HongKongCard额外奖赏 HKTVmall电子购物礼券换领方法

HongKongCard额外奖赏 HKTVmall电子购物礼券换领方法

相关信用卡:

HongKongCard额外奖赏 HKTVmall电子购物礼券换领方法

发表日期: 2020年5月20日 更新日期: 2020年5月20日 优惠攻略HKTVMall

作者:hkcard

大家好!HongKongCard隆重宣布,今日开始透过我哋申请指定信用卡、银行户口同贷款计划,我哋送出嘅额外奖赏,已经升级成HKTVmall电子购物礼券!而且整个申请以至换领过程都可以完全在HongKongCard手机应用程式APP内完成,领奖更加方便直接。呢篇文会有清楚教学,教大家点样申请同埋换领额外奖赏!

事不宜迟,先睇睇HongKongCard嘅精彩额外奖赏先(优惠期至2020年6月30日)!

注意事项︰

要领取经HongKongCard申请嘅额外奖赏,必须於信用卡申请後7日内提交「额外奖赏换领表格」,否则当放弃论。申请过程中请关掉AdBlocker,同埋唔好用无痕模式Incognito mode嚟申请信用卡,亦都唔好按任何广告或浏览其他网页,否则银行唔能够确认係经HongKongCard申请,都有机会失去领取额外奖赏嘅资格,一切以银行提供嘅申请记录为準。

银行户口额外奖赏

银行户口 可获HKTVmall电子购物礼券
东亚银行SupremeGold 显卓理财 $100*
东亚银行Supreme 至尊理财 $100*
东亚银行i-Account $100*
DBS Treasures星展丰盛理财 $200

注意事项︰

*申请人必须透过BEA Flash App手机开户,喺推广编号填写”BEAFLASHHKC”并於银行户口申请後7日内提交「额外奖赏换领表格」,否则当放弃论,一切以银行提供嘅申请记录为準。

推广编号”BEAFLASHHKC”去边度填写?

就係BEA Flash App图中蓝色箭咀个位,申请流程到选择银行户口时就会见到!

 

信用卡额外奖赏

HKTVmall电子购物礼券

信用卡 可获HKTVmall电子购物礼券
DBS Black World Mastercard $300
Compass Visa白金卡 $300
Citi Prestige信用卡 $300
Citi Cash Back Card

$800(优惠期由2020年5月27日至5月31日)

$400(优惠期由2020年4月16日至5月11日、2020年5月26日、2020年6月1日至6月30日)

$200(优惠期由2020年4月3日至4月15日、由2020年5月12日至2020年5月25日)

Citi PremierMiles信用卡

$300(优惠期由2020年4月16日至5月4日、由2020年5月11日至2020年6月3日、由2020年6月20日至2020年6月30日)

$200(优惠期由2020年4月3日至4月15日、由2020年5月5日至2020年5月10日、由2020年6月4日至2020年6月19日)

Citi Rewards 万事达卡

$800(优惠期由2020年5月27日至5月31日)

$300(优惠期由2020年4月16日至5月4日、2020年5月11日、2020年5月26日、2020年6月1日至6月3日、由2020年6月20日至2020年6月30日)

$200(优惠期由2020年4月3日至4月15日、由2020年5月5日至2020年5月10日、由2020年5月12日至2020年5月25日、由2020年6月4日至2020年6月19日)

Citi八达通白金卡 $200
Citi Clear Card $200
大新英国航空白金卡

$200(优惠期由2020年4月1日至5月31日、由2020年6月15日至2020年6月30日)

大新ONE+白金卡 $200(优惠期由2020年4月1日至5月31日、由2020年6月15日至2020年6月30日)
大新ANA World万事达卡 $200(优惠期由2020年4月1日至5月31日、由2020年6月15日至2020年6月30日)
EarnMORE 银联卡 $150(优惠期由2020年6月15日至2020年6月30日)
WeWa 银联卡 $150(优惠期由2020年6月15日至2020年6月30日)
渣打亚洲万里通万事达卡 $350(优惠期由2020年6月19日至2020年6月30日)*
渣打Simply Cash Visa卡 $350(优惠期由2020年6月19日至2020年6月30日)*

*当信用卡批核後,必须用你提供嘅电邮地址将卡面相片电邮至cs@ccinformation.com,电邮标题请註明:渣打亚洲万里通万事达卡额外奖赏换领/渣打Simply Cash Visa卡额外奖赏换领,内容要写清楚姓名同申请参考编号。请遮盖信用卡上的个人资料如卡号、expiry date等,只须留下姓名即可,请确保换领表格的姓名一致,以作确认同核对。如未能提供照片,当放弃额外奖赏论。

超市礼券

信用卡 可获超市礼券
美国运通白金信用卡

$200(优惠期由2020年6月1日至6月11日)

$500(优惠期由2020年6月12日至6月30日)

美国运通国泰航空尊尚信用卡

$200(优惠期由2020年6月1日至6月11日)

$500(优惠期由2020年6月12日至6月30日)

美国运通国泰航空信用卡

$200(优惠期由2020年6月1日至6月11日)

$600(优惠期由2020年6月12日至6月30日)

美国运通Blue Cash信用卡

$250(优惠期由2020年6月1日至6月11日)

$450(优惠期由2020年6月12日至6月30日)

