ffmgg

普通卡會員

內容分類
內容分類
於 2016-06-11 03:43 PM回覆

今日想上網上理財買ibond,順便check下信用卡今個月有無簽左咩卡數唔記得還,見到無啦啦多左50蚊,佢話係2015年既獎賞,有無人知道係關於咩或者參加咩有?我完全無印象因為我好少用呢張卡,記得用過幾次都係因為誠哥間百X用中銀卡買滿500蚊送50蚊現金券先用。