Steven Almighty

普通卡會員

內容分類
內容分類
於 2019-05-31 08:15 PM回覆

https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/latest-promotions/circlek.html 推廣期:2019年4月25日 - 2019年5月8日   條款及細則: 推廣碼只適用於OK齊齊印手機應用程式。 憑推廣碼登記成為OK齊齊印銀VIP, 可獲DREYER'S D-Collection雪糕杯換領券1張及$5 OK迎新電子現金券2張。 成功登記後,電子券約15分鐘於OK齊齊印手機應用程式上發送。 電子券受使用條款約束。 推廣碼於2019年5月8日到期,逾期無效。 推廣碼只適用於從未登記或綁定OK齊齊印之八達通。 每人只限登記一次,並不可替他人登記。 此推廣由OK便利店提供,並受有關條款及細則約束。 如有任何爭議,OK便利店及八達通卡有限公司保留最終決定權。  

於 2018-05-17 08:55 AM回覆

每月5K免費,over 5K的3% charge

於 2018-03-31 02:02 PM回覆

手機支付都有10倍積分,但又唔包Alipay

於 2018-01-31 03:26 PM回覆

RETURN: MKT-Cash Rebate HONG KONG HK CR 550.00 HKD 交易日期 2018年01月17日 記賬日期 2018年01月30日

於 2015-07-06 10:11 PM回覆

小弟做樓按有2萬蚊cash dollar回贈,今日入賬但係本身有的cash dollar係今個月到期,點樣折現最抵?或者點樣用左佢係最抵?可唔可以要求延長有效期??求賜教!

於 2015-03-16 09:07 AM回覆

(綜合報道)(星島日報報道)近年本港銀行業利息收入持續受壓,服務費收入成為增長動力之一,擁有龐大信用卡客群的恒生銀行(011)將於5月調整收費,除了加年費、逾期費用和最低還款額外,亦會取消簽帳額達某水平便自動豁免年費的優惠。有學者指出,低息環境令銀行利息生意難做,在非利息收入方面亦要控制成本,故需要在產品方面開源節流。   信用卡客戶眾多的恒生銀行將於5月實施新收費,其中信用卡年費加幅達25%,普通卡主卡加至300元、金卡加至600元、白金卡加至1500元;逾期費用及最低還款額則加至230元,加幅約15%;信用卡月息則由2.49厘至2.67厘,變成劃一2.62厘;消費帳項和現金透支的實際年利率,分別劃一為34.97厘和38.37厘;另外,信用卡提款手續費劃一為每次20元。   不少用戶都會盤算如何豁免年費,據恒生銀行網頁顯示,現時憑卡簽帳或透支現金,只要年期內普通卡達2萬元簽帳額,便可自動全免年費,年費減半則要1萬元;金卡全免則要4萬元,年費減半要2萬元。然而,在5月起將會取消這項自動免年費優惠。   恒生發言人表示,減免年費優惠將於5月起取消,如客戶於5月之前已開立或為信用卡戶口續期,則仍可享有相關優惠至2016年4月。發言人指,若客戶致電卡務中心主動要求減免年費,該行會按客戶關係而酌情處理。   經濟學家關焯照表示,銀行收緊信用卡優惠主要為控制成本,本港目前處於極低息環境,導致銀行的利息收入業務做得頗為辛苦,銀行轉而落力發展非利息收入業務,有需要在銀行產品方面開源節流。   本港信用卡市場持續增長,據金管局統計,截至去年底止的信用卡帳戶已增至1704萬個,去年第四季信用卡應收帳款增至1242億元,增幅由去年第三季的2.5%加快至7.8%。恒生銀行2014年業績報告顯示,該行受惠於香港信用卡消費上升,以及信用卡商戶收單業務增加,信用卡服務費收入上升2.5%至21.96億元,佔淨服務費收入約35%,信用卡消費亦較前年同期增加9.4%。   有業界人士指,銀行要靠收取年費來彌補經營成本,近年不少銀行都有提高豁免年費的門檻,同時藉此減少不活躍使用的信用卡,恒生今次只是跟隨市場趨勢。

於 2014-07-25 04:03 PM回覆

近日用PPS的時候無意中見到商戶名單入面有促個叫做中國建設銀行(亞洲)銀行服務的商戶,好奇之下做左1蚊繳費入自己戶口,原來真係得,咁以後跨行轉帳去建行就可以慳番$10手續費啦!另外我見商戶名單入面仲有好多其他銀行,包括星展銀行、富邦銀行、永亨銀行、大新銀行、永隆銀行、創興銀行,花旗銀行服務、大眾銀行、中信銀行國際、中國工商銀行(亞洲)、澳盛銀行、招商銀行一卡通、同埋交通銀行,其實係咪非信用卡類別的都等於可以用PPS做跨銀行轉帳

於 2013-10-05 02:52 PM回覆

我自己唔計雙糧花紅個d,亦冇任何抵押,總信用額大概係月薪的30倍,嚟緊恒生仲會加幾萬蚊額,你地呢?

於 2013-09-10 09:47 PM回覆

有意者請email hk_pool@yahoo.com.hk,要求戶主本人交易! 每成功介紹一位朋友向我出售整個AM賬戶並成功交易,該介紹人可獲港幣100元介紹費作為答謝!被介紹人須於交易前說明是經由該介紹人介紹,該介紹人方可獲得介紹費。 要求里數每5千里計算,即如15萬3千只當15萬收,最後用剩的3千里數會連同戶口歸還!