CK開倉低至2折!必搶手袋款式

CK開倉低至2折!必搶手袋款式

相關信用卡:

CK開倉低至2折!必搶手袋款式

發表日期: 2017 年 04 月 26 日 更新日期: 2017 年 04 月 26 日 購物

作者:emily man

CK除咗內衣褲出名之外,其實手袋質素一樣好高,不過老實講就未必咁多人願意捨得用原價去買。而家機會嚟啦飛雲!CK一連4日開倉低至2折,
銀包最平2百零蚊就可以入手,所有皮製手袋都全部低至3折!即睇有冇款啱:

所有皮製小物都係25折!呢個拼色長銀包折後$672.5

折後只需$247.5!

折後$297.5

$622.5

橙色折後$372.5,粉紅色$422.5

折後$672.5

折後$672.5


手袋就做緊全線3折,呢個折後$987

折後$1107

原價$4990,折後1497

4色可選擇,折後$1257

原價$4690,折後$1407

原價$3490,折後$1047

原價$8190,折後$2457


折後$1797

折後$572.5

折後$222.5

折後$1107

日期﹕4月26日至29日
時間﹕8am-8pm(26,27/4)
10am-8pm(28/4)
10am-5pm(29/4)
地點﹕中環都爹利街6號印刷行地下