BEA Flash手機App開立東亞理財戶口 高達HK$13,010獎賞

BEA Flash手機App開立東亞理財戶口 高達HK$13,010獎賞

相關信用卡:

BEA Flash手機App開立東亞理財戶口 高達HK$13,010獎賞

發表日期: 2020年9月18日 更新日期: 2020年9月18日 生活銀行戶口理財戶口

作者:編輯部

理財戶口邊間多獎賞?東亞銀行顯卓理財、至尊理財、i-Account理財戶口客戶開戶口有多重禮遇!先用BEA Flash App手機開戶賞你高達HK$1,150現金回贈,開戶存入指定金額,共享高達HK$12,910獎賞,更包括供兩位免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室嘅禮券(價值HK$1,760)!開設顯卓理財綜合戶口其他精彩禮遇包括港元活期儲蓄特惠年利率、特惠定期儲蓄存款利率! 而家透過手機開戶於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”,更可額外獲贈HK$100 HKTVmall電子購物禮券^。(本文更新至2020年9月18日)

^請保留你嘅申請參考編號,係"MAO"開頭嘅11位文字加數字(例如:MAO00000000),以領取HK$100 HKTVmall電子購物禮券,有關禮券嘅方法,可參閱https://www.hongkongcard.com/s/mHwhk 

 

推廣編號”BEAFLASHHKC”去邊度填寫?

就係BEA Flash App圖中藍色箭咀個位,申請流程到選擇銀行戶口時就會見到!

 

東亞理財戶口快閃獎賞+開戶迎新獎賞

快閃手機開戶獎賞

透過BEA Flash手機開戶程式開立理財戶口,於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”可額外獲贈HK$100 HKTVmall電子購物禮券^,並完成以下條件可享高達HK$1,150:

按此立即申請

 • 存入新資金可獲高達HK$1,000
每日平均活期存款* 現金回贈
HK$100,000 或以上 HK$1,000
HK$50,000 至 HK$100,000 HK$500
HK$30,000 王 HK$50,000 HK$300

*需維持開戶金額至少6個月。

 • 成功開戶後首 30 日內完成指定交易可獲高達HK$150
指定交易類別 現金回贈

於電子網絡銀行服務完成以下設定

 • 啟動「短訊交易密碼」

親臨分行啟用以下服務

 •  「轉賬至未經登記之賬戶」
 •  「高風險商戶賬單繳費交易」
HK$100
 • 於流動理財透過「小額轉賬「轉數快」轉賬
 • 於電子網絡銀行服務轉賬至第三者賬戶
 • 於電子網絡銀行服務繳交賬單
HK$50

按此立即申請

 

東亞理財戶口全新客戶開戶獎賞

每月平均存款結餘 (不包括定期存款) 獎賞合共高達 理財戶口 HongKongCard額外獎賞 手機開戶獎賞 全新客戶開戶獎賞
- HK$250 i-Account HK$100 HK$150 -
HK$30,000或以上 HK$550 i-Account HK$100 HK$450 -
HK$50,000或以上 HK$750 i-Account HK$100 HK$650 -
HK$100,000或以上 HK$1,450 至尊理財 HK$100 HK$1,150 HK$200
HK$200,000或以上

HK$1,650

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用,只適用於顯卓理財)*

至尊理財/顯卓理財 HK$100 HK$1,150

HK$400

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用,只適用於顯卓理財)*

HK$500,000或以上

HK$2,250

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

顯卓理財 HK$100 HK$1,150

HK$1,000

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

HK$1,000,000或以上

HK$3,250

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

顯卓理財 HK$100 HK$1,150

HK$2,000

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

HK$3,000,000或以上

HK$7,250

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

顯卓理財 HK$100 HK$1,150

HK$6,000

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

HK$5,000,000或以上

HK$11,250

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

顯卓理財 HK$100 HK$1,150

HK$10,000

+

免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*

*免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室,價值HK$1,760 (供兩位用 ) (限量1,000份,送完即止)

按此立即申請

例子1:手機開戶存入HK$100萬 可獲價值高達HK$5,010獎賞

 1. 用手機開戶於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”,先獲贈HK$100 HKTVmall電子購物禮券^
 2. 銀行開戶後存入HK$100萬,就可以得到存入新資金獎賞,HK$1,000現金回贈。成功開戶後首 30 日內完成指定交易#,可享另外HK$150現金回贈。
 3. 另外,全新客戶開立SupremeGold 顯卓理財銀行戶口亦有獎賞,存入HK$100萬,就可以獲贈HK$2,000免找數簽賬額,再加上供兩位免費享用「香港環亞優逸庭」Plaza Premium First Lounge機場貴賓室嘅禮券(價值HK$1,760)*。

