hahagogo

普通卡會員

內容分類
內容分類
於 2018-10-28 09:26 PM回覆

啱啱用FPS增值完發現嗰balance 唔啱數! 之後去查記錄就發現佢重覆扣數!打去cs佢就話! 系統更新中,我話噤都得! 佢答返我話有D客負數添,唔洗擔心,攪掂之後會sms返你, 好彩呢個帳只係用嚟扣 icloud ! @CS真係妙答!