dick123

普通卡會員

內容分類
內容分類
於 2012-08-19 09:35 PM回覆

月初經roadshow申請呢張永隆信用卡,到今日為止都係批核當中,而月中又係經roadshow申請建行雙幣白金卡,到今日知道批核咗,所以奉勸各C兄申請永隆信用卡,真係要有耐性

於 2011-05-25 11:19 PM回覆

今日收到星展信用卡收費由今年8月1日起有所調整,加得最勁就係張BLACK卡,年费由800加到1800,佢哋真係當正張BLACK卡係AE白金卡

於 2011-05-05 12:06 AM回覆

早前再申請AE,依家佢叫我寄回資料,應該會批,因為佢哋應該Tu,原來D grade都可以申請到AE

於2011-04-02 12:16 AM發表
10
回覆
2537
查看
於 2011-04-04 12:41 AM回覆

呢兩日信用卡加咗額,事前都無申請,唔止一間,只不過係發短訊比我,唔知道C兄們有無收到呢?

於 2011-03-26 09:22 PM回覆

由2011年3月18日至4月24日,憑永亨信用卡於星期五,六及日到惠康超市,屈臣氏或永安百货消費,單一購物滿HK$400或以上,可尊亨9%簽賬回贈,而且,於整個推廣期可獲贈現金回贈高達HK$1200,今個春天,我dick123同埋永亨信用卡讓你生活變得好開心

於2011-03-04 10:40 PM發表
11
回覆
5420
查看
於 2011-03-11 11:51 PM回覆

今天去攞份免費TU睇,原來有26張信用卡賬户同埋一個有五萬蚊嘅循環信用戶口賬戶嘅信貸評分係列為D級,係有98.7%的比例將會履行還款責任,是不是真的?而且發覺有啲資料係唔齊.

於2011-02-27 01:02 PM發表
11
回覆
2356
查看
於 2011-02-28 10:38 AM回覆

各位C兄,每用渣打卡簽賬後,你嘅存款總額也因而扣減,唔知道C兄們有無留意到

於2011-02-15 12:02 AM發表
9
回覆
4314
查看
於 2011-02-24 09:17 PM回覆

我第一次第一張信用卡申請加額,真係超快,上星期四遞表申請,今日已加咗,

於2011-02-13 09:24 PM發表
13
回覆
3595
查看
於 2011-02-15 08:55 PM回覆

今日刷卡係部終端機出現呢個字"DECLINE",係咩意思?信用額係足夠,無欠款

於2011-01-10 11:21 PM發表
12
回覆
2560
查看
於 2011-01-12 11:25 PM回覆

點解無人講吓永亨,永隆,交通,創興,中信嘉華呢五間BANK嘅信用卡,係唔係好難申請到?我差呢5間BANK嘅信用卡,假如申請埋就有一套信用卡(22間BANK)