HongKongCard手機應用程式有獎遊戲DAY 6 每日送出$50 HKTVmall電子購物禮券!

HongKongCard手機應用程式有獎遊戲DAY 6 每日送出$50 HKTVmall電子購物禮券!

相關信用卡:

HongKongCard手機應用程式有獎遊戲DAY 6 每日送出$50 HKTVmall電子購物禮券!

發表日期: 2019 年 10 月 02 日 更新日期: 2019 年 10 月 02 日 優惠攻略生活

作者:Raymond

玩遊戲!送獎品!HongKongCard隆重宣布舉辦《HongKongCard手機應用程式有獎遊戲》,由2019年9月27日至2019年11月25日,每日出一條問答題,並每日選出一位得獎者,獎品係$50 HKTVmall電子購物禮券!至於點玩法,就要睇以下講解喇~  

HongKongCard手機應用程式有獎遊戲 Day 6

問題:經HongKongCard申請Compass Visa,可以額外獲贈幾多錢嘅HKTVmall電子購物禮券?

  1.首先第一件事,裝咗 HongKongCard手機應用程式 先   2.跟住註冊同登入手機應用程式APP
點擊菜單左下角第一個標示 可選擇用Facebook直接登入或者用電郵註冊 用電郵完成註冊,就可以登錄
  3.開啟手機應用程式嘅通知提示   4.每日將會不定時透過手機應用程式嘅通知提示出現   5.將答案send去HongKongCard Facebook嘅Inbox就得喇!我哋每日會選出一位得獎者,得獎者將收到Inbox message通知,就係咁簡單!       HongKongCard手機應用程式有獎遊戲條款及細則: 1. 活動推廣期由即日起至2019年11月25日,額外獎賞數量有限,送完即止。 2. 獎品不可換取現金或其他獎品。 3. 一切紀錄均由 CC Information Limited 確認作準。 4. 本公司將於一個月內透過Facebook Inbox將獎品寄送得獎者。 5. 如過程中出現任何問題包括並不限於寄失、意外損壞、兌換問題,請恕本公司概不負責。 6. 是次活動送出的額外獎賞內容、服務、換領及產品資訊均由商戶直接提供,因此所有有關責任亦由商戶全權負責,概與本公司無關。 7. 如有任何爭議,本公司保留最終一切之決定權。