Citi Prestige 信用卡

尊貴 飛行 酒店 貴賓室 禮遇

優點 缺點
積分無限期 高年薪要求
本地、電子錢包HK$6=1里,海外簽賬HK$4=1里,高達額外30%年資獎賞 要俾年費(HK$3,800)
任何酒店第四晚免費住宿優惠
可將積分轉移至14個飛行里數、旅遊獎賞計劃
免費旅遊保險

Citi 花旗銀行 Prestige 信用卡 迎新 里數

Citi Prestige信用卡,非一般的信用卡,讓你盡情享受旅遊的樂趣。
由即日至2019年3月31日,成功申請可獲20,000里數 (240,000積分) * (須繳付首年年費HK$3,800)
註:客戶只需繳付首年年費HK$3,800即可獲240,000積分。根據現時的積分兌換率,客戶可憑240,000積分兌換20,000里數。

Citi Prestige 信用卡 限時 優惠

 

 

 

優惠 簡介 優惠期限
Citi 積分 直接兌換 易賞錢 易賞錢會員凡於MoneyBack App將Citi 積分兌換成易賞錢積分,可賺高達4,000易賞錢積分。每日兌換的易賞錢積分下限和上限分別為 5,000分及50,000分,每日只限兌換一次。

1. 現有易賞錢會員成功將Citi 積分兌換成易賞錢積分即賺額外2,500易賞錢積分
2. 首次登記為易賞錢App會員並於易賞錢App成功將Citi 積分兌換成易賞錢積分即賺額外1,500易賞錢積分

即日起至3月31日
於衛訊享獨家即時折扣
高達HK$450
憑卡於衛訊購物,可享獨家即時折扣高達HK$450、精選貨品低至5折及長達12個月免息分期等優惠。 即日起至4月30日
賺取高達HK$250
HKTVmall購物禮券
憑卡於HKTVmall網上購物,專享高達HK$250 HKTVmall購物禮券。 即日起至4月30日
簽賬用分都有賞!
高達40X積分
外幣、本地網上簽賬及/或用Citi Pay with Points憑分消費即可享高達40倍積分。 即日起至5月31日

Citi Prestige 信用卡 長期 優惠

優惠 簡介
240,000積分年度獻禮 第二年起,每年獲贈240,000積分,相等於20,000里數。
任何酒店第四晚免費住宿優惠 預訂任何酒店住宿連續四晚或以上,您便可獲享一晩免費住宿。可無限次享受此優惠,但須經由Citi Prestige禮賓部預訂。
免費旅遊保險 憑Citi Prestige信用卡主卡全數繳付或換取機票/住宿/旅遊套票,卡主和家人便可享受免費旅遊保險。
高達額外30%年資獎賞 額外積分將根據每年累積的有效簽賬額乘以某個百分率計算。您的年資越長,百分率便越高。Citigold客戶和花旗私人客戶業務客戶可享更優越的年資獎賞。

Citi Prestige 信用卡基本資料

本地簽賬/網上簽賬/WeChat Pay/支付寶/PayMe HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
海外簽賬(需付1.95%手續費) HK$4 = 1 Asia Miles / Avios
八達通自動增值 HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
分期簽賬 HK$6 = 1 Asia Miles / Avios
年費 HK$2,500(12月1日前申請/續期年費為HK$2,500,之後調整為HK$3,800)
年薪要求 HK$600,000
信用卡熱線 2860 0338
積分有效期 無限期
兌換里數手續費
免息還款期 長達58日
逾期費用 HK$250 / 最低付款額
零售交易的實際年利率 (%) 35.52%

同類型信用卡比較

Citi Prestige信用卡 VS DBS Black World Mastercard VS 渣打亞洲萬里通萬事達卡

以下搵黎兩張卡同樣係一卡走天涯嘅DBS Black World Mastercard VS 渣打亞洲萬里通萬事達卡比一比!為咗簡化表格,以下比較里數為Asia Miles!

信用卡 Citi Prestige信用卡 DBS Black World Mastercard 渣打亞洲萬里通萬事達卡
本地簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里
海外簽賬 HK$4 = 1 里 HK$4 = 1 里 HK$4 = 1 里
食肆簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$4 = 1 里
網上簽賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 HK$4 = 1 里
分期簽賬 HK$6 = 1 里 HK$12 = 1 里 HK$6 = 1 里
八達通自動增值 HK$6 = 1 里 HK$12 = 1 里 HK$6 = 1 里
電子錢包(WeChat Pay/支付寶/PayMe) HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里 只有PayMe計分,HK$6 = 1 里
網上繳費
自動轉賬 HK$6 = 1 里 HK$6 = 1 里
積分有效期 永久 永久 每個月自動將積分自動兌換Asia Miles,亦即三年有效期
兌換里數手續費
年薪要求 HK$600,000 HK$240,000 HK$240,000

純粹比較里數兌換,DBS Black World Mastercard同渣打亞洲萬里通萬事達卡的確可以越級挑戰。不過Citi Prestige信用卡有佢尊貴嘅旅行禮遇,而且用於各類型簽賬都賺到里數,的確可以滿足你各種需要!

Citi Prestige 信用卡

DBS Black World Mastercard

渣打亞洲萬里通萬事達卡