全新客戶透過手機開戶於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”開立SupremeGold 顯卓理財戶口,並且存入HK$100萬同完成指定交易,總計可以獲取HK$3,150獎賞加埋入到 Plaza Premium First Lounge 2次(價值HK$1,760)*。仲有多HK$100 HKTVmall電子購物禮券^。

另外,顯卓理財銀行戶口客戶,亦可享特惠定期儲蓄存款利率。

東亞顯卓理財戶口除咗上述優惠外,仲有預先批核東亞顯卓理財World Mastercard,全港食肆簽賬無限4X奬分或HK$5簽賬=8奬分=1「亞洲萬里通」里數。並提供每年2次免費12天個人或家庭旅遊保障計劃嘅優惠畀你!

留意返,東亞顯卓理財戶口最低存款額為HK$50萬,全新或升級客戶都可以選用下列任何1項服務,豁免服務月費﹕

 • 每日平均投資總值HK$300,000或以上;或
 • 東亞人壽保險計劃每年總保費HK$100,000或以上;或
 • 樓宇按揭貸款總提取額HK$3,000,000或以上;或
 • 過去一個月總支薪金額HK$60,000或以上

按此立即申請

*免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室,價值HK$1,760 (供兩位用 ) (限量1,000份,送完即止)

例子2:手機開戶存入HK$20萬 可獲價值高達HK$3,410獎賞

只要用手機開戶於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”,可獲贈HK$100 HKTVmall電子購物禮券^。銀行開戶後再存入HK$200,000,都可以晉身SupremeGold 顯卓理財銀行戶口,得到存入新資金獎賞,HK$400免找數簽賬額。成功開戶後首 30 日內完成指定交易#,可享額外HK$150現金回贈。

總共可以獲取價值HK$1,550獎賞、HK$100 HKTVmall電子購物禮券^。另外可免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室 (供兩位用)*。

按此立即申請

*免費享用「香港環亞優逸庭」機場貴賓室,價值HK$1,760 (供兩位用 ) (限量1,000份,送完即止)

例子3:手機開戶 可獲價值高達HK$250獎賞

先透過手機開立i-Account,於推廣編號填寫”BEAFLASHHKC”,先可獲贈HK$100 HKTVmall電子購物禮券^。並於成功開戶後,首 30 日內完成指定交易#,可享額外HK$150現金回贈。合共可獲取價值HK$250獎賞。

i-Account可以下多項理財便利、優惠:

 • 綜合戶口服務
  • i-Account設有3個基本及3個自選附屬賬戶,全面掌握賬戶結餘及交易項目之便利。成為i-Account客戶,無須開立或管理額外賬戶,便可享用儲蓄及往來賬戶服務、新做定期存款,以及投資於證券及掛鈎存款
 • i-Account卡
  • 使用i-Account卡,可隨時隨地體會自助理財之便,於遍佈香港、中國內地及澳門的「銀通」自動櫃員機處理3個港元賬戶。
 • 理財優惠
  • 豁免i-Account提款卡首年年費
  • 600項免費即時股票報價
  • 電子渠道敍造定期存款
  • 不設最低存款額

按此立即申請

^請保留你嘅申請參考編號,係"MAO"開頭嘅11位文字加數字(例如:MAO00000000),以領取HK$100 HKTVmall電子購物禮券,有關禮券嘅方法,可參閱https://www.hongkongcard.com/s/mHwhk

#指定交易包括以下:

指定交易類別 現金回贈

於電子網絡銀行服務完成以下設定

 • 啟動「短訊交易密碼」

親臨分行啟用以下服務

 •  「轉賬至未經登記之賬戶」
 •  「高風險商戶賬單繳費交易」
HK$100
 • 於流動理財透過「小額轉賬「轉數快」轉賬
 • 於電子網絡銀行服務轉賬至第三者賬戶
 • 於電子網絡銀行服務繳交賬單
HK$50

按此立即申請

點樣存入資金到東亞銀行理財戶口?

你可以透過以下途徑將資金存入東亞銀行賬戶:

 • 於任何一間分行存入現金或支票 [位置]
 • 喺東亞銀行嘅ATM自動櫃員機存入現金或支票 [位置]
 • 透過轉數快進行跨行轉賬

按此立即申請