11方法賺綠綠賞積分換27款禮品+回收地點及獎品換領位置一覽
11方法賺綠綠賞積分換27款禮品+回收地點及獎品換領位置一覽
相關信用卡:

11方法賺綠綠賞積分換27款禮品+回收地點及獎品換領位置一覽

發表日期: 2024 年 04 月 19 日 更新日期: 2024 年 04 月 19 日 生活飲食留家消費特集
作者:hkcard

綠綠賞積分是什麼?它是一個積分計劃(全名為《綠綠賞(電子)積分計劃》),市民將廢物或廚餘拿到政府指定收集地點「回收」,便可獲得積分(即是綠綠賞積分),市民儲的積分愈多,便可換到愈豐富禮品 。本文將分享 11 個賺取綠綠賞積分方法、介紹 27 款綠綠賞禮品及廢物回收地點與獎品換領位置。

如何獲得綠綠賞積分?

要獲得綠綠賞積分,必須先下載綠綠賞手機應用程式,成為綠綠賞會員。當每次將廢物及廚餘拿到各區指定回收環保站、回收便利點、回收流動點及廚餘機,便可獲得綠綠賞積分。

綠綠賞手機應用程式下載方法 

iOS/iPhone下載綠綠賞手機應用程式網址

https://apps.apple.com/hk/app/id1601150343

Android下載綠綠賞手機應用程式網址

https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.gov.epd.green&hl=zh_hk

華為HarmonyOS下載綠綠賞手機應用程式網址

https://appgallery.huawei.com/app/C105202471

11大方法換取綠綠賞積分

廚餘及固體廢物可換取的綠綠賞積分均有不同計法,有些按件數計,有些按斤數計,一些按日數計。至於可換取綠綠賞積分的 11 大方法,其實就是 11 種物品,包括:

 • 方法1:紙張;
 • 方法2:金屬;
 • 方法3:膠樽;
 • 方法4:其他塑膠;
 • 方法5:玻璃樽;
 • 方法6:小型電器;
 • 方法7:慳電膽及光管;
 • 方法8:充電池;
 • 方法9:紙包飲品盒;
 • 方法10:四電一腦(「四電」即洗衣機、雪櫃、電視機和冷氣機,「一腦」則包括電腦、打印機、掃描器和顯示器);
 • 方法11:廚餘。

綠綠賞積分計算表 !換膠樽最多分!

物品 可獲綠綠賞積分
紙張 10分/每斤
金屬 10分/每斤
膠樽 80分/每斤
其他塑膠 10分/每斤
玻璃樽 20分/每斤
小型電器 10分/每斤
慳電膽及光管 10分/每斤
充電池 10分/每斤
紙包飲品盒 10分/每斤
四電一腦 10分/每件
廚餘 50分/每日

四電一腦(「四電」即洗衣機、雪櫃、電視機和冷氣機,「一腦」指電腦、打印機、掃描器和顯示器)。

27款綠綠賞禮品(綠在區區積分禮物)名單

綠綠賞積分數量 綠綠賞禮品 (綠在區區積分禮物)
25分綠綠賞積分 回收大步走問答卡
150分綠綠賞積分 印尼撈麵/幼鹽(450克)/種子鉛筆/肥料(100克)
200分綠綠賞積分 大嘥鬼襟章/慳 BB 襟章/大嘥鬼拼圖(25塊)
250分綠綠賞積分 快熟通心粉/紙包裝豆奶(250毫升)
300分綠綠賞積分 卷裝廁紙/上湯伊麵
350分綠綠賞積分 即食麵/即食米粉/大嘥鬼棉質毛巾/大嘥鬼拼圖(100 塊)
400分綠綠賞積分 廚房抹紙/穀物棒
450分綠綠賞積分 梳打餅/砂糖(450克)
500分綠綠賞積分 上海麵/車仔拉麵
1000分綠綠賞積分 即沖燕麥飲品/頂級香米(1 公斤)
2000分綠綠賞積分 環保手挽袋/芥花籽油(900 毫升)/基本版回收大步走(棋墊、棋子及 40 張問答卡)/加強版回收大步走(80 張問答卡)

 

如何加快儲綠綠賞積分?

