申請一次
 • 必須喺申請信用卡或其他理財產品起7日內填妥、提交額外獎賞換領表格
 • 必須喺申請信用卡或其他理財產品起30日內獲批核
 • 指定產品如需填上推薦碼,必須於申請時輸入正確推薦碼,如有任何差異,或沒有輸入,將失去額外獎賞資格

1.安裝HongKongCard手機應用程式APP

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

2.註冊成為HongKongCard會員/登入手機應用程式APP

點擊菜單左下角第一個標示 可選擇用Facebook或Apple ID直接登入或者用電郵註冊 如果用電郵註冊,填返少少資料就註冊完成
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

*我地會寄驗證電郵畀新註冊會員,記得要搵返封電郵出來,可能會被分類到垃圾郵件,跟住打開佢,Click「請點擊此處進行確認」進行驗證呀!完成註冊,就可以登錄!

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

3. 提交額外獎賞換領表格

申請信用卡或其他理財產品起7日內,必須填妥申請參考編號等正確資料,HongKongCard將與銀行核對申請記錄,需時約為90-120天。唔肯定申請參考編號嘅朋友可以打上銀行CS Double Check。如果資料唔正確或者逾期提交,都恕不受理㗎,會失去領取額外獎賞嘅資格,而且我地唔會作出任何通知㗎。

要先登入,點擊菜單嘅額外獎賞 揀選要申請嘅額外獎賞
填寫姓名、電郵、申請參考編號、申請日期,然後提交 請確保開啟咗HongKongCard手機應用程式嘅通知提示,當你嘅額外獎賞準備好,就會送出通知
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

4. 上傳成功批核短訊/電郵截圖/實體確認郵件相片(只適用於 渣打亞洲萬里通萬事達卡/渣打Smart信用卡/渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃/建行「好現金」私人貸款/星展銀行定額私人貸款/星展銀行「貸易清」私人貸款)

如果係申請 渣打亞洲萬里通萬事達卡/渣打Smart信用卡/渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃/建行「好現金」私人貸款/星展銀行定額私人貸款/星展銀行「貸易清」私人貸款就要跟住做,申請其他產品就唔需要理,可以跳到下一步

申請 渣打亞洲萬里通萬事達卡/渣打Smart信用卡

申請日期起計30天內,信用卡必須批核,並以填寫額外獎賞換領表格的相同HongKongCard會員帳號,登入HongKongCard手機應用程式,以「附加資料」功能上傳信用卡成功批核短訊截圖,截圖必須完整顯示整個批核短訊,以作確認同核對。

請各位注意如未能於限期前提供真實截圖、或以不相同的HongKongCard會員帳號上傳,均當放棄額外獎賞論而不會向閣下作出任何通知!

 

申請渣打「分期貸款」/渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃/星展銀行定額私人貸款/星展銀行「貸易清」私人貸款

貸款批核後7日內,拍攝確認郵件,請遮蓋郵件上的個人資料如姓名與貸款額等,能清楚顯示申請參考編號即可。並以填寫額外獎賞換領表格的相同HongKongCard會員帳號,登入HongKongCard手機應用程式,以「附加資料」功能上傳貸款實體確認郵件相片,相片必須清晰顯示申請參考編號,以作確認同核對。

請各位注意如未能在限期前上傳照片、未能清晰顯示申請參考編號、或以不相同的HongKongCard會員帳號上傳,均當放棄額外獎賞論而不會向閣下作出任何通知!

 

申請星展銀行定額私人貸款/星展銀行「貸易清」私人貸款

當貸款批核後,需於2021年10月31日或之前將貸款確認信相片以HongKongCard手機應用程式「附加資料」功能上傳。必須以填寫額外獎賞換領表格的相同HongKongCard會員帳號登入HongKongCard手機應用程式上傳相片,相片必須清晰顯示申請參考編號,以作確認同核對。

請各位注意如未能在限期前上傳相片、未能清晰顯示申請參考編號、或以不相同的HongKongCard會員帳號上傳,均當放棄額外獎賞論而不會向閣下作出任何通知!

