Citi Rewards VISA

Citibank
加入比較
類型
VISA
申請入息要求
HK$150,000

Citi Rewards VISA

Citibank
加入比較
  • 類型
    VISA
  • 申請入息要求
    HK$150,000
加入比較
 
 
類型
VISA
申請入息要求
HK$150,000
禮品

American Tourister Bon Air 75厘米四輪行李箱黑色

參考零售價為HK$1,659,尺寸為長54厘米x闊32厘米x高75厘米

優惠期至
2017年6月30日
最低簽賬金額
$15,000
簽賬期限
首2個月內
購物禮券

高達HK$1,200惠康現金券

HK$800惠康現金券
(發卡後首2個月內累積認可簽賬滿 HK$10,000至HK$14,999)
HK$1,200惠康現金券
(發卡後首2個月內累積認可簽賬滿 HK$15,000或以上)

優惠期至
2017年6月30日
最低簽賬金額
$10,000
簽賬期限
首2個月內
現金回贈

透過WeChat Pay平台網上申請Citi Rewards Visa信用卡可享獨家迎新獎賞8%現金回贈(總值HK$800)

新客戶成功申請Citi Rewards Visa 信用卡並於WeChat Pay香港錢包上成功綁定及消費一次或以上,認可簽賬金額即可享8%現金回贈(總值HK$800)!

優惠期至
2017年7月31日
最低簽賬金額
$10,000
簽賬期限
首2個月內
現金禮券

Pacific Coffee HK$50電子咖啡現金券

新客戶須於2017年6月1日至6月30日,包括首尾兩日,透過花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)網頁(www.citibank.com.hk) 填妥及遞交申請表,並成功獲得由花旗銀行發出之Citi PremierMiles 信用卡或Citi Rewards Visa卡之基本卡,方可獲享 Pacific Coffee HK$50電子咖啡現金券。電子咖啡現金券數量有限,送完即止。此優惠不適用於從Member-Get-Member推薦計劃、Groupon迎新優惠及WeChat推廣優惠中成功申請信用卡。

優惠期至
2017年6月30日
現金回贈

推薦計劃 可享高達10套來回曼谷機票及HK$10,000現金回贈

推薦朋友齊齊飛
推薦1-3位親友,您可獲:HK$300現金回贈(每個成功推薦)
推薦4-8位親友,您可獲:1套來回曼谷機票*
推薦9位或以上親友,您可獲:10套來回曼谷機票* + HK$10,000現金回贈

受薦獎賞
受薦人可獲HK$150現金回贈 + 豐富迎新獎賞

優惠期至
2017年8月31日

信用卡分期計劃

低至HK$1,000
簽賬金額
0.24%
每月手續費
5.40%
參考實際年利率

實用資料

1. 香港身份證副本 
2. 現居住址證明 
3. 收入及工作證明 

如非香港永久居民,請附上: 
1. 列明受僱期之僱員合約/僱用書 及 
2. 香港身份證及附有申請人姓名、護照號碼及國籍之護照副本。

其他資訊

每次八達通自動增值
HK$250
年費(主卡)
HK$1,800
年費(附屬卡)
HK$900
免息還款期
長達58日
最低還款額(%)
1.5%
最低還款額(HKD)
低至HK$250
外幣交易收費(%)
1.95%
逾期費用
HK$250或最低付款額
零售交易的實際年利率 (%)
5.01% - 35.52%
現金透支的實際年利率 (%)
6.14% - 39.72%

迎新優惠高達HK$1,200惠康現金券

發表日期:2017年06月01日
完結日期:2017年06月30日
條款及細則 [+]