每次將廢物及廚餘拿到各區指定回收環保站、回收便利點、回收流動點及廚餘機,便可獲得綠綠賞積分。當中可獲得最多分數的是膠樽,每拿出一斤膠樽回收,便可獲得 80 分綠綠獎積分。透過廚餘回收,每日只可獲取 50 積分。至於綠綠賞禮品換領地點,詳見如下:

綠綠賞禮品港島區獎品換領地點

 1. 上環榮興商業大廈地舖;
 2. 西營盤皇后大道西 224 號地舖;
 3. 堅尼地城卑路乍街 44B 號 Lexington Hill 地下 2 號舖;
 4. 灣仔運盛街 6 號;
 5. 天后凱旋大廈地下 M及M1 地舖;
 6. 跑馬地翠谷樓地下 3 號舖;
 7. 筲箕灣愛信道 30 號;
 8. 鰂魚涌東匯坊 130 號舖;
 9. 柴灣美翠樓地下;
 10. 香港仔街市 1 樓;
 11. 鴨脷洲樂景大廈地下 B&C 舖;
 12. 石排灣邨碧山樓。

綠綠賞禮品九龍區獎品換領地點

 1. 大角咀大益樓地下 C 及 D 號舖;
 2. 佐敦偉晴閣地下 1 - 3 號舖;
 3. 深水埗通州街 339 號;
 4. 長沙灣福華街 188 號地下 G01 及 G02 號舖;
 5. 紅磡蕪湖街 103 號地舖;
 6. 土瓜灣炮仗街 93 號喜築地下 D 號舖(新山道入口);
 7. 九龍城獅子石道 48 號地舖及 1 樓;
 8. 新蒲崗大廈地舖;
 9. 九龍灣常怡道 27 號;
 10. 觀塘仁安大廈地下 C 號舖;
 11. 觀塘啟業邨啟裕樓地下;
 12. 德朗邨德珮樓;
 13. 慈康邨康健樓;
 14. 彩德邨彩仁樓;
 15. 牛頭角(上)邨常康樓;
 16. 坪石邨鑽石樓。

綠綠賞禮品新界區獎品換領地點

 1. 青衣担杆山路 12 號;
 2. 港鐵青衣站 TSY208 號舖(U2 層東涌綫大堂);
 3. 葵芳邨葵安樓地下 13 號;
 4. 大窩口邨富華樓地下 6 號;
 5. 荃灣河背街 71 號地舖;
 6. 荃灣青山公路——荃灣段 423 - 427 號地下 2 號舖;
 7. 屯門屯義街 9 號;
 8. 屯門良德街 3 號豐連地下 3 號舖;
 9. 屯門新墟明偉大樓地下 12 號舖;
 10. 屯門欣田邨悅田樓地下;
 11. 屯門安定邨定龍樓地下;
 12. 天水圍天華路 65 號;
 13. 元朗珍珠樓地下 11 號舖;
 14. 元朗鴻發大廈地下 K 及 L 舖;
 15. 粉嶺花都廣場 1 樓 A111 號舖;
 16. 粉嶺聯和墟聯嘉宏中心 A 座地下 1 號舖;
 17. 上水龍琛路 80 號地下;
 18. 大埔大華街 25 號;
 19. 大埔廣福道 51 - 59 號中嘉閣地舖;
 20. 石門安平街 10 號;
 21. 大圍積信街喜悅樓地下 A3 號舖;
 22. 火炭駿洋邨駿爾樓地下;
 23. 將軍澳寶琳里 3 號;
 24. 西貢萬年街 98 號地下;
 25. 將軍澳維景灣畔 3 期 LG2 樓 A1 舖;
 26. 將軍澳新都城中心二期 G19 號舖;
 27. 大嶼山東涌松滿路 1 號;
 28. 梅窩碼頭路 10 號銀礦中心大廈地下 D 舖;
 29. 安蔭邨德蔭樓;
 30. 大興邨興偉樓;
 31. 天恒邨恒貴樓;
 32. 利安邨利興樓;
 33. 禾輋邨豐和樓;
 34. 隆亨邨學心樓;
 35. 尚德邨尚德商場;
 36. 逸東(二)邨居逸樓;

