9° Comfort/REM

滙豐銀行

9° Comfort/REM

更新日期: 2009 年 01 月 08 日

優惠詳情

• 凡選購 Tempur/TempraKON正價貨品,可享七二折優惠 • 凡選購 Fujiiryoki 正價貨品,可享八折優惠 • 凡選購 Fujiiryoki 特價貨品,可享額外九五折優惠 地址: 跑馬地黃泥涌道 31A 號舖 (852) 2425 8368 旺角太子道西 193號新世紀廣場 6 樓 621-622 號舖 鑽石山荷里活廣場3樓333號舖 銅鑼灣時代廣場8樓807號舖 將軍澳唐德街9號將軍澳中心商場106號舖 荃灣青山道愉景新城購物商場3層327號舖 陳列室 中環威靈頓街14-24號威靈頓公爵大廈9樓 優惠期至:2009年12月31日