HongKongCard手機應用程式「附加資料」功能請按上圖所示位置

 

如何領取HongKongCard額外獎賞

5.1 HKTVmall電子購物禮券

銀行成功核實後可收到 HKTVmall電子購物禮券(只適用於HKTVmall電子購物禮券)

當收到禮劵發送通知之後,可以喺HongKongCard手機應用程式左下方揀Menu按鈕 揀左邊人像嘅Icon打開用戶資料(如果你搵唔到即係代表未成功登入,可以撳門嘅Icon登入左先)
喺用戶資料下面,可以搵到領取額外獎賞 喺領取額外獎賞就係已經收到嘅電子購物禮券
HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞! HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

5.2 Apple Gift Card

銀行成功核實後可收到Apple Gift Card(只適用於Apple Gift Card)

當我地同銀行一經核實你係經HongKongCard申請指定信用卡或理財產品,我地會透過電郵將Apple Gift Card email至你嘅電郵地址,即係之前你填form嗰電郵地址,一經寄出就無辦法修改,請確保資料正確。

睇埋點領取及使用Apple禮品卡

 

5.3 超市禮券/DON DON DONKI禮券/其他禮品

銀行成功核實後可收到換領信(只適用於超市禮券/DON DON DONKI禮券/其他禮品)

我地會透過電郵將額外獎賞換領信email至你嘅電郵地址,即係之前你填form嗰電郵地址,麻煩喺換領信上嘅指定日期前到指定地址換領。親身或委託親友領取額外獎賞都可以,相關細則可參閱換領信。

*申請是否透過HongKongCard、額外獎賞換領資格以發卡機構提供嘅申請記錄為準。如有任何爭議,HongKongCard保留最終一切之決定權

 

如何換領HKTVmall 購物禮券

1. 登入HKTVmall帳戶, 按「帳戶資料」,選擇「HKTVmall 購物禮券」
2. 按右下角的 「換領購物禮券」並輸入10位數字代碼,並按「換領禮券」
3. 完成換領程序

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

如何使用HKTVmall電子購物禮券

1. 加入心儀商品至購物車後,按「購物車」至 購物車頁面
2. 在確認付款前,於「使用HKTVmall購物禮券」揀選你該訂單使用的數量
3. 系統會自動在「商品總額」扣減

HongKongCard額外獎賞 升級至HKTVmall電子購物禮券 勁多禮券等你攞!

 

HKTVmall 購物禮券條款及細則

 1. 必須登入帳戶方可兌換HKTVmall購物禮券。
 2. 此HKTVmall購物禮券換領代碼只可換領指定數量及額值之HKTVmall購物禮券。
 3. 此HKTVmall購物禮券換領代碼只可兌換一次。每張訂單最多可使用 10 張電子購物禮券。
 4. 此HKTVmall購物禮券換領代碼一經兌換及確認,購物禮券將於15 分鐘內發送至進行兌換的帳戶;兌換後之HKTVmall購物禮券並不可轉讓至其他戶口。
 5. 電子購物禮券只適用於www.hktvmall.com或HKTVmall App網上購物;不適用於O2O門市購物付款。
 6. 此HKTVmall購物禮券換領代碼不可兌換現金或Mall Dollar現金回贈,及不適用於購買HKTVmall購物禮券或電子版購物禮券。
 7. 此HKTVmall購物禮券換領代碼並不可用作支付所有運費及商戶派送之附加費。付款總額若少於購物禮券的面值,餘數會被自動扣除,不可兌換現金或Mall Dollar現金回贈。
 8. 禮券必須於指定之有效日期內使用,逾期作廢,不可退換。
 9. HongKongCard不會因人為錯誤(如丟失或被盜)而重發換領代碼。
 10. 額外獎賞內容、服務、換領及產品資訊均由商戶直接提供,因此所有有關責任亦由商戶全權負責,概與本公司無關。
 11. 購物禮券須受有關條款及細則約束。如有爭議,本公司保留最終一切之最終決定權。

 

2022年最新優惠

 

HongKongCard最新優惠

 

iPhone 14 信用卡回贈攻略

DBS 回贈 $2,140!

恒生 回贈 $2,100!

渣打 回贈 $1,950!

Citi 送Airpods 3!