 

11個可換取綠綠賞積分的回收環保站 

地區 經營回收環保站機構 回收環保站地址 回收環保站電話
香港島 保良局 筲箕灣愛信道 30 號 2778 2330
香港島 香港灣仔區各界協會有限公司 灣仔運盛街 6 號 2811 1567
九龍 基督教家庭服務中心 九龍灣常怡道 27 號 2776 5700
九龍 保良局 深水埗通州街 339 號 2522 4388
新界 離島婦聯有限公司 大嶼山東涌松滿路 1 號 2499 2308
新界 新生精神康復會 青衣担杆山路 12 號 3905 4840
新界 基督教家庭服務中心 將軍澳寶琳里 3 號 2727 7330
新界 基督教家庭服務中心 石門安平街 10 號 2285 9433
新界 匡智會 大埔大華街 25 號 3614 0598
新界 仁愛堂有限公司 屯門屯義街 9 號 2496 4288
新界 匡智會 天水圍天華路 65 號 2617 0117

 

47個可換取綠綠賞積分的回收便利點 

地區 回收便利點營辦機構 回收便利點地址 聯絡電話(T) / WhatsApp(W)
香港島 121C Society for Recycling Limited 香港仔街市 1 樓 6297 0803 (T/W)
香港島 香港南區各界聯會有限公司 鴨脷洲樂景大廈地下 B&C 舖 6677 4676 (T/W)
香港島 環保促進會 跑馬地翠谷樓地下 3 號舖 9768 0907 (T/W)
香港島 環保慈善基金有限公司 堅尼地城卑路乍街 44B 號Lexington Hill 地下 2 號舖 6086 6779 (T/W)
香港島 佛教慈濟基金會香港分會有限公司 鰂魚涌東匯坊 130 號舖 2351 2083 (T)
/ 5285 8476 (W)
香港島 121C Society for Recycling Limited 西營盤皇后大道西 224 號地舖 6298 8874 (T/W)
香港島 香港中西區各界協會有限公司 上環榮興商業大廈地舖 3703 9348 (T)
/ 6617 0016 (W)
香港島 青雲薈有限公司 柴灣小西灣邨瑞益樓地下 6574 4337 (T/W)
香港島 東華三院 天后凱旋大廈地下 M 及 M1 地舖 5995 5969 (T/W)
香港島 青雲薈有限公司 柴灣環翠邨美翠樓地下 5300 8648 (T/W)
香港島 青雲薈有限公司 柴灣漁灣邨漁安樓地下 6439 1195 (T/W)
九龍 長沙灣街坊福利會有限公司 長沙灣福華街 188 號地下 G01 及G02 號舖 6995 6461 (T/W)
九龍 基督教家庭服務中心 紅磡蕪湖街 103 號地舖 6318 3749 (T/W)
九龍 油麻地街坊福利事務促進會有限公司 佐敦偉晴閣地下 1-3 號舖 9582 6357 (T/W)
九龍 基督教家庭服務中心 九龍灣啟業邨啟裕樓地下 6466 8049 (T/W)
九龍 東九龍居民委員會有限公司
新蒲崗大廈地舖
2434 2866 (T/W)
九龍 基督教家庭服務中心 觀塘順利邨利業樓地下 6015 8049 (T/W)
九龍 新生創意有限公司 大角咀大益樓地下 C 及 D 號舖 9887 9336 (T/W)
九龍 基督教家庭服務中心 土瓜灣炮仗街 93 號喜築地下 D 號舖 (新山道入口) 6318 4439 (T/W)
九龍 基督教家庭服務中心 九龍城獅子石道 48 號地舖及一樓 2302 1829 (T)
/ 6469 1261 (W)
九龍 基督教家庭服務中心 觀塘仁安大廈地下 C 號舖 2345 8510 (T)
/ 6469 1259 (W)
