Ogawa奥佳美低至63折

憑東亞信用卡於Ogawa奥佳美可享低至63折優惠。

東亞銀行
63折

Ogawa奥佳美低至63折

更新日期: 2016 年 09 月 08 日

優惠詳情

由即日起至2016年11月30日,客戶憑東亞信用卡於Ogawa奥佳美可享低至63折優惠。

優惠1:優惠價HK$4,480購買精選組合 ( 原價 HK$7,128 )
叻叻鬆、眼部按摩神器+叻叻美腿機、犘力貼

優惠2:惠顧精選按摩椅可獲贈美臀樂 ( 價值 : HK$1,980 ) 1個

優惠3:精選貨品85折

註:
1.惠顧滿HK$1,000可享免費送貨。
2.優惠不適用於JCB白金卡。

相關信用卡

東亞銀行World Mastercard

東亞銀行World Mastercard
限時優惠:全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,送$400 HKTVmall電子購物禮券,迎新送HK$300現金回贈。出卡後指定時間內簽賬一次,再享HK$300 HKTVmall電子購物禮券,合共可額外獲贈高達$1,000獎賞!頭3個月簽賬仲有額外 2% 現金回贈!優惠期到3月31日。 全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard 成功申請3張指定東亞信用卡^, 更有機會獲高達$1,500 HKTVmall電子購物禮券!

東亞銀行 i-Titanium 卡

東亞銀行 i-Titanium 卡
限時優惠:全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,送$400 HKTVmall電子購物禮券,迎新送HK$300現金回贈。出卡後指定時間內簽賬一次,再享HK$300 HKTVmall電子購物禮券,合共可額外獲贈高達$1,000 獎賞! 全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard 成功申請3張指定東亞信用卡^, 更有機會獲高達$1,500 HKTVmall電子購物禮券!

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡
限時優惠:全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,送$400 HKTVmall電子購物禮券,迎新送HK$300現金回贈。出卡後指定時間內簽賬一次,再享HK$300 HKTVmall電子購物禮券,合共可額外獲贈高達$1,000 獎賞! 全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard 成功申請3張指定東亞信用卡^, 更有機會獲高達$1,500 HKTVmall電子購物禮券!

東亞銀行 i-Titanium 卡(大學/大專全日制學生專用)

東亞銀行 i-Titanium 卡(大學/大專全日制學生專用)

香港馬主協會World萬事達卡

香港馬主協會World萬事達卡

富通保險白金卡

富通保險白金卡

富通保險信用卡

富通保險信用卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA白金卡

香港護士協會VISA白金卡

Towngas普通卡

Towngas普通卡

Towngas白金卡

Towngas白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行普通卡

東亞銀行普通卡

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

聖保羅男女中學校友會普通卡

聖保羅男女中學校友會普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港管理專業協會萬事達卡

香港管理專業協會萬事達卡

東亞銀行Flyer World萬事達卡

東亞銀行Flyer World萬事達卡

東亞銀行VISA金卡

東亞銀行VISA金卡

條款及細則

條款及細則:
1. 除非另有指明,所有優惠(「優惠」)適用於以東亞銀行信用卡於奧佳華作任何有關全數簽賬之持卡人。
2. 持卡人須於簽賬前聲明使用東亞銀行信用卡以享用優惠。
3. 供應有限,售/送完即止。
4. 優惠不可兌換現金、禮券/現金券或其他貨品/服務,亦不可與 VIP/會籍優惠或任何其他推廣優惠同時使用。
5. 所有貨品資料、價目及圖片只供參考。
6. 除持卡人及東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權益)條例》(香港法例第
623 章)強制執行此等條款及細則的任何條文,或享有此等條款及細則的任何條文下的利益。
7. 東亞銀行不會對奧佳華的貨品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就奧佳華的貨品、服務或資料所
引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴,持卡人應直接聯絡奧佳華。
8. 東亞銀行及奧佳華保留隨時更改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭
議,東亞銀行及奧佳華所作的決定為最終及不可推翻。