「透過WeChat Pay平台網上申請Citi Rewards Visa信用卡可享獨家迎新獎賞8%現金回贈(總值HK$800)」條款及細則
1. 推廣期由2017年6月1日至2017年7月31日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
2. 客戶(「合資格持卡人」)須於推廣期內透過WeChat Pay 平台填妥及遞交申請表,並於2017年8月15日或之前成功獲花旗銀行(香港)有限公司 (「花旗銀行」)審批並發行之Citi Rewards Visa信用卡 (「認可信用卡」)。
3. 「透過WeChat Pay平台網上申請Citi Rewards Visa信用卡可享獨家迎新獎賞8%現金回贈(總值HK$800)」(「迎新獎賞」)只適用於現在並未持有及由發出認可信用卡當日起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡之客戶及/或Citi貴賓卡基本卡之客戶及/或由大來基本信用証之客戶(「新客戶」) 。Citi Prestige信用卡申請人除外。
4. 合資格持卡人於發卡後首2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000或以上(包括最少一次WeChat Pay簽賬)可獲得迎新獎賞 (「簽賬條件」)。每位合資格持卡人只可享有一份迎新獎賞。
5. 簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬。非認可簽賬包括(但不限於)動態貨幣兌換交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、「Dial-a-Check」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
6. 現金回贈:將於達到相關簽賬條件後4個月內存入相關認可信用卡賬戶內。現金回贈不可用作繳付尚欠賬項、不可提取作為現金透支、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或其他優惠。
7. 於換領期內,合資格持卡人之認可信用卡賬戶必須為有效及信用狀況良好,方可享迎新獎賞。
8. 若合資格持卡人符合於其他推廣中得到任何獎賞,花旗銀行將保留只給予其中一份獎賞之權利。
9. 迎新獎賞於申請表上確認後不得更改、轉讓予他人、取消、撤回或兌換現金。
10. 如發現不被認可之交易或任何與換領迎新獎賞之欺詐或濫用之情況,花旗銀行保留權利從合資格持卡人之信用卡賬戶內扣除已送出之迎新獎賞之面值,而毋須事先通知。
11. 迎新獎賞先到先得,送完即止。如遇缺貨,花旗銀行將保留給予另一款獎賞之權利。
12. 花旗銀行及商戶保留修改所有有關條款及細則之權利而毋須另行通知。
13. 如有爭議,一切以花旗銀行及商戶之決定為最終裁決。
14. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

「2017 第二階段Member­Get­Member推薦計劃」(「推廣活動」)之條款及細則:
1.推廣期由2017年5月22日至8月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
2.推薦人必須為花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之現有Citi信用卡之基本卡持卡人之客戶 (「推薦人信用卡」)。
3.受薦人必須被推薦人直接推薦申請由花旗銀行所發行之Citi Prestige Card、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards Visa、Citi八達通信用卡或Citi Clear Card之基本卡(Citi Clear Student Card除外) (「指定信用卡」) 。有關指定信用卡申請須於2017年9月22日或之前獲批核,以花旗銀行的系統紀錄為準。受薦人必須於獲發新卡後1個月內成功啟動該信用卡,方可參加此推廣活動。(「成功推薦」)
4.受薦人必須在推廣期內經指定網頁(www.citibank.com.hk/mgm)提供以下資料,方可參加此推廣活動。
a)花旗銀行於2017年5月22日起向特選客戶發出的電子郵件或手機短訊內所列明的推薦人參考編號;或
b)推薦人之任何Citi信用卡號碼。
受薦人必須確保於該網頁所提供之推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼正確及有效,資料一經遞交,不得更改。受薦人如現在持有或由發出指定信用卡當日起計過去12個月內曾持有任何花旗銀行所發行之Citi信用卡及/或由大來信用証國際(香港)有限公司所發行之大來信用証,則不可參加此計劃。
5.每位受薦人於整個推廣期內只可被推薦一次。若同一受薦人以不同推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼作出多於一個相同的成功推薦,花旗銀行將根據第一個成功推薦紀錄的推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼,以計算此推廣活動之參加資格。
6.於推廣期內,推薦人及其受薦人可分別於成功推薦中獲得以下獎賞(「獎賞」):
-推薦獎賞:於推廣期內,每位推薦人成功推薦可獲得以下推薦獎賞。
直接推薦人數:1 -­ 3
推薦獎賞:每成功推薦一位可獲HK$300現金回贈
直接推薦人數:4 -­ 8
推薦獎賞:1套香港航空單人免費來回曼谷經濟艙機票
直接推薦人數:9或以上
推薦獎賞:10套香港航空單人免費來回曼谷經濟艙機票及HK$10,000現金回贈
此免費來回曼谷經濟艙機票之獎賞(「機票」)由太古旅遊有限公司所提供,並只適用於乘坐香港航空由香港前往泰國曼谷之來回經濟艙機票。獲獎賞的推薦人須自付有關機場稅、燃油附加費、機場建設稅及有關服務供應商手續費, 如適用,該推薦人須接受相關服務供應商之相關條款及細則約束。
-被推薦獎賞:每位受薦人被推薦後可獲得被推薦獎賞HK$150現金回贈及其相關指定信用卡之迎新獎賞。請參閱www.citibank.com.hk/card了解迎新獎賞之條款及細則。
7.推薦獎賞、被推薦獎賞所獲享之現金回贈將會分別於2017年10月份內(「領取獎賞期」)誌賬至該推薦人及其受薦人信用卡戶口內。若受薦人於指定花旗銀行網頁提供推薦人參考編號,而推薦人持有多於1 個信用卡戶口,獎賞將會根據花旗銀行於2017年3月至9月之系統紀錄,誌賬至由推薦人持有之有效及擁有最高信用卡交易額的信用卡戶口內。若受薦人於指定花旗銀行網頁提供推薦人信用卡號碼,獎賞將會誌賬至該推薦人信用卡戶口內。
8.推薦獎賞所獲享之單人來回曼谷機票(「機票」) 的領取電郵將會於2017年10月份內發送至該推薦人的電郵地址。有關領取獎賞期、領取獎賞方法、及機票條款及細則之詳情,請參考該領取推薦獎賞電郵。
9.於整個推廣期及領取獎賞期內,推薦人信用卡及受薦人指定信用卡必須為有效及信用狀況良好,推薦人及其受薦人方可獲得有關獎賞。
10.花旗銀行不會對機票安排及服務質素作出保險及責任承擔。 如遇上惡劣天氣或特殊情況而影響行程,獲取機票的推薦人請留意有關服務供應商之有關公佈及安排。花旗銀行不會對任何由於使用機票而遭受的任何損失或損害承擔任何責任 (包括但不限於間接或後果性損失)或個人受傷。
11.花旗銀行、花旗銀行N.A或其子公司之員工均不合資格成為推廣活動的推薦人或受薦人。
12.此推廣活動並不適用於美國人士。
13.花旗銀行保留修改所有有關條款及細則之權利而毋須另行通知。
14.如有爭議,一切以花旗銀行之決定為最終裁決。
15.如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