新界 聯協社會服務處有限公司 上水清河邨清譽樓地下 9052 3857 (T/W)
新界 沙田居民協會有限公司 火炭駿洋邨駿爾樓地下 9384 0845 (T/W)
新界 北區居民聯會有限公司 粉嶺花都廣場 1 樓 A111 號舖 2464 8005 (T)
/ 6641 7305 (W)
新界 將軍澳街坊聯會有限公司 將軍澳健明邨明宇樓地下 5535 9417 (T/W)
新界 新西動力環保公司 屯門良德街 3 號豐連地下 3 號舖 5173 1144 (T/W)
新界 基督教家庭服務中心 葵涌葵芳邨葵安樓地下 13 號 9354 6512 (KF)
新界 新生創意有限公司 荃灣青山公路—荃灣段 423 - 427 號地下 2 號舖 9886 9323 (T/W)
新界 普門基金會有限公司 元朗鴻發大廈地下 K 及 L 舖 2366 5066 (T)
/ 5607 2635 (W)
新界 弘毅環保教育發展基金有限公司 粉嶺嘉宏中心 A 座地下 1 號舖 2668 6606 (T)
/ 9223 6667 (W)
新界 離島婦聯有限公司 梅窩銀礦中心大廈地下 D 舖 2499 2118 (T/W)
新界 新生精神康復會 屯門安定邨定龍樓地下 9720 0620 (T/W)
新界 將軍澳街坊聯會有限公司 將軍澳新都城中心二期 G19 號舖 6994 8324 (T/W)
新界 聯協社會服務處有限公司 粉嶺皇后山邨皇盛樓地下 9059 8662 (T/W)
新界 西貢將軍澳婦女會有限公司 西貢萬年街 98 號地下/將軍澳維景灣畔 3 期低層地下 2 樓 A1 舖 2466 8028 (T/W)
新界 綠社區教育慈善基金會有限公司 屯門明偉大樓地下 12 號舖 2430 2662 (T/W)
新界 北區居民聯會有限公司 上水龍琛路 80 號地下 2464 8003 (T)
/ 6208 6115 (W)
新界 將軍澳街坊聯會有限公司 將軍澳尚德邨尚真樓地下 5603 7661 (T/W)
新界 環保協進會有限公司 大埔廣福道中嘉閣地舖 2886 9661 (T)
/ 5347 9981 (W)
新界 沙田婦女會有限公司 大圍喜悅樓地下 A3 號舖 3106 2819 (T/W)
新界 綠惜大埔 大埔翠怡花園 C 座地下 13A 號舖 3972 0909 (T/W)
新界 基督教家庭服務中心 大窩口邨富華樓地下 6 號 6332 8345 (TWH)
新界 荃灣發展促進會有限公司 港鐵青衣站 TSY208 號舖 (U2層東涌綫大堂) 84932393 (T/W)
新界 沙田居民協會有限公司 馬鞍山欣安邨欣悅樓地下 9384 1285 (T/W)
新界 香港青年事務發展基金會 屯門欣田邨悅田樓地下 9327 8074 (T/W)
新界 荃灣發展促進會 荃灣河背街 71 號地舖 6572 5562 (T/W)
新界 健康行動有限公司 元朗珍珠樓地下 11 號舖 2807 0932 (T)
/ 9689 4919 (W)

 

18個可換取綠綠賞積分的回收流動點 

港島區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
港島中西區 堅尼地城 觀龍樓二座4樓穿梭電梯大堂、D座4樓大堂對出公共空間及B座地下走廊閘門
港島東區 漁灣邨 漁進樓、漁安樓、漁順樓
港島東區 環翠邨 盛翠樓、富翠樓、利翠樓
港島東區 小西灣邨 瑞喜樓、瑞強樓、瑞滿樓、瑞盛樓、瑞益樓
港島東區 連翠邨 連翠樓1樓平台
港島東區 興東邨 興祖樓、興康樓
港島東區 興華二邨 樂興樓、豐興樓、和興樓
港島南區 石排灣邨 碧朗樓、碧月樓、碧銀樓高座、碧銀樓低座、碧輝樓、碧山樓、碧園樓、碧蔚樓、碧綠樓

 

