Nara Thai Restaurant & Bar

星展銀行

Nara Thai Restaurant & Bar

更新日期: 2009年2月4日 17:26

優惠詳情

9折優惠 電話: 2332 2238 地址: 尖沙咀麼地道75號南洋中心14-17及19-20號地舖 優惠期至: 2009年12月31日