Mulan Spa / Swiss Line IL COLPO

滙豐銀行

Mulan Spa / Swiss Line IL COLPO

更新日期: 2010-02-10T01:54:01.000000Z

優惠詳情

匯豐運籌理財白金Visa卡會員專享 - 首次惠顧面部護理或身體按摩七折 - 隨後惠顧十次同項療程可享八五折 * 必須電話預約及於預約時說明享用此優惠。優惠不適用於星期六及公眾假期前夕 Mulan Spa 電話: (852) 3107 2028 / (852) 3102 0208 Swiss Line IL COLPO 電話:(852) 3678 3830 優惠期至: 2010年12月31日