 

 

渣打Smart信用卡

 • 限時優惠:全新信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,HongKongCard額外送HK$500 超市禮券!(優惠期至2022年10月31日)(詳情
 • 全新信用卡客戶成功申請可享HK$1,200現金回贈
 • 指定商戶合資格簽賬5%現金回贈
 • 指定商戶包括:foodpanda、759阿信屋、屈臣氏門市及網店、OK便利店、全線百佳超級市場及網店

按此申請渣打Smart信用卡

 

美國運通白金卡

 • 限時加碼優惠:2022年10月1日至10月31日,透過HongKongCard成功申請,並於基本卡批核後首3個月內完成一次簽賬,即享迎新總值高達HK$9,500!(優惠期至2022年10月31日)(詳情
 • 包括:HK$3,000 超市禮券/city'super現金券/SOGO現金券/豐澤電器禮券
 • 包括:600,000美國運通積分(相等於HK$2,000現金券/ 抵銷HK$2,500簽賬)
 • 包括:HK$1,000簽賬回贈
 • 包括:高達HK$2,400簽賬回贈
 • 附屬卡HK$600 簽賬回贈

按此申請美國運通白金卡

 

AEON CARD WAKUWAKU

 • 限時優惠:全新或現有客戶透過HongKongCard成功申請,並於優惠代碼欄填寫「CARDWAKU」,可享額外HK$200超市禮券!(優惠期至2022年9月30日)(詳情
 • 網上簽賬6%現金回贈,每月上限回贈HK$300
 • 豁免海外簽賬附加費用
 • 永久豁免年費

按此申請AEON CARD WAKUWAKU

 

Hang Seng Platinum Visa 信用卡

恒生enJoy白金卡恒生MPOWER卡恒生白金卡

 • 恒生enJoy白金卡 可額外獲贈HK$500 Apple Gift Card 或 超市禮券!新舊客都得!
 • 恒生MPOWER卡 可額外獲贈HK$500 Apple Gift Card 或 HKTVmall購物禮券!新舊客都得!
 • 恒生白金卡(Visa/萬事達/銀聯) 可額外獲贈HK$500 Apple Gift Card 或 超市禮券!新舊客都得!
 • 可以5張一齊申請攞總值HK$2,500獎賞! 10月繼續!

按此申請恒生enJoy白金卡/恒生MPOWER卡/恒生白金卡

 

10月限定!全新Citi信用卡客戶經HongKongCard成功申請指定Citi信用卡並簽賬HK$300,限時送Apple AirPods 3!

 

證券戶口開戶 10月限定 HongKongCard獨家額外送!全港最高!

 

WeWa Unionpay Diamond 信用卡

EarnMORE銀聯卡WeWa銀聯卡

 • 限時獨家優惠:透過HongKongCard成功申請,可額外獲贈HK$800獎賞!(優惠期至2022年10月31日)(詳情
 • EarnMORE銀聯卡 迎新送HK$500現金回贈/Nitendo Switch Lite/飛利浦即熱過濾飲水機/Hyundai三合一無扇葉風扇
 • WeWa銀聯卡 迎新送HK$500現金回贈/De'Longhi 咖啡機 /LG 23.8 吋全高清 IPS 顯示器
 • 門檻低,學生都申請到

按此申請EarnMORE銀聯卡/WeWa銀聯卡

 

DBS Compass Visa Platinum 信用卡

DBS 指定信用卡

 • 限時優惠:全新客戶透過HongKongCard成功申請,一經批核免簽賬送HK$600 Apple Gift Card 或 超市禮券!(優惠期由2022年10月1日至2022年10月31日)(詳情
 • DBS Live Fresh 信用卡 迎新送高達HK$1,000「一扣即享」金額 或 HK$1,000 Klook禮遇
 • DBS Eminent Visa Signature Card 迎新送高達HK$1,000現金回贈
 • COMPASS VISA白金卡 指定日子全港超市「一扣即享」92折

按此申請DBS信用卡

 

信銀國際Motion信用卡

 • 限時優惠:透過HongKongCard成功申請,免簽賬可享額外HK$400 超市禮券 或 Apple禮品卡!(優惠期至2022年9月30日)(詳情
 • 銀行迎新高達HK$1,000合資格零售簽賬現金回贈及慈善捐款現金回贈!
 • 全年食肆及網上簽賬可享6%現金回贈!
 • 首年免年費

按此申請信銀國際Motion信用卡

 

貸款唔批都送!

東亞銀行「勁快」分期貸款

唔批都送$1,500

只做到10月12日!

UA「NO SHOW」免文件私人貸款 唔批都送$400
WeLend 私人貸款 唔批都送$300
WeLab 私人貸款 新客唔批都送$300