MTR Malls「著數喜飛」大抽獎 激送來回機票2張

Visa Hong Kong

MTR Malls「著數喜飛」大抽獎 激送來回機票2張

更新日期: 2012 年 04 月 23 日

優惠詳情

我哋有飛!由4月27日至5月20日,於德福廣場或青衣城指定商舖以信用卡、易辦事或八達通單一消費滿HK$200或以上,即可換「著數喜飛」抽獎券1張;滿HK$400或以上,則可換2張,每次最多換10張,好運一飛埋身,隨時抽中來回經濟客位機票2張! 頭獎(5名):東京~日本航空 二獎(5名):首爾~大韓航空 三獎(5名):台北~長榮航空 換領日期:4月27日至5月20日(逢星期五、六、日及公眾假期) 換領時間:12:00 - 22:00 換領地點:德福廣場二期三樓推廣活動攤位(Pacific Coffee對出)、青衣城三樓推廣活動攤位(快圖美對出)

條款及細則

MTR Malls「著數喜飛」大抽獎條款及細則: 1. 顧客必須於推廣期換領時間內,憑推廣期內有效的電子貨幣付款存根和相符有效機印收據,以享優惠,逾期無效。每張有效電腦機印收據及其電子貨幣存款存根為一組,每組有效收據及相符之電子貨幣付款存根最多可換領MTR Malls「著數喜飛」大抽獎抽獎券十張。 2. 參加者須填妥抽獎券上所要求的個人資料及沿虛線撕下抽獎券部份,於推廣期換領時間內,投入德福廣場/青衣城之獎券收集箱內,方可參加,逾時作廢,並一律以大會時間為準,不得異議。 3. 參加者須保留抽獎券存根以作得獎核對及領獎之用,任何遺失或損毀,恕不補發。參加力資料只作是次抽獎之用,並不作其他用途。 4. MTR Malls「著數喜飛」大抽獎抽獎結果將於2012年5月26日於商場網頁公佈及刊登於太陽報及The Standard。 5. MTR Malls「著數喜飛」大抽獎得獎者將獲個別通知。得獎者須親身或授權代表於2012年6月15日或之前於辦公時間前往德福廣場管理處領取獎品。 6. 有關獎品詳情(如適用),請參閱換領信內之條款及細則或向獎品供應商查詢。本公司並不會對供應商之產品及服務作出保證或於使用其產品所構成之後果負責。獎品圖片只供參考,一切以實物為準。 7. 所有送出之機票不可退換、轉讓、兌換現金或作現金找續。本公司並不會對有關航空公司所提供之產品及服務作出保證或於使用其產品所構成之後果負責。所有送出之機票並不包括稅項或燃油附加費,稅項或燃油附加費會因預約變更或路線更改而有所調整,並有可能需繳付票務手續費,有關機位預訂條款及細則,顧客可參考換領信上列明之換領條款及細則或向有關航空公司查詢。 8. 以上推廣活動恕不接受以下商舖或服務之收據:港鐵站內商店、食肆、超級市場、臨時推廣攤位、任何緻費、銀行及增值服務收據、租賣樓宇、購買郵票、外幣找換、酒席預訂、飲食會會籍、任何商舖禮券、代用券(如餅券、餐券、食品券、電話卡、報紙券等)、機票、車票、船票、旅遊套票及酒店代訂服務、美容及髮型套票、現金券、門券代售服務(如音樂會、演唱會及任何主題樂園或博物館入場門券等)、999.9純金及金會(飾金除外)。 9. 如收據正本是貨品之訂金收據,只會計算已經落訂之總額;餘數未付之金額將不計算在內。 10. 收據必須印有清晰商戶名稱及印有有效收銀機機印記錄之電腦收據,方為有效;任何以現金、現金券付款收據和手寫收據,恕不接受。收據副本,均屬無效。 11. 為保障持卡人和消費者利益,推廣攤位職員有權向顧客索取與登記之姓名相符之正本收據即場影印及登記資料,以作稽核之用,或要求顧客出示相符的信用卡、易辦事或八達通等,供職員核對,證件資料相符方可享用優惠。 12. 所有有效收據只可登記一次及只適用於一項推廣活動(八達通日日賞推廣活動及「MTR Malls有超筍機票」推廣活動除外),不可重複使用,否則作廢。 13. 參加者須於輪候時已集齊有效之收據。職員會即時在收據和簽賬存根上蓋印作實,而所有一經核實和已登記的資料,不得再作任何修改。 14. 如現場人數眾多,主辦單位有權實施一系列人群控制措施,參加者不得異議。 15. 德福廣場/ 青衣城管理處、推廣公司及商戶之員工和家屬均不得參加,以示公允。