Red Box / Red Box Plus / Green Box / Yo Park / K Station

恒生銀行

Red Box / Red Box Plus / Green Box / Yo Park / K Station

更新日期: 2010年1月18日 14:58

優惠詳情

- 人頭費 9 折(不適用於早餐及午餐時段;請於進房前出示恒生信用卡) 電話: 2342 2342 優惠期至: 2010年12月31日