ICBC信用卡尊享富豪九龍酒店餐飲優惠@Mezzo

工銀亞洲

ICBC信用卡尊享富豪九龍酒店餐飲優惠@Mezzo

更新日期: 2013 年 06 月 27 日

優惠詳情

唔知去邊度食飯,ICBC為你送上富豪九龍酒店Mezzo餐飲優惠!

2013年7月1日至9月30日,憑ICBC信用卡惠顧富豪九龍酒店Meezo,可享以下優惠

1.任點任食套餐低至65折
午市
成人(原價$228):8-18位65折 $149、2-7位7折 $160
小童(原價$158):8-18位65折 $103、2-7位7折 $111
晚市
成人(原價$298):8-18位65折 $194、2-7位7折 $209
小童(原價$208):8-18位65折 $136、2-7位7折 $146

2.自選菜單7折

咁多美食一於約埋親朋戚友去食返餐啦!

相關信用卡

香港明愛萬事達普通卡

香港明愛萬事達普通卡

香港明愛萬事達金卡

香港明愛萬事達金卡

香港航空Visa白金卡

香港航空Visa白金卡

銀聯雙幣白金卡

銀聯雙幣白金卡

仁愛堂白金卡

仁愛堂白金卡

香港明愛萬事達白金卡

香港明愛萬事達白金卡

「理財金賬戶」萬事達白金卡

「理財金賬戶」萬事達白金卡

仁愛堂普通卡

仁愛堂普通卡

仁愛堂金卡

仁愛堂金卡

條款及細則

一般條款及細則: 1.除特別註明外,所有優惠適用於中國工商銀行股份有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司及中國工商銀行(澳門)股份有限公司(「銀行」)發行之ICBC信用卡、借記卡及預付卡。 2.客戶必須以ICBC卡簽賬付款,方可享有優惠。 3.圖片只供參考。 4.優惠不可與其他優惠同時使用。 5.銀行並非產品或/及服務之供應商,對產品或/及服務並無作出任何聲明或擔保;及無對所有產品或/及服務之所有權、可銷售性、品質或特定用途之適合性作出任何擔保,並不負責任何賠償責任。如有任何有關產品或/及服務的爭議或投訴,客戶應直接與商戶聯絡。 6.銀行及商戶保留隨時修改有關優惠條款及細則的權利,而毋須預先通知。如有任何爭議,銀行及商戶保留最終決定權。 優惠條款及細則: 1.任點任食套餐優惠只適用於星期六、日及公眾假期。 2.除非另有指明,優惠適用於每次2至18位惠顧。 3.優惠須另收加一服務費,亦按原價計算。 4.優惠不可與任何其他優惠及免費泊車同時使用。 5.優惠不可轉讓、不可兌換現金、其他產品或服務。 6.須預先訂座,並於訂座時說明享用上述優惠。 7.優惠須視乎供應情況而定。 8.圖片只供參考。 9.如有任何爭議,富豪酒店集團保留最終決定權。