有關迎新禮品的條款與細則,請按此 

有關本信用卡的其他優惠的詳情、註解、條款與細則,請按此

Citibank

11張信用卡

花旗集團為一間世界級之銀行,服務全球超過160多個國家及地區約2億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務,包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

緊急熱線: 2860 0333
緊急熱線
快捷鍵:
1
*
2
#
0
失卡熱線: 2860 0333
失卡熱線
快捷鍵:
1
*
1
#
1
EH1於2016年11月03日 08:55 AM發表

想問吓

250積分 = 即時抵銷HK$1簽賬
係點用?

EH1於2016年11月03日 08:54 AM發表

引用:Unstable  2016-10-17 12:27:27
想問下,網上申請係咪可以迎新揀一個,額外優惠個到再揀多個?
額外?

Unstable於2016年10月17日 12:27 PM發表

想問下,網上申請係咪可以迎新揀一個,額外優惠個到再揀多個?

老納於2015年08月30日 12:59 AM發表

引用:Kiann  2015-08-19 07:42:09
Citibank好少擺街,不如上網申請啦
 擺街申請其實有危險
有機會個人資料都唔知會去左邊


becky0187於2015年08月23日 04:34 PM發表

上網申請有時真係著數過係街申請....

Kiann於2015年08月19日 07:42 AM發表

Citibank好少擺街,不如上網申請啦

dummy1129於2015年08月01日 05:02 PM發表

邊度有ROADSHOW? 有無EXTRA著數?

Mandy Chan於2015年07月31日 10:13 PM發表

呢張卡幾快批,由申請到收卡,計埋星期六日剛好10日

ShineSun於2015年07月30日 03:19 PM發表

我交齊文件3日,打電話去查詢,話︰未有其他信用卡申請。即係仲未處理?我仲趕住用添ga

bigballball於2015年07月29日 04:34 PM發表

引用:ShineSun  2015-07-29 14:02:34
3 Citi Wallet 點樣申請?
 http://cob.citibank.com.hk/chinese/ways-to-bank/3citiwallet-mobile-app.htm 

重要提示

3 Citi Wallet 將由2015年2月15日起終止服務,而此網頁亦將於同日關閉。於服務終止前,您仍然可以繼續使用3 Citi Wallet。 關於任何服務安排詳情,請致電以下客戶服務熱線查詢:


 
立即比較
信用卡比較

你可選擇多至5張信用卡作比較,揀選最合適的信用卡。