UA院線低至8折

東亞銀行

UA院線低至8折

更新日期: 2014 年 04 月 30 日

優惠詳情

由即日起至2015年4月5日,憑東亞銀行信用卡於UA院線簽賬,即可享以下獨家優恵,繼續享受視覺新境界!

優惠 1: 戲票折扣優惠
正價戲票(包括2D、3D、IMAX、全景聲版及VIP影院戲票)折扣優惠
- 8折(World萬事達卡)
- 9折(所有其他信用卡)

優惠 2: 戲院售票處優先購票專櫃

優惠 3: 以 2,500 獎分豁免手續費
以2,500獎分豁免每張透過網上、UA Cinemas App及電話購票之手続費

大學 / 大專學生信用卡獨家優惠
優惠 4: HK$28小食套餐優惠
以優恵價HK$28購買小食套餐(16安士汽水1杯及32安士爆谷1客)

Cine Times(銅鑼灣)及Cine Grand Century(旺角)隆重開幕!齊來進入壯觀的光影世界!

註:
1. 推廣期至2015年4月5日。
2. 不適用於JCB白金卡。
3. 優惠可同時使用。

相關優惠博客
信用卡買飛睇戲賺優惠 (2015版)

相關信用卡

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡
全新客戶透過HongKongCard成功申請東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡,免簽賬送HK$400 超市禮券/Apple Gift Card/HKTVmall 購物禮券+HK$500現金回贈

東亞銀行World Mastercard

東亞銀行World Mastercard
限時優惠:全新客戶透過HongKongCard成功申請東亞銀行World Mastercard及東亞銀行i-Titanium卡,免簽賬送HK$800 超市禮券/Apple Gift Card/HKTVmall 購物禮券+雙重迎新賞高達HK$2,500現金回贈

富通保險白金卡

富通保險白金卡

富通保險信用卡

富通保險信用卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA白金卡

香港護士協會VISA白金卡

Towngas普通卡

Towngas普通卡

Towngas白金卡

Towngas白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行普通卡

東亞銀行普通卡

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

聖保羅男女中學校友會普通卡

聖保羅男女中學校友會普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港管理專業協會萬事達卡

香港管理專業協會萬事達卡

條款及細則

UA 院線優惠一般條款及細則: 1. 除非另有指明,優惠適用於以東亞銀行信用卡於全線香港UA院線全數簽賬(如有)之持卡人。 2. 東亞銀行有限公司(「本行」)不會對UA院線所提供的產品、服務或資料(包括票價)之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就UA院線的產品、服務或資料(包括票價)所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴(包括票價),持卡人應直接聯絡UA院線。 3. 本行及UA院線保留隨時更改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當通知。如有任何爭議,本行及UA院線所作的決定為最終及不可推翻。 UA 院線戲票折扣條款及細則: 1. 銀聯雙幣白金信用卡持卡人只可透過戲院售票處享用折扣。 2. 折扣後的票價將被調高至最近港元整數,折扣後的最低票價為HK$40(2D戲票)/ HK$55(3D戲票)/ HK$65(IMAX 2D及全景聲2D版戲票)/HK$75(IMAX 3D及全景聲3D版戲票)。 3. 折扣不適用於優先場、特備節目及與片商有特別協議之電影,並以UA院線之公佈為準。 4. 除非另有指明,折扣不適用於團體購票及包場,亦不可與其他優惠同時使用。 5. 折扣不適用於網上購票及透過UA Cinemas App或電話購票之手續費。 UA 院線獎分豁免購票手續費條款及細則: 1. 手續費豁免不適用於銀聯雙幣白金信用卡及公司卡。 2. 手續費豁免所需之獎分乃根據每次訂購的戲票數量計算。若持卡人之賬戶獎分不足,本行將於該賬戶扣除每張戲票HK$10,並作出適當通知。所需獎分或有關金額(如適用)將於訂票後的15個工作天內從有關賬戶內扣除。 3. 所有透過手續費豁免扣除之獎分將不獲退還。 UA 院線小食套餐優惠條款及細則: 1. 持卡人必須出示有效香港全日制學生證並以大學/大專學生信用卡全數簽賬,方可享用優惠。 2. 持卡人每購買戲票1張可以HK$28購買小食套餐券1張。 3. 持卡人可憑每張小食套餐券於星期一至五(公眾假期除外)到任何香港UA院線小食部換領小食套餐1客。 4. 小食套餐券之使用須受條款及細則約束,詳情請參閱小食套餐券背頁。