bauhaus開倉大割引 贈品價值高達$1,990

東亞銀行

bauhaus開倉大割引 贈品價值高達$1,990

更新日期: 2013 年 12 月 05 日

優惠詳情

bauhaus開倉大割引又嚟啦! 帶埋東亞信用卡去Shopping仲有多重著數優惠等緊您!

優惠1:單一惠顧服裝滿$550或以上(折實價),可享$50即時折扣
優惠2:單一惠顧服裝滿以下金額,可獲贈品1份 (價值高達$1,990)

簽賬金額:
$1,500或以上
贈品:TOUGH Jeansmith 女裝夾棉外套 (價值$1,290-$1,990)

$900-$1,499
贈品:TOUGH Jeansmith 或 Salad 或 The EIGHTY TWENTY 女裝牛仔褲 (價值$890-$1,290)

$500-$899
贈品:TOUGH Jeansmith 或 Salad 或 The EIGHTY TWENTY 皮帶 (價值$350-$500)

開倉展銷日期及地點:
日期:12-29/12/2013
地點:荃灣德士古道204-210號和富大廈12樓全層
時間:11:30am - 8:30pm
免費旅遊巴士接送 (時間:11:30am - 8:30pm)

日期:18-30/1/2014
地點:銅鑼灣時代廣場18樓
時間:11:30am - 9:30pm

咁抵,記得預埋朋友一齊去喇!

相關信用卡

東亞銀行World Mastercard

東亞銀行World Mastercard
限時優惠:全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,送$400 超市禮券 或 Apple Gift Card,迎新送HK$300現金回贈。出卡後指定時間內簽賬一次,再享HK$200 Deliveroo電子現金券,合共可額外獲贈高達$900 獎賞!優惠期到6月30日。全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard 成功申請3張指定東亞信用卡^, 更有機會獲高達$1,800 獎賞!

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡

東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡
限時優惠:全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard成功申請,送$400 超市禮券 或 Apple Gift Card,迎新送HK$300現金回贈。出卡後指定時間內簽賬一次,再享HK$200 Deliveroo電子現金券,合共可額外獲贈高達$900 獎賞!優惠期到6月30日。全新東亞信用卡客戶透過HongKongCard 成功申請3張指定東亞信用卡^, 更有機會獲高達$1,800 獎賞!

富通保險白金卡

富通保險白金卡

富通保險信用卡

富通保險信用卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

東亞銀行顯卓理財World萬事達卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

澳洲會計師公會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港教育專業人員協會VISA白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港管理專業協會萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港大學專業進修學院萬事達普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA普通卡

香港護士協會VISA白金卡

香港護士協會VISA白金卡

Towngas普通卡

Towngas普通卡

Towngas白金卡

Towngas白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行白金卡

東亞銀行普通卡

東亞銀行普通卡

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(學生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港大學信用卡(畢業生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

香港理工大學VISA卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

嶺南大學萬事達卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

香港理工大學Visa卡(畢業生專用)

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

澳洲會計師公會銀聯雙幣白金信用卡

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

嶺南大學萬事達卡 (學生專用)

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

香港大學專業進修學院萬事達白金卡

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡 (學生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

職業訓練局Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學VISA卡 (學生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

香港教育大學Visa卡(畢業生專用)

聖保羅男女中學校友會普通卡

聖保羅男女中學校友會普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港教育專業人員協會Visa普通卡

香港管理專業協會萬事達卡

香港管理專業協會萬事達卡

條款及細則

註: 1. 指定品牌贈品任選1款。尚有更多贈品款式以供選擇,詳情請向Bauhaus查詢。 2. 優惠2:數量有限,送完即止。 所有優惠: 3. 可同時使用。 4. 只適用於服裝區貨品,包括上衣、裙、褲及襪褲(皮褸及精選貨品除外)。 5. HK$500或以上之交易方可使用信用卡付款。 6. 交易一經完成,所購貨品及贈品均不可取消、退換或退款。 7. 不可轉讓、兌換現金、其他貨品或折扣,及與任何其他推廣優惠、折扣或現金券同時使用。 條款及細則: 1. Bauhaus (「參與商戶」)提供之優惠適用於以東亞銀行信用卡全數簽賬之持卡人,而並不適用於東亞銀行JCB白金卡。 2. 優惠適用於參與商戶指定展銷地點。 3. 持卡人須於簽賬前聲明使用東亞銀行信用卡簽賬以享用優惠。 4. 所有貨品資料、價目及圖片只供參考。 5. 東亞銀行有限公司 (「本行」)不會對參與商戶的貨品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證,亦不會就參與商戶的貨品、服務或資料所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如有查詢或投訴,持卡人應直接聯絡有關參與商戶。 6. 本行及參與商戶保留隨時更改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭議,本行及參與商戶所作的決定為最終及不可推翻。