九龍城、油麻地、黃大仙區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
九龍九龍城區 德朗邨 德珊樓、德璋樓、德瓏樓、德瑤樓、德瑜樓、德珮樓
九龍九龍城區 常樂邨 常樂樓
九龍油麻地區 駿發花園 第5座
九龍黃大仙 慈康邨 康德樓、康健樓
九龍黃大仙 橫頭磡邨 宏祖樓、宏照樓、宏光樓、宏顯樓、宏德樓
九龍黃大仙 慈正邨 正暉樓、正明樓、正安樓、正泰樓、正和樓、正旭樓
九龍黃大仙 慈民邨 民健樓、民泰樓
九龍黃大仙 彩雲一邨 白鳳樓、時雨樓、星辰樓、紫霄樓、白虹樓
九龍黃大仙 竹園南邨 富園樓、榮園樓、華園樓
九龍黃大仙 慈樂邨 樂祥樓、樂旺樓、樂安樓、樂信樓、樂滿樓
九龍黃大仙 美東邨 美德樓、美仁樓
九龍黃大仙 沙田坳邨 順田樓
九龍黃大仙 彩虹邨 紅萼樓、錦雲樓、綠晶樓、碧海樓、白雪樓、丹鳳樓
九龍黃大仙 彩輝邨 彩華樓
九龍黃大仙 東匯邨 匯仁樓、 匯智樓
九龍黃大仙 彩雲二邨 明麗樓、瓊宮樓、豐澤樓
九龍黃大仙 富山邨 富暉樓、富仁樓

 

九龍觀塘區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
九龍觀塘 牛頭角上邨 常滿樓、常逸樓、常興樓、常富樓、常康樓
九龍觀塘 秀茂坪南邨 秀美樓、秀善樓、秀好樓
九龍觀塘 坪石邨 紅石樓、藍石樓、黃石樓、玉石樓
九龍觀塘 油麗邨 碧麗樓、秀麗樓、盈麗樓、豐麗樓、康麗樓、卓麗樓、雍麗樓
九龍觀塘 彩德邨 彩俊樓、彩敬樓、彩亮樓、彩賢樓、彩仁樓、彩義樓、彩誠樓、彩信樓
九龍觀塘 順利邨 利溢樓、利康樓、利恆樓、利業樓
九龍觀塘 平田邨 平真樓、平美樓、平信樓、平旺樓、平誠樓
九龍觀塘 啟業邨 啟盛樓、啟樂樓、啟賢樓、啟裕樓
九龍觀塘 雲漢邨 漢柏樓
九龍觀塘 彩福邨 彩和樓、彩樂樓、彩善樓、彩喜樓1/F
九龍觀塘 高怡邨 高悅樓
九龍觀塘 高翔苑 高麟閣、高瑞閣
九龍觀塘 安田邨 平台層電梯大堂出入口
九龍觀塘 彩盈邨 盈樂樓、盈順樓、盈富樓與盈安樓中間
九龍觀塘 啟田邨 啟仁樓、啟旺樓
九龍觀塘 廣田邨 廣雅樓、廣靖樓
九龍觀塘 藍田邨 藍暉樓、藍泰樓、藍蔚樓
九龍觀塘 油塘邨 貴塘樓、 榮塘樓、華塘樓
九龍觀塘 鯉魚門邨 鯉生樓、鯉隆樓、鯉興樓、鯉旺樓
九龍觀塘 順安邨 安頌樓、安群樓、安逸樓

 

九龍深水埗區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
九龍深水埗 白田邨 安田樓、裕田樓、昌田樓、麗田樓、健田樓、心田樓、朗田樓
九龍深水埗 元州邨 元盛樓、元泰樓、元雅樓、元智樓、元逸樓、元滿樓
九龍深水埗 蘇屋邨 蘭花樓、牡丹樓、櫻桃樓、荷花樓、百合樓、石竹樓
九龍深水埗 長沙灣邨 長泰樓、長欣樓
九龍深水埗 海盈邨 海盈邨商場公共空間 (舊衣回收箱後)
九龍深水埗 榮昌邨 榮俊樓、榮傑樓
九龍深水埗 澤安邨 華澤樓、麗澤樓
九龍深水埗 麗安邨 麗正樓
九龍深水埗 幸福邨 福月樓、福日樓
九龍深水埗 海達邨 海榮樓、海華樓、海盛樓