美国运通I.T Cashback卡

$250

大新英国航空白金卡

$250(优惠期由2020年6月1日至6月14日)

大新ONE+白金卡 $400(优惠期由2020年6月1日至6月14日)
大新ANA World万事达卡 $250(优惠期由2020年6月1日至6月14日)

贷款计划 额外奖赏

贷款 可获超市礼券/HKTVmall电子购物礼券
大新银行 - 分期「快应钱」 $600 HKTVmall电子购物礼券
大新银行 - 清卡数「快应钱」 $800 HKTVmall电子购物礼券
渣打银行 - 渣打「分期贷款」 $400超市礼券*
渣打银行 - 渣打「分期贷款」结馀转户计划 $400超市礼券*

 

*当信用卡批核後,必须用你提供嘅电邮地址将卡面相片电邮至cs@ccinformation.com,电邮标题请註明:渣打「分期贷款」额外奖赏换领 / 渣打「分期贷款」结馀转户计划额外奖赏换领,内容要写清楚姓名同申请参考编号。请遮盖信用卡上的个人资料如卡号、expiry date等,只须留下姓名即可,请确保换领表格的姓名一致,以作确认同核对。如未能提供照片,当放弃额外奖赏论。

填好「额外奖赏换领表格」之後,我地会同银行确认申请参考编号及核实为HongKongCard之申请。以提交额外奖赏换领表格起计,核实需时一般为90天,但以实际情况为準。

完成核实後,会再安排发放额外奖赏。

如何领取HongKongCard额外奖赏

 

1.安装HongKongCard手机应用程式APP

HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

 

2.註册/登入手机应用程式APP

点击菜单左下角第一个标示 可选择用Facebook直接登入或者用电邮註册 如果用电邮註册,填返少少资料就註册完成
HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞! HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

*我地会寄验證电邮畀新註册会员,记得要搵返封电邮出来,可能会被分类到垃圾邮件,跟住打开佢,Click「请点击此处进行确认」进行验證呀!完成註册,就可以登录!

HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

3. 提交额外奖赏换领表格

喺申请信用卡起7日内,填妥申请参考编号等正确资料畀我地以供银行核对,唔肯定申请参考编号嘅朋友可以打上银行CS Double Check。如果资料唔正确或者逾期提交,都恕不受理㗎,会失去领取额外奖赏嘅资格,而且我地唔会作出任何通知㗎。

点击菜单嘅信用卡额外奖赏 拣选要申请嘅额外奖赏 填写姓名、电邮、申请参考编号、申请日期,然後提交
HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

4. 电邮信用卡卡面相片至cs@ccinformation.com(只适用於渣打Simply Cash Visa卡/渣打亚洲万里通万事达卡/渣打「分期贷款」/渣打「分期贷款」结馀转户计划)

当信用卡批核後,必须用你提供嘅电邮地址将卡面相片电邮至cs@ccinformation.com,电邮标题请註明:渣打Simply Cash Visa卡额外奖赏换领 / 渣打亚洲万里通万事达卡额外奖赏换领 / 渣打「分期贷款」额外奖赏换领 / 渣打「分期贷款」结馀转户计划额外奖赏换领

内容要写清楚姓名同申请参考编号。请遮盖信用卡上的个人资料如卡号、expiry date等,只须留下姓名即可,请确保换领表格的姓名一致,以作确认同核对。

 

5.1 银行成功核实後可收到 HKTVmall电子购物礼券(只适用於HKTVmall电子购物礼券)

请确保开启咗HongKongCard手机应用程式嘅通知提示,当你嘅额外奖赏準备好,就会送出通知 喺用户资料下面,可以搵到领取额外奖赏 喺领取额外奖赏就係已经收到嘅电子购物礼券
HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞! HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞! HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

5.2 银行成功核实後可收到超市礼券换领信(只适用於超市礼券)

我地会透过电邮将额外奖赏换领信email至你嘅电邮地址,即係之前你填form嗰电邮地址,麻烦喺换领信上嘅指定日期前到本公司换领。亲身或委託亲友领取额外奖赏都可以,相关细则可参阅换领信。

如何换领HKTVmall 购物礼券

HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

 

如何使用HKTVmall电子购物礼券

HongKongCard额外奖赏 升级至HKTVmall电子购物礼券 劲多礼券等你攞!

 

HKTVmall 购物礼券条款及细则

1. 必须登入帐户方可兑换HKTVmall购物礼券。
2. 此HKTVmall购物礼券换领代码只可换领指定数量及额值之 HKTVmall购物礼券。
3. 此HKTVmall购物礼券换领代码只可兑换一次。
4. 此HKTVmall购物礼券换领代码一经兑换及确认,购物礼券将於15 分钟内发送至进行兑换的帐户;兑换後之HKTVmall购物礼券并不 可转让至其他户口。
5. 此HKTVmall购物礼券换领代码不可兑换现金或Mall Dollar现金回 赠。
6. 此HKTVmall购物礼券换领代码并不可用作支付所有运费及商户派 送之附加费。
7. 香港电视购物网络有限公司不会因人为错误(如丢失或被盗)而重 发换领代码。
8. 购物礼券须受有关条款及细则约束。
9. 如有争议,香港电视购物网络有限公司保留最终决定权。

相关文章