GoFlexi 私人貸款 HongKongCard獨家獎賞高達$6,300 仲送高息戶口!
GoFlexi 私人貸款 HongKongCard獨家獎賞高達$6,300 仲送高息戶口!
相關信用卡:

GoFlexi 私人貸款 HongKongCard獨家獎賞高達$6,300 仲送高息戶口!

發表日期: 2022 年 03 月 15 日 更新日期: 2022 年 03 月 17 日 優惠攻略生活貸款
作者:編輯部

WeLab Bank GoFlexi 私人貸款貸款,係全港首創將存款rate同貸款rate掛鈎,「一息兩味」嘅私人貸款,俾你享用低息貸款之餘仲可以賺返啲息,即日至2022年3月31日,經HongKongCard申請及提取貸款可享獨家優惠高達HK$6,000獎賞,新客戶仲有HK$300開戶迎新!

 

GoFlexi 私人貸款特色

  • 實際年利率低至1.27%*
  • 貸款HK$0手續費
  • 由申請到提取貸款只需3步,全程喺WeLab Bank app就可以輕鬆完成
  • 貸款額高達HK$1,000,000或月薪18倍(以較低者為準)
  • 彈性還款期:自由選擇6個月至60個月
  • GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞

 

GoFlexi-Link優惠

全港首創,將存款rate同貸款rate掛鈎,一息兩味!貸款利率等如存款利率,你可以將手頭上多出嚟嘅錢放入存款戶口賺取高利息回報 ,畀你多啲彈性,靈活調動資金之餘又賺返啲息。

簡單講即是好似Mortgage Link咁,開一個同貸款一樣息口嘅存款戶口你,當你有閒錢時可以存錢入去,賺返想同利息去抵銷返個息!

 

WeLab Bank 開戶迎新:HongKongCard獨家迎新HK$300現金回贈

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300現金回贈

 

GoFlexi 私人貸款 每月還款額與貸款獎賞計算

HongKongCard獨家獎賞詳細流程:

1. 透過HongKongCard開立WeLab Bank戶口,並於開戶最後位置輸入優惠碼【NLHKCD】,並申請及提取GoFlexi 私人貸款,留意如果冇輸入優惠碼,或輸入之優惠碼跟上述有任何差異,將失去獎賞資格,所以一定要輸入啊!


2. 下載HongKongCard手機應用程式APP並登記成為HongKongCard.com會員
3. 必須於申請日期起計7天內,以WeLab Bank戶口的MGM推薦碼(e.g. FPXXXX)(以填寫申請參考編號)及電郵地址於手機應用程式內填妥並提交「GoFlexi 私人貸款 獎賞換領表格」
4. 開啟手機應用程式通知功能
5. HongKongCard將與銀行核對申請記錄,需時約為90天(視實際情況而定)。成功核實為透過HongKongCard之申請後,可獲得高達HK$3,000 Apple Gift Card/超市禮券(Apple Gift Card及超市禮券換領信將透過電郵送出)
6. 詳細換領方法請參考這裡

 

【貸款額 HK$80,000】每月還款額低至$1,389 貸款獎賞高達$1,800!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$6,723
24 HK$3,389 HK$500  HK$1,000
36 HK$2,278 HK$500 HK$1,000
48 HK$1,723 HK$500  HK$1,000
60 HK$1,389 HK$500  HK$1,000

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$200,000】每月還款額低至$3,473 貸款獎賞高達$1,800!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$16,807
24 HK$8,473 HK$500  HK$1,000
36 HK$5,696 HK$500  HK$1,000
48 HK$4,307 HK$500  HK$1,000
60 HK$3,473 HK$500  HK$1,000

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$300,000】每月還款額低至$5,210 貸款獎賞高達$2,800!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$25,210
24 HK$12,710 HK$1,000 HK$1,500
36 HK$8,543 HK$1,000 HK$1,500
48 HK$6,460 HK$1,000 HK$1,500
60 HK$5,210 HK$1,000 HK$1,500

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$500,000】每月還款額低至$8,683 貸款獎賞高達$2,800!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$42,017
24 HK$21,183 HK$1,000 HK$1,500
36 HK$14,239 HK$1,000 HK$1,500
48 HK$10,767 HK$1,000 HK$1,500
60 HK$8,683 HK$1,000 HK$1,500

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$700,000】每月還款額低至$12,157 貸款獎賞高達$5,300!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$58,823
24 HK$29,657 HK$3,000 HK$2,000
36 HK$19,934 HK$3,000 HK$2,000
48 HK$15,073 HK$3,000 HK$2,000
60 HK$12,157 HK$3,000 HK$2,000

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$800,000】每月還款額低至$13,893 貸款獎賞高達$6,300!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$67,227
24 HK$33,893 HK$3,000 HK$3,000
36 HK$22,782 HK$3,000 HK$3,000
48 HK$17,227 HK$3,000 HK$3,000
60 HK$13,893 HK$3,000 HK$3,000

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈

 

【貸款額 HK$1,000,000】每月還款額低至$17,367 貸款獎賞高達$6,300!

還款期(月) 參考每月還款額

WeLab 獎賞

(現金回贈)

HongKongCard 獎賞

(超市禮券/
Apple Gift Card)

12 HK$84,033
24 HK$42,367 HK$3,000 HK$3,000
36 HK$28,478 HK$3,000 HK$3,000
48 HK$21,533 HK$3,000 HK$3,000
60 HK$17,367 HK$3,000 HK$3,000

新客戶以優惠碼「NLHKCD」成功於WeLab Bank 開戶可享HK$300消費回贈