agnès b. fleuriste

滙豐銀行

agnès b. fleuriste

更新日期: 2010-02-10T06:13:00.000000Z

優惠詳情

匯豐白金Visa卡會員專享 正價貨品九折 * 須惠顧滿港幣600元或以上 電話: (852) 2805 0631(國際金融中心) (852) 2918 1680(太古廣場) (852) 2895 1300(銅鑼灣) (852) 2265 8388(又一城) 優惠期至: 2010年12月31日