PayMe 綁定 信用卡 增值

暫時依家PayMe淨係可以綁定Visa同Mastercard信用卡,打開PayMe後撳「增值」就會自動要求你綁定信用卡,填晒所有資料後就可以綁定,同時都會有電郵顯示。綁定滙豐信用卡可以唔駛畀身份證資料,綁定其他信用卡就要畀身份證資料。
 

PayMe 綁定信用卡 增值

 

PayMe 信用卡 過數

以PayMe過數只要幾步就做到,喺PayMe裡面撳「付款」,然後選擇收款人,輸入金額同埋訊息,就可以轉賬㗎啦。就算朋友冇PayMe,喺轉賬個陣可以撳完收款人之後,傳送短訊或WhatsApp訊息畀朋友,朋友就可以下載PayMe收錢。
 

PayMe 信用卡 過數

 

PayMe 信用卡 收錢

當對方轉賬咗畀你,只要收到通知後打開PayMe,就會見到餘額多咗,同時會顯示交易紀錄。
 

PayMe 信用卡 收錢

 

另外,PayMe都可以直接問朋友收錢,打開App後撳「收款請求」,選擇付款人,輸入金額同訊息,就可以提醒朋友畀錢。
 

PayMe 信用卡 收錢 2

 

PayMe 信用卡 提款

PayMe嘅餘額可以轉賬返去自己銀行,喺PayMe App撳「轉賬至銀行」,會出現「新增銀行戶口」,輸入晒資料之後可以決定轉賬幾多去銀行。現時PayMe轉賬至銀行可以揀全港唔同銀行,轉賬去滙豐或恒生可以即時完成,但其他銀行就需要2至3個工作天。
 

PayMe 信用卡 提款

 

PayMe 上限

無論係以PayMe過數、增值定係轉賬去銀行都有上限,但綁定滙豐信用卡同身份認證後嘅上限都唔一樣。
 

  滙豐信用卡
持卡人

(未提交
身份證明)

滙豐信用卡
持卡人

(已提交
身份證明)

其他信用卡
持卡人

(已提交
身份證明)

增值上限 每日
$3,000
每日
$5,000
每日
$5,000
每月
$5,000
每月
$5,000
每月
$5,000
每年
$25,000
每年
$100,000
每年
$100,000
轉賬上限 每年
$25,000
每年
$100,000
每年
$100,000
轉賬至銀行
上限
每日
$3,000
每日
$5,000
每日
$5,000
每月
$25,000
每月
$30,000
每月
$30,000
每年
$25,000
每年
$100,000
每年
$100,000

 

PayMe 信用卡 積分

喺PayMe綁定信用卡後,以部分信用卡增值都會有信用卡積分,例如DBS、Citibank、中銀、建行(亞洲)、安信、大新、交銀、富邦、上商、工銀亞洲。

 

亞洲萬里通

建行(亞洲)eye信用卡

儲開「亞洲萬里通」嘅話可以考慮建行(亞洲)eye信用卡,低至$3/里。

 

Avios

大新英國航空白金卡

儲開Avios就用大新英國航空白金卡,可以做到$6/Avios。

 

現金回贈

渣打Simply Cash Visa卡

想賺現金回贈可以揀渣打Simply Cash Visa卡,會有1.5%回贈。

 

不過溫馨提示,
1.信用卡積分係根據目前情況,條款隨時都可能會改
2.如有爭議,一切以銀行最終決定為準