 

新界西貢區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界西貢 健明邨 健晴樓、健暉樓、明宙樓、明星樓、明域樓、明月樓
新界西貢 尚德邨 尚真樓、尚仁樓、尚義樓、尚美樓、尚禮樓、尚智樓、尚信樓、尚明樓
新界西貢 厚德邨 德澤樓、德富樓、德康樓及德志樓之間、德安樓
新界西貢 善明邨 善智樓、善禮樓
新界西貢 怡明邨 怡茵樓、怡悅樓
新界西貢 明德邨 明道樓、明覺樓

 

新界葵青區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界葵青 安蔭邨 嘉蔭樓、康蔭樓、耀蔭樓、豐蔭樓
新界葵青 長康邨 康富樓, 康和樓, 康泰樓, 康祥樓, 康豐樓, 康美樓, 康順樓
新界葵青 荔景邨 明景樓、安景樓、和景樓
新界葵青 葵盛西邨 第五座、第六座、第八座、第九座
新界葵青 大窩口邨 富平樓、富碧樓、富強樓、富德樓、富賢樓、富貴樓
新界葵青 葵芳邨 葵泰樓、 葵明樓、葵健樓、葵信樓、葵仁樓
新界葵青 華荔邨 喜荔樓、賞荔樓
新界葵青 葵翠邨 碧翠樓
新界葵青 石蔭邨 勇石樓高座地下、仁石樓、禮石樓
新界葵青 石蔭東邨 蔭恆樓、蔭裕樓
新界葵青 麗瑤邨 富瑤樓、樂瑤樓、華瑤樓、喜瑤樓、榮瑤樓
新界葵青 葵聯邨 聯喜樓、聯欣樓、 聯逸樓

 

新界荃灣區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界荃灣 梨木樹邨 翠樹樓、健樹樓
新界荃灣 梨木樹一邨 楓樹樓、桃樹樓
新界荃灣 梨木樹二邨 第二座、第五座、葵樹樓、柏樹樓、松樹樓
新界荃灣 石圍角邨 石翠樓、石葵樓、石蘭樓、石桃樓、石荷樓
新界荃灣 象山邨 秀山樓、樂山樓
新界荃灣 福來邨 永樂樓、永昌樓、永嘉樓
新界荃灣 寶石大廈 第三座

 

新界屯門區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界屯門 欣田邨 俊田樓、喜田樓、悅田樓、綠田樓
新界屯門 安定邨 定龍樓、定德樓、定康樓、定福樓
新界屯門 富泰邨 寧泰樓、賢泰樓、迎泰樓、美泰樓
新界屯門 菁田邨 菁信樓、菁心樓、菁樂樓、菁喜樓
新界屯門 和田邨 和喜樓、和彩樓、和麗樓、和善樓
新界屯門 湖景邨 湖月樓、湖暉樓、湖碧樓、湖畔樓
新界屯門 龍逸邨 健龍樓
新界屯門 三聖邨 滿漁樓、 進漁樓(高座)
新界屯門 寶田邨 第2座、第5座、第7座、第9座
新界屯門 大興邨 興昌樓、興盛樓、興泰樓、興平樓、興輝樓、興偉樓、興耀樓
新界屯門 友愛邨 愛曦樓、愛明樓、愛德樓、愛暉樓、愛廉樓、愛義樓、愛信樓
新界屯門 蝴蝶邨 蝶舞樓、蝶翎樓、蝶心樓、蝶聚樓

 

