PayMe 信用卡 增值 儲 里數 現金回贈

由於並唔係每間銀行都能夠使用PayMe增值同時賺取積分,所以如果想賺盡信用卡積分嘅話,就要揀啱信用卡,以下係我哋為大家搜集可以儲到分嘅信用卡!另外,Citi信用卡可以儲到分之餘連迎新都可以計算在內!如果申請完之後發現食唔晒迎新嘅話,PayMe就幫到你啦!

信用卡 飛行里數
Citi Prestige信用卡 HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
Citi PremierMiles信用卡 HK$8 = 1 Asia Miles / Avios
Citi Rewards Card HK$15 =1 Asia Miles / Avios
DBS Black World Mastercard HK$6 = 1 Asia Miles / Avios / KrisFlyer
DBS COMPASS VISA白金卡 HK$25 = 1Asia Miles / Avios / KrisFlyer
大新英國航空白金卡 HK$6 = 1 Avios
大新ANA香港白金Visa卡 HK$8 = 1 ANA
建行(亞洲)香港航空Fly Away信用卡 HK$6 = 1 Fortune Wings Club
建行(亞洲)Eye Visa Card HK$15 = 1 Asia Miles
信用卡 現金回贈
Citi Cash Back Card 1%現金回贈
Citi 八達通白金卡 0.5%現金回贈
Citi Clear Card 0.4%現金回贈
DBS Eminent Visa Signature Card / DBS Eminent Visa Platinum Card 1%現金回贈
大新ONE+白金卡/大新ONE+ Titanium卡 1%現金回贈
信銀國際CITIC Visa白金卡 0.55%現金回贈
信銀國際Motion信用卡 0.55%現金回贈

PayMe 增值 流程 與 限額

PayMe係滙豐開發嘅一個電子錢包,但無論你用咩銀行戶口都可以使用PayMe,只需要簡單驗證後即可快捷地進行轉賬。而至2018年6月起,PayMe仲可以支援HKTV mall線上付款。PayMe可以透過信用卡增值或者滙豐銀行戶口,注意現時只支援Visa同Master嘅信用卡。

以信用卡及銀行戶口增值
每日增值上限 總共$5,000*
每月增值上限 總共$30,000 (信用卡上限為$2,000)*
每年增值上限 總共$100000

# 已提交身份證明文件

*2019年10月起,每月增值上限上調至$30,000,信用卡上限下調至$2,000

步驟一

點選增值

步驟二

連結銀行戶口或信用卡

步驟三

選擇使用信用卡或
滙豐銀行戶口進行增值

步驟四

填寫所需資料

步驟五

輸入增值金額

步驟六

確認指紋或輸入
交易密碼後便完成增值

如何 賺盡 信用卡 積分

如上文所講,PayMe每個月都有$5000信用卡增值限額。只要將個$5000增值到自已嘅PayMe戶口,就可以成功刷到積分㗎喇!咁之後只要將PayMe戶口$5000入番落自己銀行戶口,再將筆錢找番卡數,就可以無本生利賺取信用卡積分!不過再次提醒,唔係張張信用卡都賺到積分㗎!

PayMe 轉賬 流程 教學

平昤食飯睇戲要夾錢無散紙好麻煩?只要用咗PayMe之後就再無呢個煩惱啦!只需簡單幾個步驟就可以即使轉賬比對方!

步驟一

點選付款鍵

步驟二

在上方輸入收款者姓名/手機號碼/掃描QR Code或從下方揀選,透過轉數快或者PayMe轉賬都得

步驟三

輸入付款金額
及訊息,在右上方
可設定交易公開與否

步驟四

輸入交易密碼或確認指紋

完成交易

PayMe 收款請求 流程 教學

你亦都可以使用PayMe提出收款請求,提醒身邊嘅朋友過數,如果佢都係唔記得嘅話你仲可以在PayMe每24小時提醒佢一次㖭!

步驟一

點選下方的收款請求鍵

步驟二

在上方輸入收款者姓名/
手機號碼/掃描QR Code
或從下方揀選

步驟三

輸入請求付款金額及訊息,
在右上方可設定交易公開與否

步驟四

輸入交易密碼或確認指紋

付款請求完成

PayMe 收款

如果付款人在PayMe成功轉賬畀你的話,會即時存入你嘅帳戶同時亦會收到交易通知,而進入PayMe後亦都能夠查看交易紀錄。

PayMe 提款 流程 教學

而PayMe嘅提款操作亦都好簡單,只需要㩒幾個制就即時可以將PayMe嘅餘額存入去銀行戶口。如果綁定嘅銀行戶口係滙豐或者恒生的話可以即時做到轉賬,而其他銀行嘅話就需要二至三個工作天處理。

步驟一

按右上角提款圖案

步驟二

輸入轉賬金額

步驟三

輸入交易密碼或確認指紋

轉賬到銀行戶口操作完成

透過本網申請信用卡

Citi Cash Back Card


【全新客戶經HongKongCard成功申請Citi Cash Back Card,可享額外 $400 HKTVmall電子購物禮券!】

Citi PremierMiles信用卡


【全新客戶經HongKongCard成功申請Citi PremierMiles信用卡,可享額外 $300 HKTVmall電子購物禮券!】

Citi Prestige信用卡


【全新客戶經HongKongCard成功申請Citi Prestige信用卡,可享額外 $300 HKTVmall電子購物禮券!】

Citi Rewards VISA


【限時雙倍迎新:全新客戶成功申請可享$800惠康現金券迎新禮品!經HongKongCard成功申請額外$300獎賞!】

 

Citi Clear Card


【全新客戶經HongKongCard成功申請Citi Clear Card,可享額外 $200 HKTVmall電子購物禮券!】

 

Citi八達通白金卡


【全新客戶經HongKongCard成功申請Citi八達通白金卡,可享額外 $200 HKTVmall電子購物禮券!】

 
*最後提提大家,以上資料僅供參考,如有爭議,一切以銀行最終決定為準

電子錢包 教學 系列:

【電子錢包 教學(一)】銀聯 雲閃付 二維碼 優惠 合集

【電子錢包 教學(二)】WeChat Pay 信用卡 香港內地 增值 轉賬 積分 里數 優惠 合集

【電子錢包 教學(三)】PayMe 信用卡 優惠 里數 積分 迎新 增值 限額 合集

【電子錢包 教學(四)】八達通 OePay 信用卡 優惠 里數 積分 增值 限額 合集

【電子錢包 教學(五)】 AlipayHK 信用卡 增值 轉賬 積分 里數 優惠 合集