COMPASS VISA / DBS信用卡: 屈臣氏購物15%現金回贈 + 100%現金回贈大抽獎

星展銀行

COMPASS VISA / DBS信用卡: 屈臣氏購物15%現金回贈 + 100%現金回贈大抽獎

更新日期: 2011 年 06 月 20 日

優惠詳情

勁簽勁拍COMPASS VISA / DBS信用卡於屈臣氏賺盡高達100%現金回贈 即日起至2011年8月18日, COMPASS VISA會員喺屈臣氏單一簽賬滿HK$400, 即賺超豐富現金回贈, 保證最少10%! 重有機會激賺100%現金回贈, 中獎嗰個隨時係你! 星期一至四: 10%現金回贈 星期五六日: 15%現金回贈 100%現金回贈大抽獎 更可以熱選價購買精選產品, 優惠低至66折! 登記: https://dbs.esdlife.com/watsons/Register.aspx 如閣下持DBS信用卡, 請在此登記: http://hk.dbs.com/zh/consumer/creditcards/diningclub/