COMPASS VISA請你玩盡7大洲!

星展銀行

COMPASS VISA請你玩盡7大洲!

更新日期: 2011 年 05 月 11 日

優惠詳情

全城至抵$1000可以環遊世界? 只要用COMPASS VISA簽帳, 每滿$1,000就有機會贏取$70,000免找數旅遊簽帳額, 玩盡全球7大洲, 話咁易啦! 2星期1次賞你環遊世界 由即日起至2011年7月7日, 只要COMPASS VISA每2星期累積簽帳滿$1,000, 即有1次中獎機會, 贏取$70,000免找數旅遊簽帳額! 如果簽帳包括旅行費用(如訂機票/買旅遊套票等)或海外消費, 更可獲額外10倍中獎機會; 而每2星期都會抽出1位幸運兒, 簽帳愈多, 贏面愈大, 環遊世界, 下個隨時係你! 贏取環遊世界大獎你有計! 多人飯局主動簽卡 集中用COMPASS VISA消費額外10倍中獎機會 購買旅遊產品 海外簽帳(包括用外幣結算之網上消費) 查詢電話: 2290 8888