Inesyeah

普通卡會員

內容分類
內容分類
於2015-01-27 11:46 AM發表
17
回覆
4458
查看
於 2015-01-31 07:04 PM回覆

恆生部paywave 機好多地方都有,用過咁多次全部都可以用其他銀行既paywave 功能,唯獨是入過幾間saxa買野,話部機只接受恆生卡paywave。