Crocodile 2014春夏新貨6折優惠

大新銀行

Crocodile 2014春夏新貨6折優惠

更新日期: 2014 年 03 月 06 日

優惠詳情

大新信用卡於今個春夏為你注入型格服飾新點子!由2014年3月1日至4月30日,客戶只需憑卡到鱷魚恤各分店選購CROCODILE 2014春夏新貨,即可享正價貨品6折優惠,又係時候為衣櫥注入新血啦!

相關信用卡

大新ONE+白金卡

大新ONE+白金卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,全新客戶迎新享高達HK$800現金回贈,更額外獲贈$200 HKTVmall電子購物禮券!

大新ONE+ Titanium卡

大新ONE+ Titanium卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,全新客戶迎新享高達HK$800現金回贈!

ANA香港白金Visa卡

ANA香港白金Visa卡

大新香港醫學專科學院白金卡

大新香港醫學專科學院白金卡

大新出類拔萃白金卡

大新出類拔萃白金卡

國際學生證萬事達卡

國際學生證萬事達卡

國際教師證萬事達卡

國際教師證萬事達卡

大新APITA UNY 白金卡

大新APITA UNY 白金卡

ACCA 普通信用卡

ACCA 普通信用卡

ACCA 金信用卡

ACCA 金信用卡

ACCA 白金信用卡

ACCA 白金信用卡

大新進邦滙理信用卡

大新進邦滙理信用卡

小飛俠.阿童木Titanium Paypass卡

小飛俠.阿童木Titanium Paypass卡

小飛俠•阿童木Titanium卡

小飛俠•阿童木Titanium卡

小飛俠•阿童木白金卡

小飛俠•阿童木白金卡

大新瑪利諾修院學校VISA白金卡

大新瑪利諾修院學校VISA白金卡

大新零食物語Visa payWave白金卡

大新零食物語Visa payWave白金卡

大新 Chickeeduck萬事達白金卡

大新 Chickeeduck萬事達白金卡

大新領展Happy Visa白金卡

大新領展Happy Visa白金卡

大新領展Happy Visa普通卡

大新領展Happy Visa普通卡

大新GUNDAM信用卡

大新GUNDAM信用卡

Doraemon白金卡

Doraemon白金卡

Doraemon與時光機普通卡

Doraemon與時光機普通卡

大新Autotoll白金信用卡

大新Autotoll白金信用卡

大新APITA UNY普通卡

大新APITA UNY普通卡

大新香港電腦學會VISA卡

大新香港電腦學會VISA卡

大新PayPass Titanium 萬事達卡

大新PayPass Titanium 萬事達卡

大新VIP銀行服務Visa Infinite卡

大新VIP銀行服務Visa Infinite卡

大新Hello Kitty萬事達白金卡

大新Hello Kitty萬事達白金卡

條款及細則

一般條款及細則: 1. 本優惠之推廣期由2014年3月1日至2014年4月30日(包括首尾兩日)。 2. 本推廣只適用於大新銀行(「本行」)信用卡或其聯營卡 (包括由豐明銀行轉移至本行之信用卡)(「合資格信用卡」)之主卡及附屬卡客戶(「合資格客戶」)。惟不適用於扣賬卡、現金卡、公司卡、採購卡、簽賬卡、商務卡、Gift卡、貴賓卡、「合家歡」八達通戶口及結欠轉賬戶口。 3. 本推廣只適用於香港鱷魚恤分店(特賣場除外)及只適用於鱷魚恤之「2014春夏正價貨品」(公價及指定貨品除外)。 4. 本行並非有關優惠之供應商。客戶如對有關優惠有任何查詢、意見或投訴,請直接與有關供應商聯絡。本行恕不承擔任何責任。 5. 如參與商戶倒閉,有關商戶之優惠將會即時停止。 6. 所有優惠不能轉讓、不可兌換現金、其他產品/服務或任何折扣優惠。所有圖片只供參考。 7. 所有優惠不可與其他推廣優惠、折扣卡、會員卡、現金券及禮券同時使用。 8. 本行及鱷魚恤有限公司保留隨時終止此推廣或修改本條款及細則之權利而毋須另行通知。 9. 如有任何爭議,本行及鱷魚恤有限公司將保留最終決定權。 10. 本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。 11. 此條款及細則之中英文版本如有歧異,以中文版本為準。