ry15630734

無卡會員

內容分類
內容分類
於 2019-06-01 04:20 PM回覆

想問如果無認證帳戶用左回鄉證認證內地錢包,咁香港果邊係咪仲係無認證?

於 2019-05-25 10:27 AM回覆

試過有app用大貓係比到錢但係東亞比唔到錢 有冇人知分別係邊?

於 2019-05-02 02:30 PM回覆

我們在合作航空公司上推行的 Avios 積分價格將發生變化 從2019 年5 月30 日開始,我們將更改使用Avios 積分兌換以下合作夥伴航空公司獎勵航班的價格:阿拉斯加航空公司、意大利航空公司、美國航空公司、國泰航空公司、芬蘭航空公司、日本航空公司、拉塔姆航空公司、馬來西亞航空公司、澳洲航空公司、卡塔爾航空公司、S7 航空公司、斯里蘭卡航空公司和皇家約旦航空公司。 從 2019 年 5 月 30 日開始,使用 Avios 積分在美國航空的航班上升艙的價格也會發生變化。您需要支付所預定艙位與升級艙位的 Avios 積分差價。 如果您已使用 Avios 積分預定了這些航空公司的航班,不用擔心。您的訂單仍然有效,且您可在必要時更改或取消此訂單*。我們新推出的 Avios 積分價格適用於 2019 年 5 月 30 日之後作出的任何更改或新預訂。 英國航空公司、西班牙國家航空公司或伏林航空公司的獎勵航班和升艙的 Avios 積分價格無變化。我們的其他服務的 Avios 積分價格也不受影響,您可以繼續使用 Avios 積分預訂我們廣泛的酒店、租車和旅遊服務,享受各種優惠和福利。 所有 Avios 獎勵航班價格均需支付稅費和航空附加費。有關兌換 Avios 積分的完整條款與細則,請參閱 ba.com 。

於 2019-04-13 12:19 AM回覆

🥳🥳🥳V仔有好消息話你知:VanGO銀聯手機閃付優惠開始咗啦! 💪💪而家只要以合資格銀聯卡透過Apple Pay 或Huawei Pay單一簽賬淨額滿HK$30*,即減$10‼ 💰😆 優惠期到下月31日,留意優惠名額限制,額滿即止,日日都減$10,仲駛諗,快啲去VanGO買嘢啦!🏃🏃 *每人每日只限享用優惠一次 *優惠期由2019年4月12日至2019年5月31日 *優惠設有名額限制, 數量有限, 額滿即止 *優惠須受有關條款及細則約束,詳情請參閱店內海報 *如有任何爭議,華潤萬家保留最終決定權

於 2019-04-01 11:59 PM回覆

可以搵屋企人延長多幾年RC?

於 2019-03-11 06:53 PM回覆

http://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/card_products/co_brand/sc_british_airway_card_flash_offer.html?intcmp=shortcut_cc_baml 迎新多1000 av 用大新BA係mileslife比錢有2.5倍 av (唔可以同餐飲兩倍av疊加) 例如400蚊100里變250里, 向下取整 推廣期由2018年12月18日至2019年2月28日止 另外留意cbf 外幣交易及跨境港幣交易包括在海外以港幣或外幣之簽賬、在香港以外幣之簽賬及於非香港登記之商戶之簽賬。於Mileslife應用程式之簽賬 (即使在香港進行並以港幣支付) 將可能被視為跨境港幣交易並須支付相關交易收費。有關收費詳情,請參閱「大新信用卡 / 貴賓卡服務費用一覽表」。    

於 2018-01-18 03:26 PM回覆

上網睇呢兩張卡年幾之前都有人講過大學生申請得,想問而家仲得唔得?parttime現金出糧唔係過數