HSBC Visa Signature:申請資格及迎新推廣調整

收藏 已收藏
會員主題
-3
出左張信用卡點都用多過擺! ( 普通卡會員 )
於2019年03月15日 11:55 PM發表
  1. 申請滙豐Visa Signature卡客戶須符合年薪港幣360,000元或資產總值達港幣400,000元或以上。資產包括存款及投資產品,物業除外。
  2. 若基本卡客戶於2018年9月15日或以後曾取消任何由本行發出的個人信用卡基本卡,將不可獲享迎新禮遇。迎新禮遇亦不適用於附屬卡申請。同一合資格持卡人如於本推廣活動內申請多於一張合資格信用卡及憑多於一張合資格信用卡符合有關簽賬要求,亦只可獲享一份迎新禮遇。客戶成功申請信用卡後須符合以下的簽賬要求,方可享以下迎新禮品:
    (於發卡後首60個曆日內)累積簽賬淨額 港幣8,000元或以上:全新信用卡客戶可獲 $1,000「獎賞錢」;現有信用卡客戶 可獲$400「獎賞錢」
  3. 合資格持卡人須於滙豐網頁或滙豐網上理財成功申請指定滙豐信用卡基本卡,方可獲享額外$300「獎賞錢」。須受條款及細則約束,詳情請參閱推廣條款及細則。
  4. 合資格持卡人須於發卡後經滙豐Reward+應用程式內的「賞付款」功能,成功繳付信用卡結單或任何合資格交易,方可獲享$100「獎賞錢」。須受條款及細則約束,詳情請參閱推廣條款及細則。有關「賞付款」功能的快速入門,請瀏覽www.hsbc.com.hk/creditcard及點擊「滙豐Reward+應用程式」下的「主要功能」。

HSBC VS網址:https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/credit-cards/products/visa-signature/

詳細推廣條款及細則:https://www.hsbc.com.hk/content/dam/hsbc/hk/tc/docs/credit-cards/offers/20190315-terms-and-conditions.pdf

lankusa (普通卡會員)
於2019年05月14日 10:25 PM發表
Stone Lace於2019年05月14日 09:57 AM發表

本身有白金卡,入息夠,4日批左。

 

都好快手呀

夠入息果D就要新請, 唔夠入息就自動批~

traveltravel (普通卡會員)
於2019年05月15日 10:15 AM發表
Stone Lace於2019年05月14日 09:57 AM發表

本身有白金卡,入息夠,4日批左。

 

都好快手呀

quietlea於2019年05月14日 11:15 AM發表

我嗰個起碼諗咗三個禮拜 😥好似唔係好信我係employed

me2, 剛剛查左已Reject (本身有白金卡,入息夠)

kagawa26 (無卡會員)
於2019年05月16日 08:53 PM發表

知唔知係咪食左迎新優惠就唔可以有簽帳優惠$8K 回$150?Thx

95970818 (普通卡會員)
於2019年05月16日 09:15 PM發表
kagawa26於2019年05月16日 08:53 PM發表

知唔知係咪食左迎新優惠就唔可以有簽帳優惠$8K 回$150?Thx

迎新同呢個推廣無衝突

以太 (金卡會員)
於2019年05月16日 09:30 PM發表
kagawa26於2019年05月16日 08:53 PM發表

知唔知係咪食左迎新優惠就唔可以有簽帳優惠$8K 回$150?Thx

++++++++++++

https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/visa-signature-promotion/terms-and-conditions/

8k 回 $150 個 promote 唔覺有話唔俾食埋迎新

 

kagawa26 (無卡會員)
於2019年05月16日 10:43 PM發表

條款6: 每位合資格持卡人最多只可獲享一份迎新禮品、網上申請獎賞及「賞付款」獎賞。若合資格持卡人 同時享有本行其他推廣活動的優惠,本行保留權利決定只提供其中一項推廣優惠。

如果可以食2個優惠$400現有+$300網上+$450(簽20K),又好似幾抵

a9668823 (無卡會員)
於2019年05月17日 05:37 AM發表
Stone Lace於2019年05月14日 09:57 AM發表

本身有白金卡,入息夠,4日批左。

 

都好快手呀

quietlea於2019年05月14日 11:15 AM發表

我嗰個起碼諗咗三個禮拜 😥好似唔係好信我係employed

traveltravel於2019年05月15日 10:15 AM發表

me2, 剛剛查左已Reject (本身有白金卡,入息夠)

試下打去CS問下點解唔批,

我用資產申請唔批,

打左去問點解,

HSBC再玩左2星期之後批左.

traveltravel (普通卡會員)
於2019年05月17日 09:27 AM發表
Stone Lace於2019年05月14日 09:57 AM發表

本身有白金卡,入息夠,4日批左。

 

都好快手呀

quietlea於2019年05月14日 11:15 AM發表

我嗰個起碼諗咗三個禮拜 😥好似唔係好信我係employed

traveltravel於2019年05月15日 10:15 AM發表

me2, 剛剛查左已Reject (本身有白金卡,入息夠)

a9668823於2019年05月17日 05:37 AM發表

試下打去CS問下點解唔批,

我用資產申請唔批,

打左去問點解,

HSBC再玩左2星期之後批左.

我唔介意佢唔批, 而家玩東亞, 唔得閒玩呢張了no. 遲下先再申請

traveltravel (普通卡會員)
於2019年05月17日 08:00 PM發表

20190517195957_5cdea23d4e862.jpg

原來而家reject letter 會咁

moremiles (普通卡會員)
於2019年05月17日 08:36 PM發表
traveltravel於2019年05月17日 08:00 PM發表

20190517195957_5cdea23d4e862.jpg

原來而家reject letter 會咁

原因都好大包圍

cardholder (普通卡會員)
於2019年05月17日 08:42 PM發表
traveltravel於2019年05月17日 08:00 PM發表

20190517195957_5cdea23d4e862.jpg

原來而家reject letter 會咁

moremiles於2019年05月17日 08:36 PM發表

原因都好大包圍

一個「其他原因」就講晒

jplover (普通卡會員)
於2019年05月17日 10:55 PM發表
traveltravel於2019年05月17日 08:00 PM發表

20190517195957_5cdea23d4e862.jpg

原來而家reject letter 會咁

moremiles於2019年05月17日 08:36 PM發表

原因都好大包圍

cardholder於2019年05月17日 08:42 PM發表

一個「其他原因」就講晒

其實依家降低左要求應該易d申請架喎

quietlea (無卡會員)
於2019年05月17日 11:08 PM發表

咁都叫做具體咗,上次拒絕我就話經過一輪深入考慮,決定拒絕申請。收到後完全唔明擔心我啲咩😂 一頭霧水發表回覆