Bodywize Yoga-Day Spa

美國運通

Bodywize Yoga-Day Spa

更新日期: 2010 年 11 月 01 日

優惠詳情

首次惠顧免費體驗瑜伽課程1次及專業健康意見 購買瑜伽課程套票可獲免費 1個月瑜伽課程 正價產品9折優惠 地址: 跑馬地黃泥涌道1號G&2樓 電話: 2838 5686