新界元朗區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界元朗 天恒邨 恒健樓、恒貴樓、恒富樓、恒卓樓、恒欣樓、恒樂樓、恒俊樓、恒翠樓、恒輝樓、恒滿樓、恒麗樓、恒智樓、恒運樓、恒通樓
新界元朗 天恩邨 恩慈樓、恩盈樓、恩頤樓、恩澤樓、恩福樓
新界元朗 天華邨 華佑樓、華逸樓、華彩樓
新界元朗 朗善邨 善愛樓
新界元朗 朗晴邨 青朗樓
新界元朗 天悅邨 悅富樓、悅貴樓、悅華樓、悅泰樓
新界元朗 天晴邨 晴碧樓C翼、晴彩樓A翼、晴雲樓C翼、晴悅樓C翼、晴喜樓B翼
新界元朗 洪褔邨 洪歡樓、洪盛樓、洪悅樓、洪喜樓
新界元朗 天逸邨 逸浪樓、逸海樓、逸洋樓
新界元朗 天澤邨 澤輝樓、澤潤樓、澤辰樓
新界元朗 天瑞一邨 瑞國樓、瑞龍樓、瑞泉樓、瑞意樓
新界元朗 天瑞二邨 瑞輝樓、瑞滿樓、瑞業樓
新界元朗 水邊圍邨 湖水樓、康水樓
新界元朗 天慈邨 慈屏樓、慈心樓、慈恩樓
新界元朗 天耀一邨 耀富樓、耀興樓、耀民樓、耀盛樓
新界元朗 天耀二邨 耀豐樓、耀隆樓、耀泰樓

 

新界沙田區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界沙田 利安邨 利豐樓、利盛樓、利興樓、利華樓、利榮樓
新界沙田 駿洋邨 駿逸樓、駿爾樓、駿山樓、駿時樓、駿湖樓
新界沙田 水泉澳邨 月泉樓、河泉樓、荗泉樓、修泉樓、竹泉樓、山泉樓、嶺泉樓、欣泉樓L4/F、朗泉樓
新界沙田 沙角邨 魚鷹樓、綠鷺樓、 銀鷗樓B座、雲雀樓B座、金鶯樓
新界沙田 豐和邨 和順樓、和悅樓
新界沙田 秦石邨 石玉樓B座、石晶樓
新界沙田 頌安邨 頌德樓、頌智樓、頌和樓A座
新界沙田 欣安邨 欣喜樓、欣悅樓
新界沙田 美林邨 美楓樓、美桃樓、美楊樓、美槐樓
新界沙田 顯耀邨 顯耀樓
新界沙田 禾輋邨 豐和樓、景和樓、德和樓、泰和樓、欣和樓
新界沙田 隆亨邨 樂心樓、賞心樓、學心樓、榮心樓
新界沙田 美田邨 美秀樓、美景樓、美致樓、美樂樓、美滿樓、美全樓
新界沙田 新翠邨 新學樓、新傑樓、 新芳樓、新明樓、新月樓
新界沙田 碩門邨 健碩樓、美碩樓、 新碩樓、喜碩樓
新界沙田 新田圍邨 豐圍樓、富圍樓、欣圍樓
新界沙田 瀝源邨 榮瑞樓、福海樓、祿泉樓

 

新界北區、大埔及東涌區廚餘機位置

區域 屋苑 廚餘機位置
新界北區 皇后山邨 皇溢樓、皇頤樓、皇順樓、皇盛樓、皇滙樓、皇樂樓、皇澄樓
新界北區 清河邨 清頌樓、清顯樓、清平樓、清譽樓、清朗樓、清澤樓
新界北區 暉明邨 泰暉樓
新界北區 嘉福邨 福安樓、福樂樓
新界北區 祥龍圍邨 景祥樓
新界北區 華心邨 華冠樓、華勉樓
新界北區 彩園邨 彩玉樓、彩湖樓、彩華樓、彩麗樓
新界北區 寶石湖邨 碧玉樓 3/F 平台
新界大埔 大元邨 泰民樓、泰樂樓、泰怡樓、泰欣樓
新界大埔 廣福邨 廣禮樓、廣仁樓、廣智樓、廣惠樓、廣佑樓
離島東涌 逸東(II)邨 謙逸樓、傑逸樓、瑞逸樓、居逸樓、美逸樓

 

 

其他可能感興趣文章

廚餘回收!廚餘機位置+獎品兌換機地點一覽(附快速儲分秘技)

結婚貸款定碌信用卡好?即睇借錢結婚優缺點 附熱門私人貸款比較

Agoda 延後付款畀多5%手續費?附免手續費方法、優惠碼、信用卡折扣