AEON信用卡尊享AEON清涼冷氣巡禮

AEON

AEON信用卡尊享AEON清涼冷氣巡禮

更新日期: 2013 年 06 月 28 日

優惠詳情

呢個夏天真係熱死人不償命,AEON為你帶黎清涼冷氣巡禮,讓你享受冷氣優惠!

2013年6月28日至7月7日,憑指定之AEON信用卡AEON Stores以信用卡24個月免息分期購買任何空氣清新機/冷氣機滿$1000或以上,可享一個月免供款優惠。另外,使用信用卡免息分期服務滿$3000或以上,更可獲贈所購產品延長一年保養期計劃優惠

咁熱嘅天氣點小得冷氣機!快去享受優惠啦!

相關信用卡

AEON 萬事達信用卡

AEON 萬事達信用卡

AEON Visa信用卡

AEON Visa信用卡

AEON JCB信用卡

AEON JCB信用卡

AEON 銀聯信用卡

AEON 銀聯信用卡

條款及細則

條款及細則: 1.推廣期為2013年6月28日至7月7日。 2.AEON信用卡泛指由AEON信貸財務(亞洲)有限公司(本公司)及永旺(香港)百貨有限公司共同推出之聯營信用卡。 3.於推廣期內,憑指定之AEON信用卡(包括AEON Visa信用卡/萬事達信用卡/美國運通信用卡/JCB信用卡/銀聯信用卡/AEON信用卡金卡/AEON臨時信用卡)於任何一間AEON Stores及AEON網上購物城(www.aeoncity.com.hk)以信用卡24個月免息分期選購任何空氣清新機/冷氣機金額滿$1000,可享1個月免供款優惠。另外,辦理AEON信用卡免息分期服務選購任何空氣清新機/冷氣機滿$3000(以單一發票計算及每張發票只包括一件產品)可額外獲贈買家保障計劃-延展所購產品保養期(香港原廠保養期多不於36個月及雙倍原廠保養期但最高為12個月)、購物保障(最高賠償金額為$2000)及人身意外保障(最高賠償金額為$30000)。 4.符合獲贈優惠資格之賬戶,相等於該月供款之金額將誌入並顯示於2014年2月所發出之月結單(到期付款日為2014年3月2日)內。 5.會員須於2013年7月30日或之前攜同(1)AEON Stores白色機印發票之正本及信用卡免息分期計劃合約;或(2)AEON網上購物城之電郵確認信到指定之提供AEON信用卡服務之分行包括(康怡、黃埔、九龍灣、九龍城、荃灣、屯門、將軍澳及荔枝角分行),填妥並遞交買家保障保險申請書,逾期作廢。申請一經批核,即可獲贈該保障計劃。 6.有關保障計劃內容、細則及不保事項將詳列於保單之內,保險公司保留最終批核權。 7.此推廣不適用於購買AEON禮券、MooRry Fantasy、部份貨品及不參與推廣優惠的特許銷售商。 8.此推廣之優惠不能轉讓或兌換現金。 9.所有退款、無效、未經許可、取消或提早清還之交易均不符合獲賞資格。 10.會員如在獲享優惠後取消以上涉及之免息分期交易,本公司保留毋須事先通知的情況下從其信用卡賬戶扣除已回贈的金額. 11.本公司保留取消任何涉及瞞騙及欺詐行為之會員享有參加資格,會員不得異議。 12.會員之賬戶必須維持正常及良好。 13.本公司可於下列任何情況下取消會員享有參加資格:a)會員之賬項逾期未償還;或b)會員已終止其賬戶;或c)無效之賬目;或d)任何假賬。 14.本公司並非產品及服務之供應商,故不會承擔任何有關產品及服務質素之一切題材。 15.本公司及永旺(香港)百貨有限公司保留更改此推廣活動之條款及細則之最終決定權,而不需另行通知。如有任何爭議,以本公司及永旺(香港)百貨有限公司之最終決定為準。