Citi Prestige 信用卡

尊貴 飛行 酒店 貴賓室 禮遇

優點 缺點
積分無限期 高年薪要求
本地、電子錢包HK$6=1里,海外簽賬HK$4=1里,高達額外30%年資獎賞 要俾年費(HK$3,800)
任何酒店第四晚免費住宿優惠
可將積分轉移至14個飛行里數、旅遊獎賞計劃
免費旅遊保險

Citi 花旗銀行 Prestige 信用卡 迎新 里數

Citi Prestige信用卡,非一般的信用卡,讓你盡情享受旅遊的樂趣。
由即日至2019年1月31日,成功申請可獲20,000里數 (240,000積分) * (須繳付首年年費HK$3,800)
註:客戶只需繳付首年年費HK$3,800即可獲240,000積分。根據現時的積分兌換率,客戶可憑240,000積分兌換20,000里數。

Citi Prestige 信用卡 限時 優惠

 

優惠 簡介 優惠期限
於豐澤享高達HK$600回贈
  • 購物優惠: 高達HK$550回贈
  • 豐澤eShop專享優惠: 賺取額外HK$100回贈
  • 長達24個月免息分期
  • 精選貨品低至5折優惠
即日起至2月28日
Citi 積分 直接兌換 易賞錢 易賞錢會員凡於MoneyBack App將Citi 積分兌換成易賞錢積分,可賺高達4,000易賞錢積分。每日兌換的易賞錢積分下限和上限分別為 5,000分及50,000分,每日只限兌換一次。

1. 現有易賞錢會員成功將Citi 積分兌換成易賞錢積分即賺額外2,500易賞錢積分
2. 首次登記為易賞錢App會員並於易賞錢App成功將Citi 積分兌換成易賞錢積分即賺額外1,500易賞錢積分

即日起至3月31日

Citi Prestige 信用卡 長期 優惠

優惠 簡介
240,000積分年度獻禮 第二年起,每年獲贈240,000積分,相等於20,000里數。
任何酒店第四晚免費住宿優惠 預訂任何酒店住宿連續四晚或以上,您便可獲享一晩免費住宿。可無限次享受此優惠,但須經由Citi Prestige禮賓部預訂。
免費旅遊保險 憑Citi Prestige信用卡主卡全數繳付或換取機票/住宿/旅遊套票,卡主和家人便可享受免費旅遊保險。
高達額外30%年資獎賞 額外積分將根據每年累積的有效簽賬額乘以某個百分率計算。您的年資越長,百分率便越高。Citigold客戶和花旗私人客戶業務客戶可享更優越的年資獎賞。

Citi Prestige 信用卡基本資料

本地簽賬/網上簽賬/WeChat Pay/支付寶/PayMe HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
海外簽賬(需付1.95%手續費) HK$4 = 1 Asia Miles / Avios
八達通自動增值 HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
分期簽賬 HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
年費 HK$2,500(12月1日前申請/續期年費為HK$2,500,之後調整為HK$3,800)
年薪要求 HK$600,000
信用卡熱線 2860 0338
積分有效期 無限期
兌換里數手續費
免息還款期 長達58日
逾期費用 HK$250 / 最低付款額
零售交易的實際年利率 (%) 35.52%

同類型信用卡比較

Citi Prestige信用卡 VS DBS Black World Mastercard VS 渣打亞洲萬里通萬事達卡

以下搵黎兩張卡同樣係一卡走天涯嘅DBS Black World Mastercard VS 渣打亞洲萬里通萬事達卡比一比!為咗簡化表格,以下比較里數為Asia Miles!

信用卡 Citi Prestige信用卡 DBS Black World Mastercard 渣打亞洲萬里通萬事達卡
本地簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里
海外簽賬 HK$4 = 1 里 HK$4 = 1 里 HK$4 = 1 里
食肆簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$4 = 1 里
網上簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$4 = 1 里
分期簽賬 HK$6 = 1 里 HK$12 = 1 里 HK$6 = 1 里
八達通自動增值 HK$6 = 1 里 HK$12 = 1 里 HK$6 = 1 里
電子錢包(WeChat Pay/支付寶/PayMe) HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 只有PayMe計分,HK$6 = 1 里
網上繳費
自動轉賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里
積分有效期 永久 永久 每個月自動將積分自動兌換Asia Miles,亦即三年有效期
兌換里數手續費
年薪要求 HK$600,000 HK$240,000 HK$240,000

純粹比較里數兌換,DBS Black World Mastercard同渣打亞洲萬里通萬事達卡的確可以越級挑戰。不過Citi Prestige信用卡有佢尊貴嘅旅行禮遇,而且用於各類型簽賬都賺到里數,的確可以滿足你各種需要!

Citi Prestige 信用卡

DBS Black World Mastercard

渣打亞洲萬里通萬事達卡